Özgün Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisinde Ayırıcı Tanıda Akılda Tutulması Gereken Hastalık: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Ayhan Akbulut
 • Kutbeddin Demirdağ
 • Şafak Özer Balin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 50-53 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.32042 PMID:35232706
COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerine Erişime Etkisi: Ege Üniversitesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarı Deneyimi
 • Orçun Zorbozan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 124-128 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.57338 PMID:35604190
Pandeminin Skabiyez Sıklığı Üzerindeki Etkisi: COVID-19 Sonrasında Olası Skabiyez Salgını Senaryosu
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 190-194 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7236 PMID:34346874

Editöre Mektup

Filariasis Endemik Bölgesinde COVID-19 İnsidansı: Çıkarım
 • Pathum Sookaromdee
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 82-83 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.36035 PMID:35232712
Sıtmanın Endemik Bölgesinde Sıtma ve COVID-19: İnsidans ve Tesadüf
 • Rujittika Mungmunpuntipantip
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 84-85 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.86580 PMID:35232713
Opisthorchiasis Prevalansı ile COVID-19 İnsidansı Arasındaki İlişki: Bir Gözlem
 • Rujittika Mungmunpuntipantip
 • Viroj Wiwanitkit
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 230-230 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.30602 PMID:34346883

Derleme

COVID-19 Sürecinin İhmal Edilmiş Paraziter Hastalıklar Üzerine Etkisi
 • Özlem Ulusan Bağcı
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 317-325 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.25744 PMID:34889201

Olgu Sunumu

Kurban Bayramı’nda Endemik Olmayan Bir İlde Saptanan İki Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Olgusu
 • Ali Gümüş
 • Merve Sefa Sayar
 • Ali Asan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 339-341 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.03016 PMID:36444411

Dergi Arşivi

Makale Araçları