Özgün Araştırma

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Takip Edilen P.falciparum Sıtmalı Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Retrospektif Analiz
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Ayhan Akbulut
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 1-5 DOI: 10.5152/tpd.2018.5426
Kocaeli İlinde 2008-2013 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Gülden Sönmez Tamer
 • Mehmet Yılmaz
 • Burhan Akçer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 1-4 DOI: 10.5152/tpd.2015.3722
Bitlis İli’nde 1998-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • İbrahim Halil Şahin
 • Fadile Yıldız Zeyrek
 • Mehmet Fatih Aydın
 • Hatice Öntürk
 • Mikail Basank
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 1-3 DOI: 10.5152/tpd.2012.01
Antalya İlinde 2012-2017 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Önder Ser
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 1-6 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6466 PMID:32212581
Antalya İlinde 2001 ile 2011 Yılları Arasındaki Sıtma Vakalarının Değerlendirilmesi
 • Önder Ser
 • Hüseyin Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 4-8 DOI: 10.5152/tpd.2012.02
Fas'ta Kutanöz Leishmaniasis’in Güncel Durumu
 • Zineb Tlamçani
 • Mohammed Er-Rami
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 5-8 DOI: 10.5152/tpd.2014.1401
Türkiye’de Leishmaniasis İçin Riskli Bölgelerin Mekansal Analiz Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi
 • Reha DEMİREL
 • Saffet ERDOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 8-14
Cryptosporidiosis’in Serolojik ve Mikroskobik Tespiti ve İçme Sularının Ookist Yönünden İncelenmesi
 • Cihangir Akdemir
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 9-12 DOI: 10.5152/tpd.2013.03
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis Tanı ve Tedavi Merkezine Başvuran Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Değerlendirilmesi
 • Selma Korkmaz
 • Orhan Özgöztaşı
 • Nuriye Kayıran
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 13-16 DOI: 10.5152/tpd.2015.3741
Kars Yöresindeki Koyunlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Epidemiyolojisi
 • Nilgün Aydın
 • Zati Vatansever
 • Mükremin Özkan Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 20-27 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.09709 PMID:35232701
Türkiye’nin Doğusunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi: Epidemiyolojik ve Klinik Değerlendirme
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Şafak Özer Balın
 • Ayhan Akbulut
 • Kutbeddin Demirdağ
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 26-29 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6142 PMID:30938129
Demodektik Blefaritli Olguların Tanısı ve Tedavisi
 • Tonay INCEBOZ
 • Aylin YAMAN
 • Leyla OVER
 • Arif Taylan OZTURK
 • Çiler AKISU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 32-36
Sivas’ta İki Yatılı Okulda Baş Biti Yaygınlığı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
 • Serpil Değerli
 • Erdoğan Malatyalı
 • Kosta Y. Mumcuoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 32-35 DOI: 10.5152/tpd.2013.08
İran Merkez Bölgesinde Kutanöz Leishmaniasis’in Frekans Dağılımı
 • Jamshid Ayatollahi
 • Zahra Aghaee
 • Aliakbar Tajfiruzeh
 • Seyed Hossein Shahcheraghi
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 45-48 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6808 PMID:33685068
Afyonkarahisar İl Merkezinde Yetiştirilen Sığırların Mide Bağırsak Nematodları ve Mevsimsel Dağılımları
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Esma KOZAN
 • Mustafa KÖSE
 • Mustafa ESER
 • Hatice ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 51-56
Kutanöz Leishmaniasis’in 2009 ve 2016 Yılları Arasında Orta İran’da Endemik Bir Bölgedeki Epidemiyolojik Trendi
 • Doroodgar Moein
 • Doroodgar Masoud
 • Nematian Mahmood
 • Doroodgar Abbas
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 55-59 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6064 PMID:31204455
Bursa’da Sıtma Epidemiyolojisi
 • Oktay ALVER
 • Halis AKALIN
 • Reşit MISTIK
 • Safiye HELVACI
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 68-72
Ordu İlinde 2002-2011 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Yeliz Çetinkol
 • Arzu Altunçekiç Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 69-72 DOI: 10.5152/tpd.2013.18
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 2005-2009 Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması
 • Tonay İnceboz
 • Selma Usluca
 • Leyla Över
 • Gülter Yalçın
 • Sema Tuncay
 • Soykan Özkoç
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 72-76 DOI: 10.5152/tpd.2011.19
Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Olarak Son Üç Yılda Karşılaşılan Skabiyez Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
 • Zeynep Utlu
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 77-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6796 PMID:32482039
Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar
 • Döndü Mutlu
 • Cihangir Akdemir
 • Emel Uzunoğlu
 • Şahin Direkel
 • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6149 PMID:31204460
Bursa İlinde Sıtma Epidemiyolojisi - 2009 - 2012
 • Oktay Alver
 • Efrail Atıcı
 • Güher Göral
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 81-84 DOI: 10.5152/tpd.2014.3425
2001-2013 Yılları Arasında Kayseri'de Sıtma Epidemiyolojisi
 • Yunus Uyar
 • Tanju İnanç
 • Serkan Şahin
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 86-89 DOI: 10.5152/tpd.2015.3674
