Özgün Araştırma

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 78-83
Uyuz Ön Tanılı Hastalarda Sarcoptes scabiei Yaygınlığının Araştırılması
 • Ahmet Yücel
 • Mustafa Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 133-136 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6874 PMID:34103291
Uyuzun Laboratuvar Tanısında Deri Kazıntısı ve Standart Yüzeysel Deri Biyopsi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
 • Orçun Zorbozan
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Ayda Acar
 • Göktürk Oraloğlu
 • Ayşegül Ünver
 • Seray Töz
 • İdil Ünal
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 164-167 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6828 PMID:32928725
Sarcoptes scabiei (Acari: Sarcoptidae), Uyuzunun Scientometrik Değerlendirmesi: Uyuz Üzerine Küresel Akademik Çıktının Son Kırk Yılı
 • Kosta Y Mumcuoğlu
 • Engin Şenel
 • Ayşegül Taylan Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 171-178 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.51423 PMID:37724367
Dört Tavşanda Psoroptes cuniculi Enfestasyonu ve İvermektin ile Tedavisi
 • Handan Hilal ARSLAN
 • Mustafa AÇICI
 • Şinasi UMUR
 • Murat HÖKELEK
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 244-246

Olgu Sunumu

A Case Report of Real-Time in vivo Demonstration of Sarcoptes scabiei
 • Mehmet Salih Gürel
 • Aslı Vefa Turgut Erdemir
 • Burak Tekin
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2017.5408

Olgu Sunumu

Subkorneal Püstüler Dermatozis Erupsiyonunu Taklid Eden Bir Uyuz Vakası
 • Şemsettin Karaca
 • Kıymet Handan Kelekçi
 • Oğuz Er
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Şemsettin Karaca
 • Kıymet Handan Kelekçi
 • Oğuz Er
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 244-247 DOI: 10.5152/tpd.2015.3945
Sağ Ayak Tabanına Sınırlı Egzema Benzeri Döküntü: Lokalize Uyuz
 • Ömer Faruk Elmas
 • Muttalip Çiçek
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 264-266 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6674 PMID:33269575

Dergi Arşivi

Makale Araçları