Özgün Araştırma

Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden Toplanan Ova Kurbağası (Rana ridibunda PALLAS, 1771; Anura)’nın Metazoon Parazitleri
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ersin KARADENİZ
 • Erol GÜRKAN
 • Mustafa KOYUN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 135-139
Bingöl İlindeki Bazı Sulak Alanların Hirudinea (Annelida) Faunası
 • Tuba Elaltunkara
 • Mustafa Koyun
 • Nimetullah Korkut
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 228-234 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.86158 PMID:36094126

Olgu Sunumu

Uluabat Gölü’nde Yaşayan Kızılgöz Balığında (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) Ektoparazit Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) (Hirudinea: Rhynchobdellida) Bildirimi
 • Mustafa Ceylan
 • Yunus Ömer Boyacı
 • Turgay Meke
 • Haşim İnceoğlu
 • Alparslan Kara
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 207-209 DOI: 10.5152/tpd.2011.52

Dergi Arşivi

Makale Araçları