Özgün Araştırma

Visseral Leishmaniasis: Nadiren Tanı Konulan Bir Erişkin Olgusu
 • Şükran KÖSE
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Metin KORKMAZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 1-2
Pakistan’da Kutanöz Leishmaniasis ve Kum Sineklerinin Coğrafik Dağılımı
 • Ashraf SHAKİLA
 • Fatima Mujib BİLQEES
 • Azra SALİM
 • ?. Moinuddin
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 1-6
Kırıkkale’deki Köpeklerde Mikrokültür Yöntemi ve IFAT ile Visseral Leishmaniosisin Prevalansının Araştırılması
 • Meral AYDENİZÖZ
 • Buğrahan Bekir YAĞCI
 • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
 • Sibel YASA DURU
 • Aycan Nuriye GAZYAĞCI
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 1-5
Leishmania tropica Promastigotları Üzerine Moksifloksasin, Linezolid ve Kaspofunginin in vitro Antileishmanial Etkisinin Araştırılması
 • Mehmet Emin Limoncu
 • Bayrı Eraç
 • Tuğba Gürpınar
 • Ahmet Özbilgin
 • İ. Cüneyt Balcıoğlu
 • Mine Hoşgör-Limoncu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 1-3 DOI: 10.5152/tpd.2013.01
Prosopis farcta’nın Hidroalkolik Ekstraktının Leishmania major'a Karşı Etkinliği
 • Mohammad Hasan Namaei
 • Rahmat Solgi
 • Toktem Rajaii
 • Ebrahim Shafaie
 • Mehdi Karamian
 • Gholamreza Hatam
 • Davoud Tasa
 • Seyed Mohammad Riahi
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 1-4 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6956 PMID:33685060
Sudan’da Yetişen Bazı Bitkilerin Anti-kutanöz Leishmaniasis Aktivitesinin in vitro Olarak Değerlendirilmesi
 • Fatima, A. KHALID
 • Nazar, M. ABDALLA
 • Husam Eldin O. MOHOMED
 • Abdalla M. TOUM
 • Mubark M. A. MAGZOUB
 • M. Siddig ALİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 3-6
Antalya İli ve İlçelerindeki Dört Köpek Barınağında Leishmaniasis Seroprevalansının Araştırılması
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Serdar PAŞA
 • Yusuf ÖZBEL
 • Seray ÖZENSOY TOZ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 4-7
Fas'ta Kutanöz Leishmaniasis’in Güncel Durumu
 • Zineb Tlamçani
 • Mohammed Er-Rami
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 5-8 DOI: 10.5152/tpd.2014.1401
Diyarbakır Bölgesindeki Sahipsiz Köpeklerde Toxoplasmosis, Leishmaniasis ve Listeriozisin Seroprevalansı
 • Hasan İÇEN
 • Cahit BABÜR
 • Servet BADEMKIRAN
 • Bekir ÇELEBİ
 • Aynur ŞİMŞEK
 • Nihat ÖZYURTLU
 • Aysegul TAYLAN ÖZKAN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 6-10
Şanlıurfa’da Antroponotik Kutanöz Leishmaniasis Hastalarının Hücresel İmmun Cevabı
 • Nevin TURGAY
 • Songül BAYRAM DELİBAŞ
 • Derya DİRİM ERDOĞAN
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 7-10
Türkiye’de Leishmaniasis İçin Riskli Bölgelerin Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi
 • Reha DEMİREL
 • Saffet ERDOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 8-14
Hatay, Burdur ve Kuzey Kıbrıs Köpeklerinde Leishmaniasisin Seroprevalansı
 • Yunus Emre Beyhan
 • Bekir Çelebi
 • Osman Ergene
 • Mesut Mungan
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 9-12 DOI: 10.5152/tpd.2016.4036
Leishmania tropica Üzerinde In vitro ve In vivo İlaç Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
 • Ahmet Özbilgin
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Yıldırım
 • Tuğba Kaya
 • Hatice Ertabaklar
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 11-19 DOI: 10.5152/tpd.2018.5554
Muğla Yöresinde Köpek Visseral Leishmaniasis’in Moleküler ve Serolojik Prevalansı
 • Serkan Bakırcı
 • Ali Dinç Topçuoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 11-16 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7010 PMID:33685062
Pentavalent Antimonial Bileşiklere Dirençli Vahşi Leishmania İzolatlarının Leishmaniasis Tedavisinde Kullanılan İlaçlara Karşı in vitro Dirençlerinin Karşılaştırılması
 • Ahmet Özbilgin
 • İbrahim Çavuş
 • Tuğba Kaya
 • Ahmet Yıldırım
 • Mehmet Harman
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 12-16 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6661 PMID:32212583
