Diğer

2019 Konu Dizini

Turkiye Parazitol Derg 2019;43(4):0-0

18S rRNA/18S rRNA gene135
Akıllı telefon videosu/Smart-phone video44
Alt tür/Subspecies111
Amerikan hamam böceği (Periplaneta americana)/American cockroach (Periplaneta americana)36
Apendisit/Appendicitis21
Appendiks/Appendix21
Ascaridia galli/Ascaridia galli155
Aydın/Aydın1, 118
Baermann-Wetzel/Baermann-Wetzel187
Bağırsak parazitleri/Intestinal parasites16, 74
Beyin/Brain99
Biyokimyasal analiz/Biochemical analysis175
Biyolojik mücadele/Biological control36
Blastocystis/Blastocystis111
Böbrek kist hidatiği/Renal hydatic cyst89
Calliphoridae/Calliphoridae207
Coenurus kisti/Coenurus cyst92
Cryptosporidium/Cryptosporidium130
Çocuk/Child99
D. pteronyssinus/D. pteronyssinus78
Demodex spp./Demodex spp.143, 194, 198
Deri kanser/Skin cancer155
Dermatoz/Dermatosis194
Dışkı örneği/Stool samples16
Diptera/Diptera207
Echinococcus granulosus/Echinococcus granulosus118, 175
Ekinokokkoz/Echinococcosis99
Enfestasyon/Infestation194
Enterobius vermicularis/Enterobius vermicularis21
Eozinofil infiltrasyonu/Eosinophilic infiltration21
Epidemiyoloji/Epidemiology26, 55, 102, 198
Erzurum/Erzurum187
Ev tozu akarı/House dust mite78
Fetal anomali/Fetal anomaly106
Flotasyon/Flotation187
Gaziantep/Gaziantep102
Gebelik/Pregnancy106
Genotip/Genotypes123
Gezgin/Travelers96
Gıda akarı/Storage mite78
Giresun/Giresun78
Halk sağlığı/Public health165
Hatay/Hatay60
Hayvan/Livestock123
Hirudo sulukii/Hirudo sulukii198
Hirudo verbana/Hirudo verbana198
Hirudoterapi/Hirudotherapy50
Huzurevi ortamı/Nursing home74
In-siliko/In-silico158
İmmünoterapi/Immunotherapy44
İmporte sıtma/Imported malaria60
İnce duvarlı kist/Thin-walled cyst182
İnsan/Human70, 155
İntestinal parazitler/Intestinal parasites70
İran/Iran16,55, 123
İstanbul/İstanbul65
Kalın duvarlı kist/Thick-walled cyst182
Kalp/Heart92
Kamçılı protozoon/Flagellated protozoon44
Karaciğer hidatik kisti/Hepatic hydatid cysts10
Karaciğer/Liver10
Kars/Kars198
Kediler/Cats5
Kene kaynaklı hastalık/Tick borne disease26
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi/Crimean-Congo Haemorrhagic Fever26
Kist hidatik/Hydatic cyst47, 89, 99, 123
Kistik ekinokokkozis/Cystic echinococcosis118, 149
Klor/Chlorine130
Kolon/Colon149
Koyun/Ewe92
Koyun/Sheep187
Kum sineği/Sand fly83
Kutanöz Leishmaniasis/Cutaneous leishmaniasis41, 55
Leishmania infantum/Leishmania infantum 41
Leishmania/Leishmania83
Lenfoid hiperplazi/Lymphoid hyperplasia21
Libya/Libya152
Lipofosfoglikan/Lipophosphoglycan83, 158
Malarya/Malaria170
Meme kist hidatiği/Hydatid cyst of the breast47
Memede kitle/Mass in the breast47
Mikroskopi/Microscopy165
Miyazis/Myiasis152
Moleküler yerleştirme/Molecular docking158
Morfolojik yapı/Morphological structure198
MR/MR149
Mugil cephalus/Mugil cephalus135
Myxobolus episquamalis/Myxobolus episquamalis135
Nedeni bilinmeyen ateş/Fever of unknown origin204
Nefrektomi/Nefrectomia89
Non-serebral/Non-cerebral92
Oral miyaz/Oral myiasis207
Ordu/Ordu111
Pansitopeni/Pancytopenia204
Parazit/Parasite149
Parazitoit/Parasitoid36
Plasmodium falciparum/Plasmodiım falciparum60, 65, 96
Plasmodium spp./Plasmodium spp.65, 102, 165
Polimeraz zincir reaksiyonu/Polymerase chain reaction106
Prevalans/Prevalence143
Pseudo helmint/Pseudo helminth155
Pseudomonas/Pseudomona130
Psödolenfoma/Pseudolymphoma50
Psychoda albipennis/Psychoda albipennis152
PZR/PCR111
Radyofrekans termal ablasyon/Radiofrequency thermal ablation10
Raman spektroskopisi/Raman spectroscopy175
Rosacea/Rosacea143
Rozase/Rosacea194
Sabin-feldman dye testi/Sabin-feldman dye test5
Sağkalım stratejileri/Survival strategies83
Sarkosistosis/Sarcocystosis182
Sedimentasyon/Sedimentation187
Seropozitiflik/Seropositivity1
Seyahat ilişkili enfeksiyonlar/Travel-related infection170
Sığır/Cattle182
Sıtma/Malaria65, 96, 102, 165
Sitotoksik ve anti-kanser aktivitesi/Cytotoxic and anti-cancer activity158
Standart yüzeyel deri biyopsisi/Standard superficial skin biopsy143
Su örnekleri/Water samples111
Surveyans/Surveillance165
Sülük/Leech50
Tıbbi sülükler/Medicinal leeches198
Toxoplasma gondii/Toxoplasma gondii1, 5, 106
Trichrome boyama/Trichrome staining16
Trombositopeni/Thrombocytopenia60
Türkiye/Turkey65, 111, 123, 135
Uterus/Uterus149
Üniversite öğrencileri/College students198
Ürogenital miyazis/Urogenital myiasis152
Van/Van70
Visseral leishmaniasis/Visceral leishmaniasis204
Yan etkiler/Side effects50
Yaşlı/Elderly 74
Yemekhane personeli/Food handler16
Yumurta paketi (ooteka)/Ootheca36
Yüksek çözünürlüklü erime analizi/High resolution melting analysis41
Yüzme havuzları/Swimming pools130
γ-glutamilsistein sentetaz/γ-glutamylcysteine synthetase158