Manisa İlinde 2002 – 2004 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • İpek ÖSTAN
 • M. Emin LİMONCU
 • M. Ali TÜYSÜZ
 • Galip KÖROĞLU
 • Ahmet ÖZBİLGİN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 89-91
Gaziantep’te 2005-2015 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ahmet Özkeklikçi
 • Fatma Avcıoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 102-105 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5265 PMID:31502770
Kuzey Kıbrıs’ta Kanin Leishmaniasis ve Kum Sineklerinin Epidemiyolojisi
 • Seray Özensoy Töz
 • Hatice Ertabaklar
 • Bayram Göçmen
 • Samiye Demir
 • Mehmet Karakuş
 • Suha Kenan Arserim
 • İ. Cüneyt Balcıoğlu
 • Tayfun Çanakçı
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 107-112 DOI: 10.5152/tpd.2013.25
Baş Biti Enfestasyonu Prevalansının ve Ebeveynlerin Tedaviye İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi: İstanbul’daki Bir Okulda Yürütülen Epidemiyolojik Bir Çalışma
 • Özben Özden
 • İnci Timur
 • Hale Ezgi Açma
 • Duygu Şimşekli
 • Barış Gülerman
 • Özgür Kurt
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 112-116 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.84803 PMID:37249115
Kocaeli’de Toxoplasmosis ve Kistik Ekinokokkozis İnsidansı
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 125-130
Kuzey Kıbrıs’ta Bir Üniversite Hastanesinde İntestinal Parazitlerin Epidemiyolojisi: Dört Yıllık Retrospektif Deneyim
 • Emrah Güler
 • Kaya Süer
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 128-132 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6847 PMID:34103290
Bursa İlinde 2006-2008 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Oktay ALVER
 • Efrail ATICI
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 131-135
Kayseri İlinde Scabies ve Pediculosis Epidemiyolojisi
 • Ülfet Çetinkaya
 • Serkan Şahin
 • Rabia Özlem Ulutabanca
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 134-137 DOI: 10.5152/tpd.2018.5602
Aydın İlinin Farklı Bölgelerinde Ultrason ve Serolojik Yöntemlerle Kistik Ekinokokkoz Araştırılması ve Eğitim Çalışmaları
 • Hatice Ertabaklar
 • Yelda Dayanır
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 142-146 DOI: 10.5152/tpd.2012.34
Adana’da 2002-2012 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ferit Kuşcu
 • Doğan Barış Öztürk
 • Serdar Gül
 • Mehmet Levent Babayiğit
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 147-150 DOI: 10.5152/tpd.2014.3449
Elazığ ve Bingöl İllerinde 2005-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ahmet ERENSOY
 • Salih KUK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 152-154 DOI: 10.5152/tpd.2010.02
İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde Yapılan Otopsilerde Kistik Ekinokokkozis Görülme Sıklığının Araştırılması
 • Dinç AÇIKGÖZ
 • Tonay İNCEBOZ
 • Erdem ÖZKARA
 • Metin KORKMAZ
 • Nur BİRGEN
 • İbrahim ÜZÜN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 155-157
Diyarbakır’da Şark Çıbanı Epidemiyolojisi
 • M. Bahadır SUCAKLI
 • Günay SAKA
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 165-169
Ordu İlinde Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinde Demodex Türlerinin Epidomiyolojisi
 • Ülkü Karaman
 • Zeynep Kolören
 • Özgür Enginyurt
 • Ali Özer
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 166-171 DOI: 10.5152/tpd.2014.3517
Pandeminin Skabiyez Sıklığı Üzerindeki Etkisi: COVID-19 Sonrasında Olası Skabiyez Salgını Senaryosu
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 190-194 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7236 PMID:34346874
Mersin’de Kutanöz Leishmaniasisin Epidemiyolojisinin Ekolojik Niş Modellemesi Kullanılarak Tahmin Edilmesi
 • Ozan Artun
 • Hakan Kavur
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 191-195 DOI: 10.5152/tpd.2018.5924
Üniversite Öğrencilerinde Demodex spp. Yaygınlığının Araştırılması: Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği
 • Sinem Naz Sevgen
 • Neriman Mor
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 198-203 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6665 PMID:31865656
Afyonkarahisar İlinde Bildirilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olgularının Özelliklerinin İncelenmesi
 • Derya Korkmaz
 • Petek Konya
 • Neşe Demirtürk
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 224-227 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.14633 PMID:36094125
Şanlıurfa’da Androctonus crassicauda (Olivier 1807) Scorpionizmi
 • Ozcan OZKAN
 • Sühendan ADIGÜZEL
 • Selçuk YAKIŞTIRAN
 • Yıldırım CESARETLİ
 • Mehmet ORMAN
 • K. Zafer KARAER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 239-245
Bursa’da Sıtma
 • Oktay ALVER
 • Emel YILMAZ
 • Sevim AKÇAĞLAR
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 249-255
Elazığ’da 1996–2004 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Salih KUK
 • Mehmet ÖZDEN
 • Mustafa KAPLAN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 265-267
Türkiyenin Kuzey Batı Bölümünde Toxocara canis İnfeksiyonu Seroepidemiyolojisi
 • Nihal DOĞAN
 • Ener Çağrı DİNLEYİCİ
 • Özcan BOR
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 288-291
Kocaeli’de Sıtma Epidemiyolojisi
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 313-316
Aydın İli Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Yaygınlığı ve Theileria annulata Şizont Aşısının Sahada Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Nuran AYSUL
 • Tülin KARAGENÇ
 • Hasan EREN
 • Süleyman AYPAK
 • Serkan BAKIRCI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 322-327

