Nijerya, Araromi’deki Tropik Kıyı Sularında <em>Cryptosporidium parvum</em> ve <em>Giardia lamblia</em>’nın Mikrobiyal Sağlık Riskleri
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 82-88
Haziran 2024

Nijerya, Araromi’deki Tropik Kıyı Sularında Cryptosporidium parvum ve Giardia lamblia’nın Mikrobiyal Sağlık Riskleri

Turkiye Parazitol Derg 2024;48(2):82-88
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 14.09.2023
Kabul Tarihi: 25.05.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZ

Amaç

Giardia ve Cryptosporidium, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar gibi hassas kişilerde çeşitli gastrointestinal hastalıklara neden olabilen enterik protozoalardır. Nijerya’nın Ondo Eyaleti, Ilaje Yerel Yönetim Bölgesi’ndeki Araromi Plajı’ndan gelen rekreasyonel suyun mikrobiyolojik kalitesini belirlemek için. Bu risk değerlendirmesi, su kaynaklı hastalıklara karşı insan sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yöntemler

Cryptosporidium ve Giardia ookistlerinin mikroskobik incelemesi yapıldı.

Bulgular

Sonuçlar, su örneğinde Cryptosporidiumparvum’un (20 ookist/100 mL) maksimum oluşumunun Nisan ayında, maksimum Giardia lamblia’nın (300 kist/100 mL) ise Haziran ayında oluştuğunu ortaya çıkardı. Ayrıca Kolmogorov-Smirnov normallik testlerine göre Ho =0,05, Giardia lamblia ve Cryptosporidiumparvum’un çalışma dönemi boyunca plajdan toplanan su örneklerinde düzenli olarak dağılmadığı görüldü. 100 mL plaj suyu tükettikten sonra Giardia lamblia ve Cryptosporidium parvum enfeksiyonlarına yakalanma ortalama olasılığı sırasıyla 0,96 ve 0,35 idi. Cryptosporidiumparvum ile ilişkili enfeksiyon riskleri, plajdaki suda Giardia lamblia ile ilişkili olanlardan daha düşüktü, ancak her ikisi de kabul edilebilir risk sınırı olan 10-4’ün üzerindeydi.

Sonuç

Bu çalışmanın sonuçları Giardia ve Cryptosporidium’un suda yaşayan insanlar için ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabileceğini göstermektedir. Düzenli denetimleri, gelişmiş tespit tekniklerini ve su ortamı kirliliğinin önlenmesini içeren kapsamlı bir stratejinin benimsenmesi, herkes için temiz ve güvenli dinlenme suyu sağlayabilir ve böylece halk sağlığının korunmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Kıyı suyunda enterik protozoa, protozoa, su kalitesi değerlendirmesi, plaj suyu kalitesi değerlendirmesi, Cryptosporidium parvum ve Giardia lamblia

