Özgün Araştırma

Kayseri-Hacılar’da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması

10.5152/tpd.2011.24

  • Berna Hamamcı
  • Ülfet Çetinkaya
  • Safiye Delice
  • Barış Derya Erçal
  • Süheyla Gücüyetmez
  • Süleyman Yazar

Gönderim Tarihi: 15.10.2010 Kabul Tarihi: 19.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(2):96-99

Amaç:

Parazit enfeksiyonları, erişkinlere oranla çocukları daha fazla etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda, malnütrisyon, malabsorbsiyon, büyüme geriliği ve öğrenme güçlüğüne sebep olabilmektedir. Çalışmamızda, Kayseri-Hacılar’da iki ilköğretim okulunda öğrenim gören yaşları 6-14 arasında değişen 167 (%50.9)’si kız, 161 (%49.1)’i erkek olmak üzere toplam 328 öğrenci incelenmiştir.

Yöntemler:

Protozoon ve helmintlerin araştırılması için dışkı örnekleri nativ-lugol yöntemiyle ışık mikroskobunda incelenmiştir. Alınan selefon bant örnekleri ise ışık mikroskobunda Enterobius vermicularis ve Taenia spp. açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Alınan örneklerin incelenmesi sonucu öğrencilerin 116’sında (%35.4) bir veya birden fazla parazit türüne rastlanmıştır. Dışkı örneklerinde tespit edilen parazitler ve görülme oranları: Blastocystis hominis, 77 (%23.5); Enterobius vermicularis, 35 (%10.7); Giardia intestinalis, 14 (%4.3); Entamoeba coli, 15 (%4.6); Endolimax nana, 6 (%1.8); Hymenolepis nana, 1 (%0.3); Iodamoeba butschlii, 1 (%0.3) olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Paraziter hastalıkların önemli bir halk sağlığı problemi olduğu ve kişisel hijyen, sanitasyon kuralları ve paraziter hastalıklar konusunda eğitimin bu problemin üstesinden gelinmesinde en mühim önlemlerden olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, İlköğretim okulu öğrencileri, Kayseri