Özgün Araştırma

Şanlıurfa Yöresindeki Arap Atlarında Tespit Edilen Gasterophilus Türleri

  • Ahmet GÖKÇEN
  • Murat SEVGİLİ
  • Mehtap Gül ALTAŞ
  • İlker ÇAMKERTEN

Gönderim Tarihi: 18.02.2008 Kabul Tarihi: 16.07.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):337-339

Bu araştırmada, Gasterophilus türlerini belirlemek için Haziran-Temmuz 2006 tarihleri arasında Şanlıurfa yöresinde bulunan 112 Arap atına oral yolla ivermectin uygulanmıştır. 11 at (%9,82) Gasterophilus türü larvalarıyla enfeste bulunmuştur. İncelenen dışkı örneklerinden toplam 409 adet üçüncü dönem (L3) larva elde edilmiştir. Şanlıurfa yöresinde üç Gasterophilus türü teşhis edilmiş ve dağılımları; Gasterophilus intestinalis%6,25, G. nasalis %2,67 ve G. pecorum%0,89 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gasterophilus, Arap atı, Şanlıurfa