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis Tanı ve Tedavi Merkezine Başvuran Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Değerlendirilmesi
 • Selma Korkmaz
 • Orhan Özgöztaşı
 • Nuriye Kayıran
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 13-16 DOI: 10.5152/tpd.2015.3741
Kanin Leishmaniasis Şüphesi Olan Olguların Değerlendirilmesi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma (2016-2021)
 • Metin Pekağırbaş
 • Serkan Bakırcı
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 28-33 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.70299 PMID:35232702
İran Merkez Bölgesinde Kutanöz Leishmaniasis’in Frekans Dağılımı
 • Jamshid Ayatollahi
 • Zahra Aghaee
 • Aliakbar Tajfiruzeh
 • Seyed Hossein Shahcheraghi
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 45-48 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6808 PMID:33685068
Hatay’da Göç Öncesi ve Sonrası Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Genotiplendirilmesi
 • Gülnaz Çulha
 • Tuğba Kaya
 • Asena Çiğdem Doğramacı
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 48-51 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6650 PMID:32212594
Kutanöz Leishmaniasis’in 2009 ve 2016 Yılları Arasında Orta İran’da Endemik Bir Bölgedeki Epidemiyolojik Trendi
 • Doroodgar Moein
 • Doroodgar Masoud
 • Nematian Mahmood
 • Doroodgar Abbas
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 55-59 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6064 PMID:31204455
Edirne Merkez İlçesi Kedi ve Köpek Evindeki Köpeklerde Leishmaniasis Seroprevalansı
 • Ayşe Düzbeyaz
 • Nermin Şakru
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 56-58 DOI: 10.5152/tpd.2016.4507
Türkiye’nin Batısında, Leishmaniasis’in Endemik Olduğu Aydın Dağları ve Çevresinde Kum Sineği (Diptera: Psychodidae) Faunası, Mevsimsel Aktiviteleri ve Yüksekliğe Göre Dağılımları
 • Süha Kenan Arserim
 • Ahmet Mermer
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 60-71 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.35119 PMID:35232708
Erzurum İli Barınak Köpeklerinde Listeriosis ve Leishmaniasisin Seroprevalansının Araştırılması
 • Mustafa Sinan AKTAŞ
 • Yunus Emre ÖZKANLAR
 • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
 • Cahit BABÜR
 • İbrahim BALKAYA
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 76-80
Leishmania’nın Proteom Profilinde Hekzokinaz İfadesi
 • Mohammadreza Karimazar
 • Qasem Asgari
 • Sajad Rashidi
 • Mostafa Rezaei Tavirani
 • Mohammad Hossein Motazedian
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 83-87 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6983 PMID:34103282
Kutanöz Leishmaniasis ve Antalya İlindeki Durumu
 • Önder Ser
 • Hüseyin Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 84-91 DOI: 10.5152/tpd.2013.21
Leishmania RNA Virüs 2 (LRV2) Saptanmasında cDNA Sentezindeki Bir Modifikasyon ile Hassasiyetin Artırılması
 • Muhammed Nalçacı
 • Mehmet Karakuş
 • Yusuf Özbel
 • Ahmet Özbilgin
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 86-90 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.30074 PMID:35604183
Leishmania major ve Leishmania infantum Promastigot Formlarının Karşılaştırmalı Gen Ekspresyon Profilleri
 • Özlem Ulusan Bağcı
 • Aygül Sadıqova
 • Ayşe Caner
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 88-94 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.66375 PMID:34103283
Zingiber officinale Özütünün Leishmania major ve Leishmania tropica’nın Promastigotları ve Amastigotları Üzerindeki in vitro anti-Leishmania Etkisi
 • Jasem Saki
 • Elaheh Biranvand
 • Reza Arjmand
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 91-96 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.53825 PMID:35604184
Yerli Bir Kala-Azar Hastasından İzole Edilen Leishmania donovani/L. infantum Hibridinin Karakterizasyonu: In vivo Modele Ait Ön Bulgular
 • Özgür Kurt
 • Nesteren Mansur Özen
 • Elif Merve Aydın
 • Deniz Ece Kaya
