Özgün Araştırma

Türkiye’nin Doğu Kesimlerinde (Bitlis, Muş) Ev Tozu Akar Populasyonundaki Mevsimsel Değişikler

10.5152/tpd.2013.26

  • Medeni Aykut
  • Ömer Köksal Erman
  • Salih Doğan

Gönderim Tarihi: 23.11.2012 Kabul Tarihi: 04.03.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):113-117

Amaç:

Bu çalışma Bitlis ve Muş İllerinin ev tozu akar faunasını, akar sayısı / 1 g ev tozu değerinin aylık dağılımını belirlemek ve sıcaklık, nem, rakım gibi faktörlerin akar sayısı üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla; Muş ve Bitlis illerine ait 3 yerleşim yerinden ikişer evden olmak üzere toplam 6 evden; Mayıs-2010 ile Nisan-2011 tarihleri arasında her ay toz örnekleri toplandı.

Bulgular:

Çalışma kapsamında toplanan 72 toz örneğinin hepsi akar bakımından pozitif bulundu. Bir gram tozda bulunan akar sayısı; 25- 2740 arasında değişiklik göstermiştir. Çalışmamızda; Astigmata, Mesostigmata ve Prostigmata takımlarına ait 1167 ev tozu akarı izole edildi. Çalışma bölgesinde Dermatophagoides pteronyssinus en sık görülen (%83,2) ev tozu akarı olarak kaydedildi. Bunu sırasıyla Lepidoglyphus destructor (%6,26), Acarus siro (%2,74) ve Tyrophagus putrescentiae (%1,89) takip etmiştir.

Sonuç:

Dış ortam nem oranının düşük olduğu aylarda yüksek akar sayısı/g toz değerleri elde edildi. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 113-7)

Anahtar Kelimeler: Dermatophagoides, Türkiye, Muş, Bitlis, mevsimsellik