Özgün Araştırma

Kastamonu Civarında Dağılış Gösteren Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliid (Trematoda: Digenea) Larval Safhalarının Yaygınlığı
 • Gözde Gürelli
 • Mehtap Alay
 • Sevilay Koymalı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 37-40 DOI: 10.5152/tpd.2014.3346
Aphanurus stossichii’nin (Digenea: Hemiuridae) Karadeniz’in Türkiye Kıyılarındaki Engraulis encrasicolus’tan Işık ve Taramalı Elektron Mikroskobik Gözlemleriyle İlk Raporu
 • Türkay Öztürk
 • Arzu Güven
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 42-48 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.30301 PMID:36872485
Bursa ve Çevresinde Yaşayan Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Benekli Kaplumbağa)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ramazan ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 56-62
Mustafakemalpaşa Deresi (Bursa)’ndeki İnci Balığının (Alburnus alburnus L.) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma
 • Ali AYDOĞDU
 • Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 69-72
Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler
 • Ali AYDOĞDU
 • Hüseyin EMENCE
 • Deniz İNNAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 86-90
Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden Toplanan Ova Kurbağası (Rana ridibunda PALLAS, 1771; Anura)’nın Metazoon Parazitleri
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ersin KARADENİZ
 • Erol GÜRKAN
 • Mustafa KOYUN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 135-139
Helix aspersa (Mollusca: Pulmonata)’nın Dicrocoeliidae Larval Safhalarıyla İzmir (Türkiye)’de Doğal Enfeksiyonu
 • Gözde GÜRELLİ
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 150-153
Kocadere deresi (Bursa)’ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758)’nda İlkbahar ve Sonbahar Aylarında Görülen Helmintler
 • Melih SELVER
 • Ali AYDOĞDU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 151-154
Van İli Civarında Görülen Helix lucorum (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliidae (Digenea) Larval Dönemlerinin Yaygınlığı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Hasan Eren
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 204-207 DOI: 10.5152/tpd.2017.5444
Türkiye’nin Akdeniz Kıyılarından Yakalanan Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) Larin Digenea Parazitleri
 • Yahya Tepe
 • Mehmet Cemal Oğuz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 208-211 DOI: 10.5152/tpd.2013.46

Dergi Arşivi

Makale Araçları