Sıtma Şüpheli Hastalarda Hızlı Tanı Kitlerinin Duyarlılığının Araştırılması
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 1-7
Mart 2024

Sıtma Şüpheli Hastalarda Hızlı Tanı Kitlerinin Duyarlılığının Araştırılması

Turkiye Parazitol Derg 2024;48(1):1-7
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 04.10.2023
Kabul Tarihi: 14.02.2024
Yayın Tarihi: 05.03.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Sıtma, 2010’dan itibaren Türkiye’de eradike edilmiş ancak importe olgular görülmektedir. Çalışmada, SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan (SD-Pf/Pan) ile SD Bioline Malaria Ag P.f/P.v (SD-Pf/Pv) olmak üzere iki hızlı tanı kiti ile mikroskop inceleme ve gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu (GZ-PZR) yönteminin karşılaştırılarak hızlı tanı testlerinin tanı değerinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Tüm katılımcılardan kan örnekleri alındı. Kalın damla yaymaları hazırlandı. Işık mikroskobu altında sıtma pozitif/negatif ayrımı açısından kalın damla yaymaları incelendi. Daha sonra SD-Pf/Pan ve SD-Pf/Pv olmak üzere iki hızlı tanı testi ile çalışıldı. Kan örneklerinden DNA ekstraksiyonu yapıldı ve GZ-PZR ile tiplendirildi. Veriler SPSS 21 programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Altmış altı sıtma şüpheli hastadan 30’unun mikroskop inceleme yöntemi ve GZ-PZR ile pozitif olduğu belirlendi. Yirmi yedi hastada hem SD-Pf/Pan hem de SD-Pf/Pv testlerinde pozitif bant elde edildi. Referans olarak mikroskop inceleme yöntemi baz alındığında SD-Pf/Pan ve SD-Pf/Pv hızlı tanı testleri %90 duyarlılığa, %100 özgüllüğe, %100 pozitif prediktif değerine (PPV) ve %92,86 negatif prediktif değerine (NPV) sahipti. Referans olarak GZ-PZR sonuçlarına göre, P. falciparum tespiti için her iki testin duyarlılığı %95,65, özgüllüğü %100, PPV %100 ve NPV %88,89’du. Ayrıca SD-Pf/Pv’nin P. vivax tespitinde duyarlılığı, özgüllüğü, PPV ve NPV’i %100 iken; SD-Pf/Pan’ın, PAN tespiti için duyarlılığı %77,78, özgüllüğü %61,90, PPV %46,67 ve NPV %86,67 olarak bulundu.

Sonuç:

Sonuç olarak P. falciparum ve P. vivax’ın neden olduğu sıtma enfeksiyonlarının tanısında her iki kitin de yüksek duyarlılık ve özgüllükte olduğu tespit edildi. Tanıda hızlı tanı testleri güvenle kullanılabilir ancak tanının uygun olduğu durumlarda mikroskop inceleme yöntemi ve GZ-PZR yöntemleri ile desteklenmesi gerekmektedir.

