İnsan Kistik Ekinokokkozisinin Orta Asya Bölgesi’ndeki Etkisi, 1990-2019
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 89-95
Haziran 2024

İnsan Kistik Ekinokokkozisinin Orta Asya Bölgesi’ndeki Etkisi, 1990-2019

Turkiye Parazitol Derg 2024;48(2):89-95
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 02.10.2023
Kabul Tarihi: 04.06.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZ

Amaç

Bu araştırma, 1990’dan 2019’a kadar kistik ekinokokkoza (CE) atfedilebilecek bölgesel ve ulusal hastalık yükünün yanı sıra epidemiyoloji ve hastalık kontrolüne ilişkin bilgileri, özellikle Halkın Orta Asya Bölgeleri’ne vurgu yaparak güncellemeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler

1990’dan 2019’a kadar tüm Orta Asya ülkelerinde CE için küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde morbidite, mortalite ve engelliliğe göre düzeltilmiş yaşam yıllarını hesapladık ve kişi başına GSYİH ile CE’nin hastalık yükü arasındaki ilişkiyi analiz ettik.

Bulgular

2019 yılında en fazla sayıda CE olgusu Kazakistan’da kaydedildi [23986; %95 belirsizlik aralığı (Üİ); 19796; 28908]; Özbekistan (41079; 18351; 76048); ve Tacikistan (10887; 4891; 20170) 9 ülke arasında yer alıyor. CE’nin en büyük ASIR’sine sahip üç ülkenin Kazakistan (127,56; %95 UI: 105,34-153,8), Özbekistan (123,53; %95 UI: 58,65-219,16) ve Tacikistan (121,88; 58,57-213,93) olduğu tahmin edilmektedir. Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan CE olgularının sayısında en büyük artışları yaşarken (sırasıyla %125, %97 ve %83), Gürcistan, Kazakistan ve Ermenistan ise en büyük düşüşleri (%45, %8, %8 gördü ve sırasıyla %3).

Sonuç

CE’nin neden olduğu hastalık yükünü azaltmak için bulgularımız halk sağlığı profesyonellerinin ve politika yapıcıların maliyet-fayda girişimlerini tasarlamasına yardımcı olabilir. CE’nin toplum üzerindeki etkisini azaltmak için bölgenin endemik ülkelerine daha fazla para verilmesi öneriliyor. Ekinokokkoz, kistik, olumsuz sağlık etkileri, engellilik nedeniyle kaybedilen yaşam yılı, yaşın bir fonksiyonu olarak ortaya çıkma oranı, yaşın bir fonksiyonu olarak ölüm oranıdır.

Anahtar Kelimeler: Hastalık yükü, kistik ekinokokkoz (CE), yaşa standardize edilmiş ölüm oranı, engelliliğe göre düzeltilmiş yaşam yılı (DALY), yaşa standardize edilmiş insidans hızı, Orta Asya

