Özgün Araştırma

Asi Nehri’nden Yakalanan Clarias gariepinus (Burchell, 1822) (Clariidae)’un Tek Trematod Paraziti: Orientocreadium batrachoides Tubangui, 1931 (Orientocreadiidae)

10.5152/tpd.2013.45

  • Yahya Tepe
  • Mehmet Cemal Oğuz
  • Mark Belk
  • Remzi Özgen

Gönderim Tarihi: 24.05.2013 Kabul Tarihi: 20.06.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):203-207

Amaç:

Ülkemizde Clarias gariepinus’un parazit faunası üzerine çalışmalar yapılmış olmasına karşın digenea parazitleri ile ilgili pek fazla yayın bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Ülkemizin parazit faunasına bu yönde katkıda bulunmaktır.

Yöntemler:

2007-2008 yılları arasında Asi Nehrinden yakalanmış olan Clarias gariepinus’lar Hatay’daki balıkhanelerden satın alınarak buz içerisinde Atatürk Üniversitesi Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı’na getirilmiştir. Balıkların diseksiyonu yapılmış, elde edilen parazitler AFA ile fikse edilmiş, Mayer’s Carmalum ile boyanmış ve Kanada balzamı ile kalıcı preparatları yapılmıştır

Bulgular:

Kırk sekiz balık Orientocreadium batrachoides ile enfekte olmuştur. Parazitlerin bütün balıklardaki prevalensi %76,2, en büyük boy grubunda %100’dür. Balık boyu ve parazit sayısı arasında önemli bir korelasyon bulunmadığı belirlenmiştir.

Sonuç:

Türkiye’den ilk kez kaydedilen O. batrachoides Asi nehrinden yakalanan C. gariepinus’ta yüksek oranda rastlanmaktadır. Ülkemizden tespit edilen O. batrachoides’lerin boyutları daha önce tespit edilenlerden daha büyük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma Orientocreadium batrachoides’in Türkiye teeostlarındaki ilk kaydıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 203-7)

Amaç:

Ülkemizde Clarias gariepinus’un parazit faunası üzerine çalışmalar yapılmış olmasına karşın digenea parazitleri ile ilgili pek fazla yayın bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Ülkemizin parazit faunasına bu yönde katkıda bulunmaktır.

Yöntemler:

2007-2008 yılları arasında Asi Nehrinden yakalanmış olan Clarias gariepinus’lar Hatay’daki balıkhanelerden satın alınarak buz içerisinde Atatürk Üniversitesi Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı’na getirilmiştir. Balıkların diseksiyonu yapılmış, elde edilen parazitler AFA ile fikse edilmiş, Mayer’s Carmalum ile boyanmış ve Kanada balzamı ile kalıcı preparatları yapılmıştır

Bulgular:

Kırk sekiz balık Orientocreadium batrachoides ile enfekte olmuştur. Parazitlerin bütün balıklardaki prevalensi %76,2, en büyük boy grubunda %100’dür. Balık boyu ve parazit sayısı arasında önemli bir korelasyon bulunmadığı belirlenmiştir.

Sonuç:

Türkiye’den ilk kez kaydedilen O. batrachoides Asi nehrinden yakalanan C. gariepinus’ta yüksek oranda rastlanmaktadır. Ülkemizden tespit edilen O. batrachoides’lerin boyutları daha önce tespit edilenlerden daha büyük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma Orientocreadium batrachoides’in Türkiye teeostlarındaki ilk kaydıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 203-7)

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Asi Nehri, Clarias gariepinus, Orientocreadium batrachoides