Özgün Araştırma

Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar
 • Döndü Mutlu
 • Cihangir Akdemir
 • Emel Uzunoğlu
 • Şahin Direkel
 • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6149 PMID:31204460
Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize İllerinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Der p 1 ve Der f 1 Varlığı
 • Cihangir Akdemir
 • Ülkü Karaman
 • Nejla Cebeci Güler
 • Şahin Direkel
 • Emel Uzunoğlu
 • Hakan Şentürk
 • Uğur Ayhan
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 179-183 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.35744 PMID:37724368
Alerjik Deri Testi İle Ev Tozu Akarı Arasındaki İlişki
 • Metin ATAMBAY
 • Özlem M. AYCAN
 • Saim YOLOĞLU
 • Ülkü KARAMAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 327-329

Dergi Arşivi

Makale Araçları