References

1
Agudelo Higuita NI, Brunetti E, McCloskey C. Cystic Echinococcosis. J Clin Microbiol. 2016; 54: 518-23.
2
Lymbery AJ. Phylogenetic Pattern, Evolutionary Processes and Species Delimitation in the Genus Echinococcus. Adv Parasitol. 2017; 95: 111-45.
3
Wen H, Vuitton L, Tuxun T, Li J, Vuitton DA, Zhang W, et al. Echinococcosis: Advances in the 21st Century. Clin Microbiol Rev. 2019; 32.
4
Özdemir T, Sayan A, Candan B, Köylüoğlu G. Clinical features and treatment of ruptured pulmonary hydatid cyst in children. Turk J Pediatr. 2020; 62: 578-83.
5
Stojković M, Weber TF, Junghanss T. Clinical management of cystic echinococcosis: state of the art and perspectives. Curr Opin Infect Dis. 2018; 31: 383-92.
6
McManus DP, Zhang W, Li J, Bartley PB. Echinococcosis. Lancet. 2003; 362: 1295-304.
7
Deplazes P, Rinaldi L, Alvarez Rojas CA, Torgerson PR, Harandi MF, Romig T, et al. Global Distribution of Alveolar and Cystic Echinococcosis. Adv Parasitol. 2017; 95: 315-493.
8
Torgerson PR. Economic effects of echinococcosis. Acta Trop. 2003; 85: 113-8.
9
Widdicombe J, Basáñez MG, Entezami M, Jackson D, Larrieu E, Prada JM. The economic evaluation of Cystic echinococcosis control strategies focused on zoonotic hosts: A scoping review. PLoS Negl Trop Dis. 2022; 16: e0010568.
10
Gottstein B, Deplazes P. Alveolar echinococcosis: what triggers emergence in North America, Central Europe and Asia? Curr Opin Infect Dis. 2021; 34: 440-6.
11
Pomfret R. Central Asian Economies: Thirty Years After Dissolution of the Soviet Union. Comp Econ Stud. 2021; 63: 537-56.
12
Eckert J, Deplazes P. Biological, epidemiological, and clinical aspects of echinococcosis, a zoonosis of increasing concern. Clin Microbiol Rev. 2004; 17: 107-35.
13
Zhang W, Zhang Z, Wu W, Shi B, Li J, Zhou X, et al. Epidemiology and control of echinococcosis in central Asia, with particular reference to the People’s Republic of China. Acta Trop. 2015; 141: 235-43.
14
Abdybekova A, Sultanov A, Karatayev B, Zhumabayeva A, Shapiyeva Z, Yeshmuratov T, et al. Epidemiology of echinococcosis in Kazakhstan: an update. J Helminthol. 2015; 89: 647-50.
15
Shaikenov BS, Torgerson PR, Usenbayev AE, Baitursynov KK, Rysmukhambetova AT, Abdybekova AM, et al. The changing epidemiology of echinococcosis in Kazakhstan due to transformation of farming practices. Acta Trop. 2003; 85: 287-93.
16
Babadjanov AK, Yakubov FR, Ruzmatov PY, Sapaev DS. Epidemiological aspects of echinococcosis of the liver and other organs in the Republic of Uzbekistan. Parasite Epidemiol Control. 2021; 15: e00230.
17
Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study. 2019. Lancet 2020; 396: 1204-22.
18
Worldometer. Central Asia Population, 2020.
19
Collaborators GDaI. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020; 396: 1204-22.
20
Foreman KJ, Lozano R, Lopez AD, Murray CJ. Modeling causes of death: an integrated approach using CODEm. Popul Health Metr. 2012; 10: 1.
21
Polat P, Kantarci M, Alper F, Suma S, Koruyucu MB, Okur A. Hydatid disease from head to toe. Radiographics. 2003; 23: 475-94; quiz 536-7.
22
Thevenet PS, Jensen O, Drut R, Cerrone GE, Grenóvero MS, Alvarez HM, et al. Viability and infectiousness of eggs of Echinococcus granulosus aged under natural conditions of inferior arid climate. Vet Parasitol. 2005; 133: 71-7.
23
Torgerson PR. The emergence of echinococcosis in central Asia. Parasitology. 2013; 140: 1667-73.
24
Casulli A. Recognising the substantial burden of neglected pandemics cystic and alveolar echinococcosis. Lancet Glob Health. 2020; 8: e470-e1.
25
Walker R, Blackburn J. Biothreat Reduction and Economic Development: The Case of Animal Husbandry in Central Asia. Front Public Health. 2015; 3: 270.
26
Ziarati M, Zorriehzahra MJ, Hassantabar F, Mehrabi Z, Dhawan M, Sharun K, et al. Zoonotic diseases of fish and their prevention and control. Vet Q. 2022; 42: 95-118.
27
Borhani M, Fathi S, Lahmar S, Ahmed H, Abdulhameed MF, Fasihi Harandi M. Cystic echinococcosis in the Eastern Mediterranean region: Neglected and prevailing! PLoS Negl Trop Dis. 2020; 14: e0008114.
28
World Health Organization. Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021-2030. 2020.
29
Elphick-Pooley T, Engels D, Uniting to Combat N. World NTD Day 2022 and a new Kigali Declaration to galvanise commitment to end neglected tropical diseases. Infectious Diseases of Poverty. 2022; 11: 2.
2024 ©️ Galenos Publishing House