 • Cavit Kerem Kayhan
 • Sinem Öktem Okullu
 • Ümit İnce
 • Fadile Yıldız Zeyrek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 95-100 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.14622 PMID:34103284
Kronik Kutanöz Leishmaniasis’te Miltefosin Etkinliğinin in vitro Olarak Araştırılması
 • Varol Tunalı
 • Mehmet Harman
 • İbrahim Çavuş
 • Orçun Zorbozan
 • Ahmet Özbilgin
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 97-101 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.85856 PMID:35604185
Kuzey Kıbrıs’ta Yetişen Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağlarda Leishmania tropica’ya Karşı in vitro Anti-leishmanial Etkinlik Araştırılması
 • Emrah Güler
 • Ahmet Özbilgin
 • İbrahim Çavuş
 • Buket Baddal
 • İlker Etikan
 • K. Hüsnü Can Başer
 • Tamer Şanlıdağ
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 101-107 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6888 PMID:34103285
Yeni Düzenlenen Leishmania major Aşısının Güvenlik ve Toksisitesinin Balb/c ve Beyaz Laboratuvar Farelerinde Denenmesi
 • Afshineh LATIFYNIA
 • Saleh MOHAGHEGH HAZRATI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 103-108
Hocallı ve Turunçlu (Adana) Köylerinde Phlebotomus (Diptera; Psychodidae; Phlebotomine) Türlerinin Populasyon Yoğunluğu ve Kutanöz Leishmaniasis ile İlişkisi
 • Ekrem ATAKAN
 • Muhsin AKBABA
 • Zeynel SÜTOLUK
 • Davut ALPTEKİN
 • Hakan DEMİRHİNDİ
 • Selen KİS ULUDAĞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 106-111
Kuzey Kıbrıs’ta Kanin Leishmaniasis ve Kum Sineklerinin Epidemiyolojisi
 • Seray Özensoy Töz
 • Hatice Ertabaklar
 • Bayram Göçmen
 • Samiye Demir
 • Mehmet Karakuş
 • Suha Kenan Arserim
 • İ. Cüneyt Balcıoğlu
 • Tayfun Çanakçı
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 107-112 DOI: 10.5152/tpd.2013.25
Çanakkale İli Ayvacık Bölgesinde Zoonotik Visseral Leishmaniasisin Serolojik ve Entomolojik Olarak Araştırılması
 • Hayal TOK
 • Naser SEVİL
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Hatice ERTABAKLAR
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Samiye DEMİR
 • Yusuf ÖZBEL
 • Mahmut ÇOSKUN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 109-113
Arbutus unedo Yaprak Ekstrelerinin Leishmania tropica Promastigotları Üzerine In vitro Etkisinin Araştırılması
 • Bijen KIVÇAK
 • Tuba MERT
 • Hatice ERTABAKLAR
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 114-115
Kuzey Kıbrıs’ta Canine Leishmaniasis’in Prevalansı
 • Tayfun Çanakçı
 • Arif Kurtdede
 • Serdar Paşa
 • Seray Töz Özensoy
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 117-120 DOI: 10.5152/tpd.2016.4807
Leishmania infantum DNA Aşısı Adayı LACK Geninin Klonlanması
 • Serkan Karaca
 • Şirin Sahra Ceylan
 • Süleyman Yazar
 • Salih Kuk
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 121-125 DOI: 10.5152/tpd.2016.3743
IFA ve ELISA Yöntemleri ile Çocuk Visseral Leishmaniasis Serolojik İzlemi
 • Nermin Şakru
 • Seray Özensoy Töz
 • Metin Korkmaz
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 125-128 DOI: 10.5152/tpd.2011.31
Kutanöz Leishmaniasisli Olgularda Serum Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör (MİF) Değerlerinin Araştırılması
 • Didem L. KOZACI
 • Sema ERTUĞ
 • Tülay KAVAK
 • Pınar OKYAY
 • Ian C. CHIKANZA
 • Hatice ERTABAKLAR
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 145-148
Manisa İlimizde Görülen Leishmaniasis Etkeni Leishmania Türlerinin Kriyoprezervasyonu
 • İbrahim Çavuş
 • Fulya Ocak
 • Tuğba Kaya
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 152-155 DOI: 10.5152/tpd.2017.5267
Leishmania infantum’a Karşı En İyi Bileşimin Silico Olarak Tanımlanması: Tüm FDA Onaylı İlaçların Yüksek Verimli Tarama
 • Jasem Saki
 • Farnoush Shadnoush
 • Reza Arjmand
 • Fakher Rahim
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 158-164 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6290 PMID:31865648
Kayseri İlinin Kum Sineği Faunası Üzerine Entomolojik Çalışma: Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesi’nde Yeni Bir Kutanöz Leishmaniasis Odağı
