Olgu Sunumu

Şanlıurfa’da Şark Çıbanı Etkeni Değişiyor mu? İlk Leishmania major Vakaları

10.5152/tpd.2014.3820

  • Fadile Yıldız Zeyrek
  • Gülcan Gürses
  • Nermin Uluca
  • Nebiye Yentür Doni
  • Şahin Toprak
  • Yavuz Yeşilova
  • Gülnaz Çulha

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):270-274

Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) rakamlarına göre, her yıl, 1.5 milyonu kutanöz leishmaniasis (KL), diğerleri visseral leishmaniasis (VL) olmak üzere yaklaşık 2 milyon yeni leishmaniasis vakası ortaya çıkmaktadır. Şanlıurfa, KL açısından Türkiye’deki en yüksek endemisitiye sahip il olup, yıllık vaka sayısı 2000 civarındadır ve şimdiye dek saptanan tek etken antroponotik geçişli olduğu bilinen Leishmania tropica’dır. Bu çalışmada yaptığımız rutin tür tayini çalışmalarımızda tespit ettiğimiz 2 yerli, 1 importe L. major vakası sunulmaktadır. Hastalardan alınan yara örnekleri NNN besiyerine ekilmiştir. Üreme sonrası yoğunlaştırma amaçlı %20 FCS içeren RPMI 1640 besiyerine pasajlanmıştır. Daha sonra, kültürden alınan promastigotlardan elde edilen DNA örneği kullanılarak ITS-1 PCR-RFLP yöntemiyle her 3 örnek de Leishmania major olarak tanımlanmıştır. Bu olgular Şanlıurfa’dan bildirilen ilk L. major vakalarıdır ve ilde daha önce yapılan çalışmalarda L. major için uygun vektör kum sineği türü olan Phlebotomus papatasi’nin varlığının gösterilmiş olması yakın zamanda sayılarının daha da artacağını düşündürmektedir. Sağlık otoritelerinin ve araştırıcıların L. major vektör ve rezervuarına yönelik araştırmalar yapması, hastalığın bölgede yayılmasını önleyecek önlemlerin alınması önemlidir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 270-4)

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, Leishmania major, Sanlıurfa