References

1
Dufour AP, Evans O, Behymer TD, Cantú R. Water ingestion during swimming activities in a pool: a pilot study. J Water Health. 2006; 4: 425-30.
2
WHO (2019). World Water Day Report—World Health Organization. Geneva, Switzerland.
3
Ehsan A, Geurden T, Casaert S, Paulussen J, De Coster L, Schoemaker T, et al. Occurrence and potential health risk of Cryptosporidium and Giardia in different water catchments in Belgium. Environ Monit Assess. 2015; 187: 6.
4
Al-Rifai RH, Loney T, Sheek-Hussein M, Zoughbor S, Ajab S, Olanda M, et al. Prevalence of, and Factors Associated with Intestinal Parasites in Multinational Expatriate Workers in Al Ain City, United Arab Emirates: An Occupational Cross-Sectional Study. J Immigr Minor Health. 2020; 22: 359-74.
5
Taviani E., van den Berg H., Nhassengo F. Occurrence of waterborne pathogens and antibiotic resistance in water supply systems in a small town in Mozambique. BMC Microbiol. 2022; 22: 243.
6
Ngowi HA. Prevalence and pattern of waterborne parasitic infections in eastern Africa: A systematic scoping review. Food Waterborne Parasitol. 2020; 20: e00089.
7
ELMehy DA, Ismail HIH, Alfattah AA, Elnouby Ka, Hazzaa SM, El-Badry A. Flow cytometric and molecular analysis of possible protozoal contamination of drinking water in Tanta, Egypt. Journal of Egyptian Society of Parasitology. 2021; 51: 127-38.
8
Mckee AM, Cruz MA. Microbial and viral indicators of pathogens and human health risks from recreational exposure to waters impaired by faecal contamination. Journal of Sustainable Water in the Built Environment. 2021; 7: 3121001.
9
Franceschelli A, Bonadonna L, Cacciò SM, Sannella AR, Cintori C, Gargiulo R, et al. An outbreak of cryptosporidiosis associated with drinking water in north-eastern Italy: microbiological and environmental investigations. Euro Surveill. 2022; 27: 2200038.
10
Zahedi A, Ryan U. Cryptosporidium - An update with an emphasis on foodborne and waterborne transmission. Res Vet Sci. 2020; 132: 500-12.
11
Zahedi A, Monis P, Deere D, Ryan U. Wastewater-based epidemiology-surveillance and early detection of waterborne pathogens with a focus on SARS-CoV-2, Cryptosporidium and Giardia. Parasitol Res. 2021; 120: 4167-88.
12
Gururajan A, Rajkumari N, Devi U, Borah P.Cryptosporidium and waterborne outbreaks - A mini review. Trop Parasitol. 2021; 11: 11-5.
13
Ma JY, Li MY, Qi ZZ, Fu M, Sun TF, Elsheikha HM, et al. Waterborne protozoan outbreaks: An update on the global, regional, and national prevalence from 2017 to 2020 and sources of contamination. Sci Total Environ. 2022; 806: 150562.
14
Pane S, Putignani L.Cryptosporidium: Still Open Scenarios. Pathogens. 2022; 11: 515.
15
Gerace E, Lo Presti VDM, Biondo C.Cryptosporidium Infection: Epidemiology, Pathogenesis, and Differential Diagnosis. Eur J Microbiol Immunol (Bp). 2019; 9: 119-23.
16
Efstratiou A, Ongerth JE, Karanis P. Waterborne transmission of protozoan parasites: Review of worldwide outbreaks - An update 2011-2016. Water Res. 2017; 114: 14-22.
17
Ramo A, Del Cacho E, Sánchez-Acedo C, Quílez J. Occurrence and genetic diversity of Cryptosporidium and Giardia in urban wastewater treatment plants in north-eastern Spain. Sci Total Environ. 2017; 598: 628-38.
18
Nemati S, Shalileh F, Mirjalali H, Omidfar K. Toward waterborne protozoa detection using sensing technologies. Front Microbiol. 2023; 14: 1118164.
19
Rose JB, Huffman DE, Gennaccaro A, Mazzola A. Cryptosporidium and Giardia: Prevention of Waterborne Disease. Water Research. 1991.
20
Hayes L, Robinson G, Chalmers RM, Ormerod SJ, Paziewska-Harris A, Chadwich EA, et al. The occurrence and zoonotic potential of Cryptosporidium species in freshwater biota. Parasites & Vectors. 2023; 16: 209.
21
Wells B, Paton C, Bacchetti R, Shaw H, Stewart W, Plowman J, et al.Cryptosporidium Prevalence in Calves and Geese Co-Grazing on Four Livestock Farms Surrounding Two Reservoirs Supplying Public Water to Mainland Orkney, Scotland. Microorganisms. 2019; 7: 513.
22
Kong Y, Lu P, Yuan T, Niu J, Li Z, Yang B.Cryptosporidium Contamination and Attributed Risks in Yunlong Lake in Xuzhou, China. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2017; 2017: 4819594.
23
Couso-Pérez S, Ares-Mazás E, Gómez-Couso H. A review of the current status of Cryptosporidium in fish. Parasitology. 2022; 149: 1-13.
24
World Health Organization. (2017). Guidelines for drinking-water quality: Fourth edition incorporating the first addendum. Geneva: World Health Organization.
2024 ©️ Galenos Publishing House