Özgün Araştırma

Güney Afrika’nın Kırsal ve Kentsel Topluluklarında Cryptosporidium spp. ve Giardia lamblia’nın Yaygınlığı ve Dağılımı
 • Renay Ngobeni
 • Carol Gilchrist
 • Amidou Samie
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 14-19 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.37039 PMID:35232700
Mersin İlinde İlkokul Öğrencilerinde Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması
 • Feza OTAĞ
 • Gönül ASLAN
 • Gürol EMEKDAŞ
 • Esin AYDIN
 • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
 • Kemal ÇEBER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 17-19
İntestinal Parazit Sıklıklarında Değişim Eğiliminin İzlenmesi; 2018 ve 2022 Yılı Verileri
 • Orçun Zorbozan
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 59-63 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.66376 PMID:36872488
Erzurum Yöresinde Buzağılarda Cryptosporidium Türlerinin Prevalansı
 • Barış SARI
 • Mustafa Sinan AKTAŞ
 • Mükremin Özkan ARSLAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 116-119
Taze ve Formaldehitle Saklanmış Dışkı Örneklerinde Cryptosporidiosisin Moleküler Tanısı
 • Derya DİRİM ERDOĞAN
 • Hande DAĞCI
 • Nevin TURGAY
 • Ulus Salih AKARCA
 • M Ziya ALKAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 120-124
Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Erdener BALIKÇI
 • Ayşe ERBAY
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 192-197
Dışkıda Cryptosporidium spp. Antijenlerinin ELISA ile Araştırılması
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Serpil GÜLENÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 198-201
Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Özlem KILINÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 202-204
Mersin İlinde İçme Suyu, Kullanma Suyu, Atık Su ve Deniz Sularında Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması
 • Kemal ÇEBER
 • Gönül ASLAN
 • Feza OTAĞ
 • Nuran DELİALİOĞLU
 • Candan ÖZTÜRK
 • Cahit BABÜR
 • Gürol EMEKDAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 224-228
Kedilerde (Felis catus) Zoonotik Cryptosporidium ve Giardia intestinalis Tür/Genotiplerinin Araştırılması
 • Zuhal Önder
 • Gamze Yetişmiş
 • Didem Pekmezci
 • Nesrin Delibaşı Kökçü
 • Gökmen Zafer Pekmezci
 • Arif Çiloğlu
 • Önder Düzlü
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 252-256 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.46320 PMID:34889191
Denizli İl Merkezindeki İçme Sularında ve Çevresel Sularda Protozoon Parazitlerinin Varlığı
 • Tuğba Sağlam
 • Serdar Düşen
 • Ülkü Karaman
 • Ergun Mete
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 271-275 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.47966 PMID:36444400
Endoskopi ve Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium spp. Varlığının Araştırılması
 • Mehmet Tugay Eren
 • Serpil Değerli
 • Özlem Yönem
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 281-287 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.30502 PMID:36444402
Cryptosporidium spp’nin Dışkıdan Nested PCR ve Carbol Fuchsin Boyama Yöntemi ile Teşhis Edilmesi
 • Tolga SUNGUR
 • Sırrı KAR
 • Esin GÜVEN
 • Metin AKTAŞ
 • Zafer KARAER
 • Zati VATANSEVER
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 305-308

Dergi Arşivi

Makale Araçları