Özgün Araştırma

Blastocystis sp. Subtip 3 Small-subunit Ribozomal Geninin Klonlanması
 • Çağrı Şakalar
 • Yunus Uyar
 • Mehmet Ali Yürürdurmaz
 • Sadık Tokar
 • Huzeyfe Yeşilkaya
 • Esra Gürbüz
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 13-18 DOI: 10.5152/tpd.2013.04
Blastocystis spp.’nin İnsandan İzolasyonu ve Besiyerinde Farklı Evrim Şekillerinin İzlenmesi
 • Erdoğan Malatyalı
 • Semra Özçelik
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 19-22 DOI: 10.5152/tpd.2011.05
Blastocystis hominis Fırsatçı Bir Patojen mi?
 • Funda DOĞRUMAN AL
 • Murat HÖKELEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 28-36
Bir Üniversite Hastanesinde İmmünsüpresif Hastalardaki İntestinal Protozoon Prevalansının Araştırılması
 • Filiz Kaya
 • Ahmet Çağkan İnkaya
 • Sercan Aksoy
 • Osman Abbasoğlu
 • Ali İhsan Ertenli
 • Yahya Büyükaşık
 • Sevtap Arıkan Akdağlı
 • Yakut Akyön
 • Sibel Ergüven
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 39-44 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6819 PMID:33685067
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne 2005-2009 Yılları Arasında Başvuran Olgularda Blastocystis hominis Epidemiyolojisinin Araştırılması
 • Tonay İnceboz
 • Selma Usluca
 • Leyla Över
 • Gülter Yalçın
 • Sema Tuncay
 • Soykan Özkoç
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 72-76 DOI: 10.5152/tpd.2011.19
Blastocystis hominis ve Bağırsak Hastalıkları
 • Şebnem ÜSTÜN
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 73-77
İrrite Bağırsak Sendromunda Dientamoeba fragilis ve Blastocystis spp.’nin Rolü
 • İpek Mumcuoğlu
 • Feride Alaca Coşkun
 • Neriman Aksu
 • Tuğrul Pürnak
 • Çiğdem Güngör
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 73-77 DOI: 10.5152/tpd.2013.19
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı 2003-2012 Yılları Sonuçları: 10 Yıllık Değerlendirme
 • Dolunay Gülmez
 • Zeynep Sarıbaş
 • Yakut Akyön
 • Sibel Ergüven
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 97-101 DOI: 10.5152/tpd.2013.23
Ordu İlinden Alınan Su Örneklerinde Blastocystis Alt Türlerinin Araştırılması
 • Zeynep Kolören
 • Ülkü Karaman
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 111-117 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5976 PMID:31502772
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’nın 2014-2019 Yılları Arası Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Neşe İnal
 • Tuğçe Ünalan Altıntop
 • Sibel Ergüven
 • Yakut Akyön Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 114-118 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.84429 PMID:35604188
Ürtiker Etyolojisinde Protozoonların Yeri
 • Funda DOĞRUMAN AL
 • Esra ADIŞEN
 • Semra KUŞTİMUR
 • Mehmet Ali GÜRER
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 136-139
Türkiye’de İlk Kez Kemirgenlerde (Laboratuvar Ratlarında) Blastocystis’in Moleküler Karakterizasyonu ve Obez/Non-obez Ratlarda Yaygınlığının Karşılaştırılması
 • Erdoğan Malatyalı
 • Gizem Başaran
 • Alpaslan Gökçimen
 • Hatice Ertabaklar
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 165-170 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.43531 PMID:34346870
Blastocystis hominis Patojenitesi: Bir Klinik Değerlendirme
 • Selçuk KAYA
 • Emel SESLİ ÇETİN
 • Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN
 • Salih ARIKAN
 • Mustafa DEMİRCİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 184-187
Türkiye’de Bir Bölge Hastanesine Başvuran Yerli ve Mülteci Hastalarda Görülen Bağırsak Parazitlerinin Karşılaştırılması
 • Filiz Demirel
 • Bedia Dinç
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 184-188 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.72691 PMID:36094118
HIV ile Enfekte Olguların Bağırsak Protozoonları Açısından Retrospektif Olarak İncelenmesi
 • Orçun Zorbozan
 • Günel Quliyeva
 • Varol Tunalı
 • Ahmet Özbilgin
 • Nevin Turgay
 • Ayşe Deniz Gökengin
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 187-190 DOI: 10.5152/tpd.2018.5835
Gebelerde Blastocystis Alt Tiplerinin Araştırılması ve Potansiyel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Malatyalı
 • Funda Sankur
 • Melike Nur Akın
 • Hatice Ertabaklar
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 221-225 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6624 PMID:33269564
Entamoeba coli ve Blastocystis hominis Saptanan Olgularda Klinik Semptomlar
 • Selçuk KAYA
 • Emel SESLİ ÇETİN
 • Zeynep AKÇAM
 • Hasan KESBİÇ
 • Mustafa DEMİRCİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 229-231
Blastocystis hominis İnfeksiyonunda Trimethoprim- Sülfametoksazolün Etkisi
 • Sema ERTUĞ
 • Turhan DOST
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Berna GÜLTEKİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 270-272
Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesinde Blastocystis hominis Enfeksiyonunun Karakteristiği
 • Olcay ÖZÇAKIR
 • Semra GÜRESER
 • Sibel ERGÜVEN
 • Yakut AKYÖN YILMAZ
 • Rezzan TOPALOĞLU
 • Gülşen HASÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 277-282
Bir Eğitim Hastanesi Koproloji Laboratuvarında Geçen Dört Yıllık Dönemde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Değerlendirilmesi
 • Mustafa ÖZYURT
 • Özgür KURT
 • Ozan YAMAN
 • Nurittin ARDIÇ
 • Tunçer HAZNEDAROĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 306-308

Olgu Sunumu

Blastocystis hominis ile İlişkili Henoch-Schönlein Purpura Vakası
 • Murat Tutanç
 • İbrahim Şilfeler
 • Tümay Özgür
 • Vicdan Köksaldı Motor
 • Ahmet İbrahim Kurtoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 135-138 DOI: 10.5152/tpd.2013.29

Derleme

Türkiye’de Blastocystis Alt Tip Dağılımı
 • Erdoğan Malatyalı
 • Hatice Ertabaklar
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 184-189 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.79188 PMID:37724369

Özgün Araştırma

Akciğer Kanserli Bir Hastada Blastocystis hominis
 • Oktay ALVER
 • Aslıhan ÖZTÜFEKÇİ
 • Endert KURT
 • Cüneyt ÖZAKIN
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 199-201
Gastrointestinal Sistem ve Dermatolojik Yakınmaları Olan Hastalarda Blastocystosis Prevalansı ve Blastocystis spp. Yoğunluğunun Semptomatolojiye Etkisi
 • Varol Tunalı
 • Eylem Akdur Öztürk
 • Ayşegül Ünver
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 254-257 DOI: 10.5152/tpd.2018.5702

Dergi Arşivi

Makale Araçları