Tarihçe

Türkiye Parazitoloji Dergisi (Turkiye Parazitol Derg), Türk Parazitoloji Derneği’nin çift-kör hakemli, açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cildi tamamlanır.Yayın dili Mayıs 2023 itibariyle İngilizce’dir.

İlk olarak 1978 yılında yayınlanmaya başlanan Türkiye Parazitoloji Dergisi; tıp, veterinerlik ve biyoloji alanlarında parazitoloji konulu klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derleme ve editöre mektup türünde yayınladığı yüksek bilimsel standartlara sahip makalelerle 2004’ten beri internet ortamında açık erişimle uluslararası literatüre katkı sunmaktadır.

Dergi Adı (İngilizce): Turkish Journal of Parasitology
Dergi Adı (Türkçe):Türkiye Parazitoloji Dergisi
Resmi Kısaltma: Turkiye Parazitol Derg
E-ISSN: 2146-3077

Dergi Arşivi

Makale Araçları