Editörden

Editörden
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 0-0

Özgün Araştırma

Sıtma Şüpheli Hastalarda Hızlı Tanı Kitlerinin Duyarlılığının Araştırılması
 • Gülnaz Çulha
 • Yusuf Önlen
 • Mehmet Çabalak
 • Tuğba Kaya
 • Burcu Küçükeser
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 1-7 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.38358 PMID:38449360
Konjenital Toksoplazmozis ve Uzun Dönem Sonuçları
 • Ozlem Ozgur Gundeslioglu
 • Zeliha Haytoglu
 • Ebru Esen
 • Derya Alabaz
 • Ummuhan Cay
 • Ferda Ozlu
 • Filiz Kibar
 • Salih Cetiner
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 8-14 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.74046 PMID:38449361
Acanthamoeba Türlerinin Termotolerant ve Osmotolerant Özellikleri Patojenite Göstergesi midir?
 • Merve Kahraman
 • Zübeyda Akın Polat
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 15-20 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.92408 PMID:38449362
İran’ın Buşehr Eyaletindeki Deniz Ascidianlarının (Tunikatlar; Ascidiacea) Anti-Trichmonas vajinalis Aktivitesi
 • Hamideh Malekhayati
 • Afshar Bargahi
 • Soleiman Khorami
 • Mohsen Khataminejad
 • Moradali Fouladvand
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 21-26 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.96658 PMID:38449363
Üniversite Hastanesine Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı: Dört Yıllık Retrospektif İnceleme
 • Fatma Günbey
 • Zülal Aşçı Toraman
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 27-31 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.03521 PMID:38449364
Sivas’ta İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinde Baş Biti ve Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Sevinç Çamdalı
 • Murat Teke
 • Mehmet Tugay Eren
 • Eren Yenidünya
 • Elif Akyol
 • Serpil Değerli
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 32-38 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.04796 PMID:38449365
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) ve Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) Larvalarına Karşı Bazı Aromatik Tiyosemikarbazon ve Metal Komplekslerinin [Ni (II), Cu (II), Co (II)] Larvasidal Aktivitesi
 • Fatma Bursalı
 • İlke Demirkaya
 • İlknur Babahan Bircan
 • Fatih Mehmet Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 39-44 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.93063 PMID:38449366
Bursa Yöresi Sokak Köpeklerinde Uyuz Enfestasyonlarının Yaygınlığı
 • Betül Saygın
 • Ahmet Onur Girişgin
 • Suna Aslı Zengin
 • Levent Aydın
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 45-50 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.79664 PMID:38449367
Anisakis simplex Araştırmalarında Küresel Trend: Bibliyometrik Bir Analiz
 • Mehmet Emin Aydemir
 • Selahattin Aydemir
 • Serap Kılıç Altun
 • Sevil Alkan
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 51-57 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.94830 PMID:38449368

Olgu Sunumu

Tehlikeli Bir İlişki: Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum ve Salmonella Typhi Koenfeksiyonu Olgusu
 • Derya Tuna Ecer
 • Yener Özel
 • Oktay Yapıcı
 • Mehmet Ünlü
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 58-61 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.71463 PMID:38449369
Kardiyak Hidatik Kist Operasyonu Sonrası Gelişen Multiple Serebral Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • İmren Mutlu
 • Ömer Ruşen Koyuncu
 • Yasemin Çakır
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 62-65 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.18480 PMID:38449370

Derleme

Türkiye’de Memelilerde Acanthocephala Türleri ve Tilkilerden Yeni Bir Tür Kaydı
 • Mehmet Öztürk
 • Şinasi Umur
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 66-71 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.92063 PMID:38449371

Dergi Arşivi

Makale Araçları