Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2021;45(2):0-0

2021 yılının 2. sayısını, 11 özgün araştırma makalesi ve 5 olgu sunumu olmak üzere 16 makale ile çıkarmaktayız.

Özgün araştırmalar arasında; Leishmania ve leishmaniasis ile ilgili ilginizi çekeceğini düşündüğümüz biri yurt dışı kaynaklı dört makale, sığırlarda kist Hidatik hastalığının ekonomik önemini irdeleyen bir makale, 15.000’e yakın olguda parazitik apandisit durumunu ortaya koyan bir makale, bağırsak parazitleri ile uyuz ve ev tozlarında bulunan akarlarla ilgili birer makale yer almaktadır.

Olgu sunumlarında ise yine oldukça ilginç bulacağınızı düşündüğümüz beş farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan “Türkiye Parazitoloji Dergisi”nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör