Özgün Araştırma

Rekkürren Karın Ağrısı Olan Çocuklarda Helicobacter pylori ve Giardiasis Birlikteliği
 • Dost ZEYREK
 • Fadile ZEYREK
 • Alpay CAKMAK
 • Abdurrahim CEKİN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 4-7
Blastocystis sp. Subtip 3 Small-subunit Ribozomal Geninin Klonlanması
 • Çağrı Şakalar
 • Yunus Uyar
 • Mehmet Ali Yürürdurmaz
 • Sadık Tokar
 • Huzeyfe Yeşilkaya
 • Esra Gürbüz
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 13-18 DOI: 10.5152/tpd.2013.04
Kayseri’de Periodontitis veya Gingivitisli Hastalarda Trichomonas tenax ve Entamoeba gingivalis’in Araştırılması
 • Süleyman Yazar
 • Ülfet Çetinkaya
 • Berna Hamamcı
 • Arzu Alkan
 • Yıldıray Şişman
 • Çağrı Esen
 • Melike Kolay
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 17-21 DOI: 10.5152/tpd.2016.4351
Kronik Karın Ağrısı Olan Çocuklarda Helicobacter pylori ve Bağırsak Parazitoz Birlikteliği
 • Bülent Gökşen
 • Yeliz Çağan Appak
 • Nogay Girginkardeşler
 • Talat Ecemiş
 • Erhun Kasırga
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 32-36 DOI: 10.5152/tpd.2016.4508
Ağrı İli ve İlçelerinde Sokak Köpeklerinde Saptanan Gastrointestinal Helmintler ve Zoonotik Önemi
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Rahmi Yıldız
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Selahattin Aydemir
 • Maksut Şahin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 34-38 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.63835 PMID:35232703
Ağrı İli Civarında Görülen Lymnaea stagnalis Türü Salyangozlarda Fasciola hepatica’nın Larval Dönemlerinin Moleküler Prevalansı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 34-37 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.52714 PMID:36872483
Vero Hücre Kültüründe Toxoplasma gondii Üretimi
 • Gizem Sivrikaya
 • Emin Ümit Bağrıaçık
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 61-64 DOI: 10.5152/tpd.2011.16
Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Olarak Son Üç Yılda Karşılaşılan Skabiyez Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
 • Zeynep Utlu
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 77-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6796 PMID:32482039
Ağrı Yöresi Sığırlarında Toxocara vitulorum’un Yayılışı
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
 • Rahmi Yıldız
 • Fethi Barlık
 • Muhammed Yasul
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 88-92 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.60783 PMID:37249111
Türkiye’de Lymantria dispar (Lepidoptera, Lymantriidae)’dan İzole Edilen Bir Nükleopolihedrovirüs’ün İlk Kaydı
 • Mustafa Yaman
 • Çağrı Bekircan
 • Renate Radek
 • Andreas Linde
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 92-95 DOI: 10.5152/tpd.2012.22
Ağrı Yöresindeki Sığırlarda Karaciğer Trematod Enfeksiyonlarının Yaygınlığı
 • Cuma Saltan
 • Gencay Taşkın Taşçı
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 132-138 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6803 PMID:32928719
Ağrı İlinde Kesilen Sığırlarda Fascioliasis Yaygınlığı
 • Maksut Şahin
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 156-159 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.39306 PMID:37724364
Pandeminin Skabiyez Sıklığı Üzerindeki Etkisi: COVID-19 Sonrasında Olası Skabiyez Salgını Senaryosu
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 190-194 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7236 PMID:34346874
Türkiyenin Kuzey Batı Bölümünde Toxocara canis İnfeksiyonu Seroepidemiyolojisi
 • Nihal DOĞAN
 • Ener Çağrı DİNLEYİCİ
 • Özcan BOR
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 288-291

Olgu Sunumu

Acil Serviste Sağ Üst Kadran Ağrısının Nadir Bir Nedeni; Hepatik Toksokara
 • Figen Coşkun
 • Emine Akıncı
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 151-153 DOI: 10.5152/tpd.2013.33
Uzun Süreli Karın Ağrısı Şikayeti Olan Hastada Poliparazitizm Olgusu
 • Nihal Doğan
 • Nazmiye Ülkü Koçman
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 157-160 DOI: 10.5152/tpd.2013.35
Olgu Sunumu: Kronik Karın Ağrısıyla Seyreden Strongyloidosis
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Devrim DÜNDAR
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 171-173
Mediastinal Lenfadenopati ile Prezente Olan Pulmoner Kist Hidatik Çocuk Olgu
 • Ümmühan Çay
 • Erdi Çağrı Dağdelen
 • Zerrin Özçelik
 • Orkun Tolunay
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 270-272 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7046 PMID:33269577

Dergi Arşivi

Makale Araçları