Olgu Sunumu

Böbrek Nakilli Hastada Az Görülen Fırsatçı Enfeksiyonun Geciken ve Gözden Kaçırılan Tanısı: Visseral Leishmaniasis

10.5152/tpd.2010.09

  • Ayşegül ZÜMRÜTDAL
  • Ertuğrul ERKEN
  • Tuba TURUNÇ
  • Şule ÇOLAKOĞLU
  • Yusuf Ziya DEMİROĞLU
  • Rüya ÖZELSANCAK
  • Soner SOLMAZ

Gönderim Tarihi: 29.09.2010 Kabul Tarihi: 24.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):183-185

Visseral leishmaniazis böbrek nakilli hastalarda seyrek görülen bir fırsatçı enfeksiyondur ve hastalık immünsüprese hastalarda pek çok farklı duruma eşlik edebilir ya da maskelenebilir. Dolayısıyla, özellikle araştırılmaz ise bu tanı böbrek nakilli hastalarda kolayca gözden kaçabilir ya da gecikebilir. 32 yaşında böbrek nakilli erkek hasta splenomegali, ateş ve pansitopeni ile başvurdu. Gecikmiş tanı, ilk kemik iliği incelemesinden 6 ay sonra yapılan ikinci kemik iliği aspirasyonu ile mümkün olabildi. Hastada bir kez rekürrens gözlenmesine rağmen Lipozomal Amfoterisin B, tedavide etkiliydi. Böbrek nakilli hastalarda visseral leishmaniazisin erken tanısı çok önemlidir, tedavi edilen hastalarda bile ölüm oranı oldukça yüksek olabilir. Bizim olgumuzda hastalığın tanısı semptomların başlamasından 6 ay kadar geç bir sürede konmuş olsa da, tedaviye yanıt ikinci kez daha yüksek dozlarda verilen Amfoterisin B ile yeterli olmuştur. Kısa dönemde ise, rekürrens bir ay içinde tanısı konulan ve tedavi verilen hastalar ile benzerdi.

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, visseral leishmaniasis, pansitopeni, ateş, hepatosplenomegali