Özgün Araştırma

Sıtma: 40 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Asuman ŞENGÖZ İNAN
 • İlknur ERDEM
 • Derya ÖZTÜRK ENGİN
 • Gülden HİTİT
 • Nurgül CERAN
 • Seniha ŞENBAYRAK
 • Seyfi Çelik ÖZYÜREK
 • Emin KARAGÜL
 • Paşa GÖKTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 147-151
Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu
 • Yaşar BAYINDIR
 • Özlem M. AYCAN
 • Metin ATAMBAY
 • Ülkü KARAMAN
 • İsmet AYDOĞDU
 • Yasemin ERSOY
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 157-159
Kliniğimizde 2012-2018 Yılları Arasında Yatırılan 31 Sıtma Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Nagehan Didem Sarı
 • Gülşen Yörük
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 170-174 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6229 PMID:31865651
Serebral Malarya Enfeksiyonuna Bağlı Ani Ölümle Sonuçlanan Otopsi Olgusu
 • Gülhan Yağmur
 • A. Selçuk Gürler
 • Ferah Karayel
 • M. Feyzi Şahin
 • Nedim Apaydın
 • Sermet Koç
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 234-237 DOI: 10.5152/tpd.2015.3700

Dergi Arşivi

Makale Araçları