 • Zeph Nelson Omondi
 • Samiye Demir
 • Suha Kenan Arserim
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 158-163 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6751 PMID:32928724
Diyarbakır’da Şark Çıbanı Epidemiyolojisi
 • M. Bahadır SUCAKLI
 • Günay SAKA
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 165-169
Rose Bengal Kullanılarak Sonodinamik Tedavinin Leishmania tropica Promastigotları Üzerindeki Etkisinin in vitro Değerlendirmesi
 • Serçin Özlem Çalışkan
 • Cem Aslan
 • Ömer Furkan Duran
 • İlayda Kaya
 • Hüsne Özen
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 172-179 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.40412 PMID:36094116
Meglümin Antimoniat Tedavisine Dirençli Dört Kutanöz Leishmaniosis Olgusu
 • Erdal Polat
 • Zekayi Kutlubay
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 177-180 DOI: 10.5152/tpd.2014.3410
Leishmania major’un Rezervuar Hayvanlara Naklinde Rhipicephalus sanguineus’un Rolünün Belirlenmesi
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Serkan Bakırcı
 • Onur Köse
 • Ayça Aksulu
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 179-184 DOI: 10.5152/tpd.2016.4911
Visseral Leishmaniasis’in Farklı Evrelerindeki Köpeklerde Oksidatif Durum ve Lipid Profili
 • Mehmet Gültekin
 • Serdar Paşa
 • Kerem Ural
 • Canberk Balıkçı
 • Gamze Sevri Ekren Aşıcı
 • Gamze Gültekin
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 183-187 DOI: 10.5152/tpd.2017.5398
Kocaeli Sokak Köpeklerinde Visseral Leishmaniasis Seroprevalansı
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Erdal POLAT
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Kemal ALTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 183-186
Kayseri ve Civarında Köpeklerde Leishmaniosisin Nested-PCR ile Araştırılması
 • Anıl İÇA
 • Abdullah İNCİ
 • Alparslan YILDIRIM
 • Öznur ATALAY
 • Önder DÜZLÜ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 187-191
Mersin’de Kutanöz Leishmaniasisin Epidemiyolojisinin Ekolojik Niş Modellemesi Kullanılarak Tahmin Edilmesi
 • Ozan Artun
 • Hakan Kavur
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 191-195 DOI: 10.5152/tpd.2018.5924
Deney Hayvanı Olarak Gerbiller (Meriones unguiculatus): Leishmania major için İyi Bir Rol Model Olabilir mi?
 • Serkan Bakırcı
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Onur Köse
 • Ayça Aksulu
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 212-217 DOI: 10.5152/tpd.2015.4300
Çocuklarda Kutanöz Leishmaniasis: Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşe Kaman
 • Gönül Tanır
 • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
 • Özge Metin
 • Türkan Aydın Teke
 • Fatma Nur Öz
 • Mesut Mungan
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 214-218 DOI: 10.5152/tpd.2017.5118
Sentezlenmiş Schiff ve Mannich (Morfolin) Bazı Bileşiklerinin Antileishmanial Aktiviteleri
 • Şahin Direkel
 • Yasemin Ünver
 • Cihangir Akdemir
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 216-220 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6900 PMID:33269563
Leishmaniasis Aşı Çalışmalarında Son Gelişmeler: Ne Zaman Aşılanabileceğiz?
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 232-234
Antimon Dirençli Leishmania tropica Amastigotlarının ex vivo Glial Hücre Modeli için Glukantim Konsantrasyonunun Değerlendirilmesi
 • Orçun Zorbozan
 • Vedat Evren
 • Mehmet Harman
 • Ahmet Özbilgin
 • Özlem Alkan Yılmaz
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 237-240 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.57966 PMID:34889188
Türkiye'den Visseral Leishmaniasisli 13 Çocuk Vaka: Tedavi Deneyimi
 • Ebru ARIK YILMAZ
 • Gönül TANIR
 • Nilden TUYGUN
 • Aysegul TAYLAN ÖZKAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 259-262
Hatay ve Çevresinde Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olguları
 • Gülnaz ÇULHA
 • Cenk AKÇALI
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 268-271

