Türkiye’de Tıbbi Parazitoloji Alanında Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
Özgün Araştırma
P: 105-110
Haziran 2024

Türkiye’de Tıbbi Parazitoloji Alanında Hazırlanan Tezlerin Bibliyometrik Analizi

Turkiye Parazitol Derg 2024;48(2):105-110
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 07.08.2023
Kabul Tarihi: 25.05.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZ

Amaç

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tıbbi parazitoloji alanında hazırlanan tezlerin analizini yaparak, akademik camiada parazitoloji bilimine verilen önemi ortaya koymak ve bu alanda bir farkındalık oluşturmaktır.

Yöntemler

Çalışmaya, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nin online uygulamasından arama yapılarak, Ocak 1985-Eylül 2022 tarihleri arasında tıbbi parazitoloji alanında yapılmış tezler dahil edildi.

Bulgular

Arama sonucunda tıbbi parazitoloji alanında yapılmış 393 tez saptandı. Tezlerin %52,9’unun yüksek lisans, %28’inin doktora ve %19,1’inin tıpta uzmanlık tezi olduğu belirlendi. Tezlerin yapıldığı alanlarının dağılımı incelendiğinde, tezlerin %61,3’ünün protozoonlar, %16,5’inin helmintler, %8,6’sının artropodlar ve %12,2’sinin bağırsak parazitleri (helmint ve protozoonlar) ile ilgili olduğu saptandı. Tezlerde en çok çalışılan ilk beş parazit türünün sırasıyla Toxoplasma gondii, Leishmania spp., Echinococcus spp., Giardia intestinalis ve Cryptosporidium spp. olduğu belirlendi.

Sonuç

Sonuç olarak, Türkiye’de tıbbi parazitoloji alanına daha çok önem verilmesi gerektiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bibliometrik analiz, lisansüstü tezler, tıbbi parazitoloji, Türkiye

References

1
Hotez PJ. Human parasitology and parasitic diseases: heading towards 2050. Adv Parasitol. 2018; 100: 29-38.
2
European Food Safety Authority; European Centre for Disease Prevention and Control. The European Union One Health 2020 Zoonoses Report. EFSA J. 2021; 19: e06971.
3
Peña-Fernández A, Acosta L, Fenoy S, Magnet A, Izquierdo F, Bornay FJ, et al. Evaluation of a novel digital environment for learning medical parasitology. Higher Education Pedagogies. 2020; 5: 1-18.
4
İlter İ. Relationships between Academic Achievement, Awareness about the Postgraduate Study and Postgraduate Study Intentions. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. 2020; 53: 117-56.
5
Koca K, Ekinci S, Akpancar S, Gemci MH, Erşen Ö, Akyıldız F. An analysis of orthopaedic theses in Turkey: Evidence levels and publication rates. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50: 562-6.
6
GüC Z, Hancı V, Özbilgin S. Thesis Studies of Universities in Anaesthesiology and Reanimation between 1970 and 2016: Retrospective Evaluation of Work Areas, Publishing Rates and Evidence Levels. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2021; 49: 379.
7
Baysan C, Yapar D, Tokgöz MA, Yapar A, Baysan EK, Tolunay T. Bibliometric analysis of orthopedic theses in Turkey. Jt Dis Relat Surg. 2021; 32: 752-8.
8
Singh B, Varikuti S, Halsey G, Volpedo G, Hamza OM, Satoskar AR. Host-directed therapies for parasitic diseases. Future Med Chem. 2019; 11: 1999-2018.
9
Pullan RL, Smith JL, Jasrasaria R, Brooker SJ. Global numbers of infection and disease burden of soil transmitted helminth infections in 2010. Parasit Vectors. 2014; 7: 37.
10
Idris OA, Wintola OA, Afolayan AJ. Helminthiases; prevalence, transmission, host-parasite interactions, resistance to common synthetic drugs and treatment. Heliyon. 2019; 5: e01161.
11
The Ministry of Health of Türkiye Health Statistics Yearbook 2022 Ankara: Ministry of Health Publication; 2024.
12
Gürbüz CE, Gülmez A, Özkoç S, İnceboz T, Miman Ö, Aksoy Ü, et al. Distribution of intestinal parasites detected between September 2011-2018 at Dokuz Eylül University Medical Faculty Hospital. Turkiye Parazitol Derg. 2020; 44: 83-7.
13
Baron S. Medical microbiology. 4th edition. 1996.
14
Fletcher SM, Stark D, Harkness J, Ellis J. Enteric protozoa in the developed world: a public health perspective. Clin Microbiol Rev. 2012; 25: 420-49.
15
Bruschi F, Dupouy-Camet J. Helminth infections and their impact on global public health: Springer; 2014.
16
Robert Jr LL, Debboun M. Arthropods of public health importance. Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases: Elsevier; 2020. p. 1055-62.
17
Habib A, Andrianonimiadana L, Rakotondrainipiana M, Andriantsalama P, Randriamparany R, Randremanana RV, et al. High prevalence of intestinal parasite infestations among stunted and control children aged 2 to 5 years old in two neighborhoods of Antananarivo, Madagascar. PLoS Neglect Trop Dis. 2021; 15: e0009333.
18
Unat K. Unat’ın Tıp Parazitolojisi - İnsanın Ökaryonlu Parazitleri ve Bunlarla Oluşan Hastalıkları. İstanbul: Cerrahpaşa Tıp Fak.Vakfı Yayınları; 1995.
19
Alas SE, Cengiz ZT, Yılmaz H. Derik Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda İntestinal Parazitlerin Varlığının Araştırılması. Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 1: 1-8.
2024 ©️ Galenos Publishing House