Olgu Sunumu

Hipereosinofili ile Başvuran Bir Pediatrik Olgu: Viseral Larva Migrans
 • Çiğdem Ecevit
 • Özlem Bağ
 • Canan Vergin
 • Aysel Öztürk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 58-60 DOI: 10.5152/tpd.2013.15
Kronik Ürtikere Neden Olan ve Uzatılmış Albendazol Kullanımı ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Rekürren Toxocariasis Olgusu
 • Ergenekon Karagöz
 • Mehmet Burak Selek
 • Ersin Aydın
 • Mustafa Hatipoğlu
 • Vedat Turhan
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 83-85 DOI: 10.5152/tpd.2015.3285
Nadir Bir Hipereozinofili Nedeni: Olgu Sunumu
 • Alparslan Merdin
 • Emine Ogur
 • Çiğdem Çiçek Kolak
 • Fatma Avcı Merdin
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 114-116 DOI: 10.5152/tpd.2016.4211
Acil Serviste Sağ Üst Kadran Ağrısının Nadir Bir Nedeni; Hepatik Toksokara
 • Figen Coşkun
 • Emine Akıncı
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 151-153 DOI: 10.5152/tpd.2013.33
Erişkin Bir Hastada Toxocariasis’e Bağlı Eozinofilik Pnömoni Olgusu
 • Mustafa Demirci
 • Mehmet Ünlü
 • Fatma Fidan
 • Selçuk Kaya
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 258-259 DOI: 10.5152/tpd.2012.61
Hipereozinofili ve Lenfadenopati ile Seyreden Toksokariazis: Olgu Sunumu
 • Tuba Duman Karakuş
 • Merve Çelik
 • Hatun Öztürk Çerik
 • Aydın Deveci
 • Esra Tanyel
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 267-269 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6643 PMID:33269576

Özgün Araştırma

Türkiyenin Kuzey Batı Bölümünde Toxocara canis İnfeksiyonu Seroepidemiyolojisi
 • Nihal DOĞAN
 • Ener Çağrı DİNLEYİCİ
 • Özcan BOR
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 288-291

Dergi Arşivi

Makale Araçları