Özgün Araştırma

Pakistan’ın Güneybatısında Deri Leishmaniasisi: Ön Çalışma
 • Juma-Khan KAKARSULEMANKHEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 5-11
Diyarbakır Dicle İlçesi Dedeköy ve Durabeyli’de Kutanöz Leishmaniasis Olgularının İncelenmesi
 • Melikşah ERTEM
 • Sema AYTEKİN
 • Hamit ACEMOĞLU
 • Nezahat AKPOLAT
 • Nevzat AYTEKİN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 65-68
Visseral Leishmaniasisli Hastalarda Western Blot Yöntemi ile Anti-Leishmania Antikorlarının Değerlendirilmesi
 • Nilüfer DAYANGAÇ
 • Sema ERTUĞ
 • Metin KORKMAZ
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 69-72
Visseral Leishmaniasis Olgularında İmmunglobulin İzotip ve IgG Subtiplerinin Dağılımı
 • Sinem AKÇALI
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Tamer ŞANLIDAĞ
 • Emin LİMONCU
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 73-76
İstanbul Sokak Köpeklerinde Visseral Leishmaniasis Seroprevalansı
 • Erol HANDEMİR
 • Taraneh ÖNCEL
 • Kadir KAMBURGİL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 123-125
Olgu Sunumu: Kala-azar’ın Amphotericin B Lipid Komplex (Abelcet®) ile Tedavisi
 • Şükran KÖSE
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Ali OLUT
 • Metin KORKMAZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 126-128
Sudan’da Yetişen Bazı Bitkilerle (neem, garad, sarmısak) Kutanöz Leishmaniasisin Tedavisi
 • Fatima A. KHALID
 • Nazar M. ABDALLA
 • Husam Eldin O. MOHOMED
 • Abdalla M. TOUM
 • Mubark M. A. MAGZOUB
 • M. Siddig ALI
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 129-132
Sekresyonların Proteomiks Analizinde Leishmania Promastigotların Canlılıklarının Kontrol Edilmesinin Önemi
 • Sajad Rashidi
 • Kurosh Kalantar
 • Davood Rostamzadeh
 • Gholamreza Hatam
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 245-248 DOI: 10.5152/tpd.2018.5834