References

1
World Health Organization. World Malaria Report; 2021. WHO: Geneva, Switzerland, Available from: https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2021
2
Tartar AS, Akbulut A. Fırat Epidemiological, Clinical, and Laboratory Evaluation of Plasmodium falciparum Malaria Cases Followed in Firat University Hospital: A 6-Year Retrospective Analysis. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 1-5.
3
World Health Organization. World Malaria Report; WHO: Geneva, Switzerland, 2020; Available online: https://www.who.int/ publications/i/item/9789240015791.
4
Akdur R. Sıtma Eğitim notları. Ankara 1997. TC Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğüi Sıtma Savaş Dairesi. Erişim adresi: http://www.netdata.com/UserFilesCenter3/613819aa-abf5-4ca0-b1556ba4ecdbb262/ProjectsCenter1/e903343c-0648-4473-9e7a-b0a55f9db737/FileCenter/302.pdf
5
Alten B, Çaglar SS, Ozer N. Malaria and its vectors in Turkey. Mosquito Bulletin 2000; 7: 27-33.
6
Çulha G, Zeyrek F Y, Önlen Y, Doni NY. Determination of Imported Malaria Cases in Hatay by the Use of Molecular Methods. Mikrobiyol Bul 2018; 52: 206-13.
7
Zorbozan O, Pullukçu H, Şahar EA, Karakavuk M, Hüseyin CAN, Tunalı V, et al. The Importance of the Contribution of Rapid Test, Serological and Molecular Methods in the Diagnosis of Two Imported Malaria Cases with Atypical Microscopy. Mikrobiyol Bul 2017; 51: 396-403.
8
Ardıç N, Koru Ö. Sıtmada Hızlı Tanı Testleri. Nobel Med 2012; 8: 10-5.
9
Mehlotra RK, Howes RE, Cramer EY, Tedrow RE, Rakotomanga TA, Ramboarina S, et al. Plasmodium falciparum Parasitemia and Band Sensitivity of the SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan Rapid Diagnostic Test in Madagascar. Am J Trop Med Hyg 2019; 100: 1196-201.
10
Cunningham J, Gatton M, Kolaczinski K. Malaria rapid diagnostic test performance: Results of WHO product testing of malaria RDTs: round 7 (2015-2016). World Health Organization, Switzerland 2017.
11
Tadesse E, Workalemahu B, Shimelis T. Diagnostic performance evaluation of the sd bioline malaria antigen ag pf/pan test (05fk60) in a malaria endemic area of southern Ethiopia. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2016; 58: 59.
12
Herrera S, Vallejo AF, Quintero JP, Arévalo-Herrera M, Cancino M, Ferro S. Field evaluation of an automated RDT reader and data management device for Plasmodium falciparum/Plasmodium vivax malaria in endemic areas of Colombia. Malar J 2014; 13: 87.
13
Mfuh KO, Achonduh-Atijegbe OA, Bekindaka ON, Esemu LF, Mbakop CD, Gandhi K, et al. A comparison of thick-film microscopy, rapid diagnostic test, and polymerase chain reaction for accurate diagnosis of Plasmodium falciparum malaria. Malar J 2019; 18: 73.
14
Abamecha A, Yilma D, Addisu W, El-Abid H, Ibenthal A, Noedl H, et al. Therapeutic efficacy of artemether-lumefantrine in the treatment of uncomplicated Plasmodium falciparum malaria in Chewaka District, Ethiopia. Malar J 2020; 19: 240.
15
World Health Organization. World Malaria Report 2019; WHO: Geneva, Switzerland Available from: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/world-malaria-report-2019.
16
World Health Organization. World Malaria Report 2017. Geneva: Available from: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/Documents/world-malaria-report 2017.pdf?sfvrsn=8b7b573a_0
17
Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Public Health, Department of Zoonotic and Vectorial Diseases. Malaria Case Management Guide (Sıtma Vaka Yönetim Rehberi), Ankara 2019. Available from: https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/zoonotik-vektorel-hastaliklar-db/zoonotik-hastaliklar/4-Sitma/6-Rehbler/Stma_Vaka_Ynetim_Rehberi_2019.pdf
18
Topluoglu S, Aydın A, Taylan Ozkan A, Kapcak S. P. vivax malaria cases in Mardin province in 2012-2014. 25th Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 25 28 April 2015, Copenhagen, Denmark.
19
Özkeklikçi A, Avcioglu F. The Epidemiology of Malaria in Gaziantep Between 2005 and 2015. Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 102-6.
20
Ser Ö. Evaluation of malaria cases detected in Antalya Province between 2012 and 2017. Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 1-6.
21
Kazancıoğlu S, Bodur H. Evaluation of Imported Malaria Cases: Experience of A Training and Research Hospital in Ankara. Value Health Sci 2022; 12: 1-5.
22
Önlen Y, Çulha G, Ocak S, Savaş L, Güllü M. Yurtdışı kökenli Plasmodium falciparum sıtması: Dört olgu sunumu. Türkiye Parazitol Derg 2007; 31: 256-9.
23
Şahin S İ, Çabalak M, Bal T, Ocak S, Önlen Y, Çulha G. Hatay ilindeki importe sıtma olgularının retrospektif analizi: 10 yıl içerisinde 75 olgu. Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 60-4.
24
Sümer Ş. Sıtma Tanısı. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics 2012; 5: 20-9.
25
Wilson ML. Laboratory diagnosis of malaria: conventional and rapid diagnostic methods. Arch Pathol Lab Med 2013; 137: 805-11.
26
World Health Organization. Malaria, 2022. WHO: Geneva, Switzerland Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria.
27
World Health Organization. Malaria Rapid Diagnostic Test Performance. – Results of WHO product testing of malaria RDTs: Round 3 (2010-2011) Available from: https://www.who.int/tdr/publications/documents/rdt3.pdf?ua=1
28
Kosack CS, Naing WT, Piriou E, Shanks L. Routine parallel diagnosis of malaria using microscopy and the malaria rapid diagnostic test SD 05FK60: the experience of Medecins Sans Frontieres in Myanmar. Malar J 2013; 12: 166.
29
Vyas S, Puwar B, Patel V, Bhatt G, Kulkarni S, Fancy M. Study on validity of a rapid diagnostic test kit versus light microscopy for malaria diagnosis in Ahmedabad city, India. East Mediterr Health J 2014; 20: 236-41.
30
Djallé D, Gody JC, Moyen JM, Tekpa G, Ipero J, Madji N, et al. Performance of Paracheck™-Pf, SD Bioline malaria Ag-Pf and SD Bioline malaria Ag-Pf/pan for diagnosis of falciparum malaria in the Central African Republic. BMC Infect Dis 2014; 14: 109.
2024 ©️ Galenos Publishing House