Özgün Araştırma

Bir Koyun Çiftliğindeki İshalli Kuzularda Cryptosporidiosis

  • Bülent ULUTAŞ
  • Hüseyin VOYVODA

Gönderim Tarihi: 20.10.2003 Kabul Tarihi: 28.01.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):15-17

Aydın yöresinde bir sürüdeki 1-30 günlük, ishalli ve ishalsiz kuzulardan toplam 144 dışkı örneği elde edildi. Laboratuvara getirilen dışkı örnekleri Heine’nin Karbol Fuksin metoduna göre incelendi. İncelenen 144 kuzu dışkısının 67 (%46.5)’ sinde Cryptosporidium ookistlerine rastlandı. Cryptosporidial enfeksiyon oranı ishalli kuzularda (%79.1, 53/67), ishalsiz kuzulara (%18.2, 14/77) göre önemli düzeyde yüksekti. İstatistiksel analizler, enfeksiyon oranlarının 1-15 günlük kuzularda (%89.6, 60/67) 15-30 günlük kuzulara göre (%10.14, 7/67) önemli düzeyde yüksek olduğunu gösterdi. Toplam 53 kuzuda hem ishal hemde Cryptosporidium spp. ookistleri belirlendi. Cryptosporidium spp. ookistleri ile birlikte ishal görülme oranı 15 günlük yaşın altındaki kuzularda (%96.2, 51/53) 15-30 günlük kuzulara (%3.8, 2/53) göre daha yüksekti. Sonuç olarak Aydın yöresindeki bir koyun çiftliğindeki kuzularda cryptosporidiosisin varlığı saptandı ve yeni doğan kuzu ishallerinin etiyolojisinde bu protozoonun da dikkate alınması gerektiği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidiosis, kuzu, Aydın