Olgu Sunumu

Granülomatöz Hepatitin Nadir Bir Sebebi olarak Visseral Leishmaniasis: Olgu Sunumu
 • Pınar YAZICI
 • Levent YENİAY
 • Ünal AYDIN
 • Meltem TAŞBAKAN
 • Ömer ÖZÜTEMİZ
 • Rasih YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 12-15
Leishmania infantum’un Etken Olduğu Bir Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
 • Serhat Sirekbasan
 • Erdal Polat
 • Zekayi Kutlubay
 • Burhan Engin
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 41-43 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6022 PMID:30938136
Leishmaniasis of the Feet Sole: Bir Olgu Sunumu
 • Jamshid Ayatollahi
 • Ali Fattahi Bafghi
 • Seyed Hossein Shahcheraghi
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 48-49 DOI: 10.5152/tpd.2017.4713
Peniste Dev Hiperkeratotik Kutanöz Layşmanyazis Olgusu
 • Mehmet Gülüm
 • Yavuz Yeşilova
 • Murat Savaş
 • Halil Çiftçi
 • Ercan Yeni
 • Fadile Yıldız Zeyrek
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 53-54 DOI: 10.5152/tpd.2013.13
Sistemik Lipozomal Amfoterisin B Tedavisine Cevap Veren Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
 • Yavuz Yeşilova
 • Enver Turan
 • Hacer Altın Sürücü
 • Mustafa Aksoy
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 63-65 DOI: 10.5152/tpd.2015.3761
Olgu Sunumu: Visseral Leishmaniasisde Amfoterisin B’nin Etkinliği
 • Seda GEYLANİ GÜLEÇ
 • Yasemin KIZILYER
 • Serap KARAMAN
 • Ela ERDEM
 • Nafiye URGANCI
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 73-75
Dört Çocuk Hastada İndirekt Floresan Antikor Test Kullanımı ile Visceral Leishmaniasis Tanısının Değerlendirilmesi
 • Yasemin Işık Balcı
 • Meral Türk
 • Arzu Özgür
 • Kazım Küçüktaşçı
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 114-116 DOI: 10.5152/tpd.2011.28
İndirekt Floresan Antikor Test İle Tanı Konan Leishmania Enfeksiyonuna Bağlı Hemofagositik Sendrom
 • Hakan Sarbay
 • Yasemin Işık Balcı
 • Selin Güler
 • Meral Türk
 • Mehmet Akın
 • Aziz Polat
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 163-165 DOI: 10.5152/tpd.2016.4692
Kronik Hepatit B-Leishmania Koinfeksiyonu
 • Tuna Demirdal
 • Ümmü Sena Sarı
 • Salih Atakan Nemli
 • Serap Ural
 • Sibel El
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 177-179 DOI: 10.5152/tpd.2017.5134
Böbrek Nakilli Hastada Az Görülen Fırsatçı Enfeksiyonun Geciken ve Gözden Kaçırılan Tanısı: Visseral Leishmaniasis
 • Ayşegül ZÜMRÜTDAL
 • Ertuğrul ERKEN
 • Tuba TURUNÇ
 • Şule ÇOLAKOĞLU
 • Yusuf Ziya DEMİROĞLU
 • Rüya ÖZELSANCAK
 • Soner SOLMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 183-185 DOI: 10.5152/tpd.2010.09
Türkiye’nin Düşük Endemik Bölgesinden Nedeni Bilinmeyen Ateşle Başvuran Bir Visseral Leyişmaniyaz Olgusu
 • Muhammed B. Jaiteh
 • Nursel Çalık Başaran
 • Lale Özışık
 • Orkun Akman
 • Nasib Hasanlı
 • Sema Tortop
 • Büşra Betül Özmen Çapın
 • Sabine Hüseyinova
 • Ayşegül Üner
 • Ahmet Çağkan İnkaya
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 210-212 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6362 PMID:31865658
Mukozal Tutulumlu Kutanöz Leishmaniasis
 • Mehmet Çabalak
 • Gülnaz Çulha
 • Tayibe Bal
 • Tuğba Kaya
 • Ebru Çelik
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 227-229 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.21931 PMID:34346882
MIS-C ve Visseral Leishmaniasis Birlikteliği: Pandemide Diğer Hastalıkların Kliniği Maskelendi mi?
 • Merve Kılıç Çil
 • Metin Çil
 • Songül Uzgelir
 • Orkun Tolunay
 • Ümit Çelik
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 242-245 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.28290 PMID:36094128
Kutanöz Leishmaniasis Tanı ve İzolasyonunda NNN Besiyeri Olmadığı Durumda RPMI-1640 Besiyeri Kullanılabilir mi?
 • İbrahim Çavuş
 • Tülay Aksoy
 • Ahmet Yıldırım
 • Mustafa Turhan Şahin
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 249-252 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.27247 PMID:36094130
Şanlıurfa’da Şark Çıbanı Etkeni Değişiyor mu? İlk Leishmania major Vakaları
 • Fadile Yıldız Zeyrek
 • Gülcan Gürses
 • Nermin Uluca
 • Nebiye Yentür Doni
 • Şahin Toprak
 • Yavuz Yeşilova
 • Gülnaz Çulha
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 270-274 DOI: 10.5152/tpd.2014.3820

Derleme

Kuzeydoğu İran’da Kutanöz Leishmaniasisin Epidemiyolojisindeki Değişimler
 • Bibi Razieh Hosseini Farash
 • Seyed Ali Akbar Shamsian
 • Masoud Mohajery
 • Abdolmajid Fata
 • Fatemeh Sadabadi
 • Fariba Berenji
 • Pietro Mastroeni
 • Elham Poustchi
 • Elham Moghaddas
 • Ghodratollah Salehi Sangani
 • Gholamreza Farnoosh
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 52-57 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6137 PMID:32212595
Leishmania’nın Konak İçerisindeki Sağkalım Stratejileri
 • Samiye Demir
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 83-88 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6365 PMID:31204461
Türkiye’de Kutanöz Leishmaniasisin Durumu
 • Mehmet Salih Gürel
 • Yavuz Yeşilova
 • M. Kirami Ölgen
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 121-129 DOI: 10.5152/tpd.2012.29
Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Yaklaşımlar ve Problemler
 • Adil ALLAHVERDIYEV
 • Melahat BAĞIROVA
 • Rabia ÇAKIR KOÇ
 • Olga Nehir ÖZTEL
 • Serhat ELÇİÇEK
 • Sezen Canım ATEŞ
 • Tuğçe Deniz KARACA
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 122-130

Editöre Mektup

Kutanöz Leishmaniasis Tedavisi Sırasında Oluşan Klinik Alevlenmeler: İd Reaksiyonu mu?
 • Yavuz Yeşilova
 • Ahmet Özbilgin
 • Enver Turan
 • Hacer Altın Sürücü
 • Mustafa Aksoy
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 281-282 DOI: 10.5152/tpd.2014.3829

Dergi Arşivi

Makale Araçları