Özgün Araştırma

Blastocystis hominis Fırsatçı Bir Patojen mi?
 • Funda DOĞRUMAN AL
 • Murat HÖKELEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 28-36
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 2005-2009 Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması
 • Tonay İnceboz
 • Selma Usluca
 • Leyla Över
 • Gülter Yalçın
 • Sema Tuncay
 • Soykan Özkoç
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 72-76 DOI: 10.5152/tpd.2011.19
Blastocystis hominis ve Bağırsak Hastalıkları
 • Şebnem ÜSTÜN
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 73-77
Ürtiker Etyolojisinde Protozoonların Yeri
 • Funda DOĞRUMAN AL
 • Esra ADIŞEN
 • Semra KUŞTİMUR
 • Mehmet Ali GÜRER
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 136-139
Blastocystis hominis Patojenitesi: Bir Klinik Değerlendirme
 • Selçuk KAYA
 • Emel SESLİ ÇETİN
 • Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
 • Salih ARIKAN
 • Mustafa DEMİRCİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 184-187
Gastrointestinal Şikayetlerle Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Yayılışı
 • Abdurrahman Ekici
 • Cansu Günay
 • Maksut Şahin
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 224-228 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.93585 PMID:38149443
Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar
 • Selçuk KAYA
 • Emel SESLİ ÇETİN
 • Zeynep AKÇAM
 • Hasan KESBİÇ
 • Mustafa DEMİRCİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 229-231
Blastocystis hominis İnfeksiyonunda Trimethoprim- Sülfametoksazolün Etkisi
 • Sema ERTUĞ
 • Turhan DOST
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Berna GÜLTEKİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 270-272
Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesinde Blastocystis hominis Enfeksiyonunun Karakteristiği
 • Olcay ÖZÇAKIR
 • Semra GÜRESER
 • Sibel ERGÜVEN
 • Yakut AKYÖN YILMAZ
 • Rezzan TOPALOĞLU
 • Gülşen HASÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 277-282
Bir Eğitim Hastanesi Koproloji Laboratuvarında Geçen Dört Yıllık Dönemde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa ÖZYURT
 • Özgür KURT
 • Ozan YAMAN
 • Nurittin ARDIÇ
 • Tunçer HAZNEDAROĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 306-308

Olgu Sunumu

Blastocystis hominis ile İlişkili Henoch-Schönlein Purpura Vakası
 • Murat Tutanç
 • İbrahim Şilfeler
 • Tümay Özgür
 • Vicdan Köksaldı Motor
 • Ahmet İbrahim Kurtoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 135-138 DOI: 10.5152/tpd.2013.29

Özgün Araştırma

Akciğer Kanserli Bir Hastada Blastocystis hominis
 • Oktay ALVER
 • Aslıhan ÖZTÜFEKÇİ
 • Endert KURT
 • Cüneyt ÖZAKIN
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 199-201

Dergi Arşivi

Makale Araçları