Derleme

Dünyada Kistik Ekinokokkoz Epidemiyolojisi
 • Özlem Tünger
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 47-52 DOI: 10.5152/tpd.2013.12
Kuzeydoğu İran’da Kutanöz Leishmaniasisin Epidemiyolojisindeki Değişimler
 • Bibi Razieh Hosseini Farash
 • Seyed Ali Akbar Shamsian
 • Masoud Mohajery
 • Abdolmajid Fata
 • Fatemeh Sadabadi
 • Fariba Berenji
 • Pietro Mastroeni
 • Elham Poustchi
 • Elham Moghaddas
 • Ghodratollah Salehi Sangani
 • Gholamreza Farnoosh
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 52-57 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6137 PMID:32212595
Türkiye’de Kutanöz Leishmaniasisin Durumu
 • Mehmet Salih Gürel
 • Yavuz Yeşilova
 • M. Kirami Ölgen
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 121-129 DOI: 10.5152/tpd.2012.29
Dicrocoeliosis Epidemiyolojisinde Kara Salyangozlarının Önemi
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 169-172 DOI: 10.5152/tpd.2017.5177
Rhinosporidium seeberi: Mantar mı, Parazit mi?
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 258-260 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7221 PMID:33269573

Özgün Araştırma

Afyon’da Sıtma Epidemiyolojisi
 • Zafer ÇETİNKAYA
 • Ramazan ÖZÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 77-79
Van ilinde sıtma: Epidemiyolojik bir çalışma
 • Yaşar GÖZ
 • Muhammet Güzel KURTOĞLU
 • Mehmet GÜRSOY
 • Abdülalim AYDIN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 175-177

Editöre Mektup

Opisthorchis spp. Malakolojik Epidemiyoloji ve SARS-CoV-2’nin Kanalizasyon Viral Epidemiyolojisi: Büyük Şehirde Karşılıklı İlişki
 • Pathum Sookaromdee
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 358-359 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.61587 PMID:36444413

Dergi Arşivi

Makale Araçları