Özgün Araştırma

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Takip Edilen P.falciparum Sıtmalı Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Retrospektif Analiz
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Ayhan Akbulut
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 1-5 DOI: 10.5152/tpd.2018.5426
Yurtdışı Seyahat Hikayesi Olan Bir Cyclosporiasis Olgusu
 • Nevin TURGAY
 • Aysegül YOLASIĞMAZ
 • Ahmet ÜNER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 83-85
Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu
 • Yaşar BAYINDIR
 • Özlem M. AYCAN
 • Metin ATAMBAY
 • Ülkü KARAMAN
 • İsmet AYDOĞDU
 • Yasemin ERSOY
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 157-159
Kliniğimizde 2012-2018 Yılları Arasında Yatırılan 31 Sıtma Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Nagehan Didem Sarı
 • Gülşen Yörük
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 170-174 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6229 PMID:31865651
İhmal Edilen Bir Öncelik: Türkiye’de Tıp Doktorlarının Seyahat Tıbbı Farkındalığı
 • Varol Tunalı
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 293-303 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.58077 PMID:34889198

Olgu Sunumu

Yurtdışı Seyahat İlişkili Amblyomma spp. Olgusu
 • Yunus Emre Beyhan
 • Mesut Mungan
 • Cahit Babür
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 48-50 DOI: 10.5152/tpd.2014.3228
Bir Hafta İçinde Plasmodium falciparum’un Etken Olduğu İki İmport Sıtma Olgusu
 • Zeynep Erdil
 • Celali Kurt
 • Hacer Özlem Kalaycı
 • Özgül Gözlükaya
 • Cemal Tayar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 110-113 DOI: 10.5152/tpd.2016.4422
Dış kaynaklı İki Relaps Plasmodium vivax Olgusu ve Proflakside Primakin
 • Mustafa Hatipoğlu
 • Asım Ülçay
 • Vedat Turhan
 • Ergenekon Karagöz
 • Hakan Erdem
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 120-123 DOI: 10.5152/tpd.2014.3159
Seyahat İlişkili Üriner Şistozomiyaz: Olgu Sunumu
 • Tülay Şener Özvatan
 • Cengiz Koçak
 • Oktay Alver
 • Reşit Mıstık
 • Emel Aslan
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 175-177 DOI: 10.5152/tpd.2011.44
Seyahat İlişkili P. falciparum Sıtması: Dört Olgu
 • Tümer Güven
 • Fatma Civelek Eser
 • Gül R. Yılmaz
 • Rahmet Güner
 • Mehmet A. Taşyaran
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 225-228 DOI: 10.5152/tpd.2013.51
Uganda Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması
 • Hatice Uludağ Altun
 • Yasemin Kurtoğlu Gül
 • Emre Vudalı
 • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
 • Cemal Bulut
 • Server Yağcı
 • Zeliha Koçak Tufan
 • Sami Kınıklı
 • Ali Pekcan Demiröz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2013.52

Derleme

Amerika Kıtasına Seyahat Edenlerde Risk Oluşturabilecek Paraziter Enfeksiyonlar ve Alınacak Önlemler
 • Mehmet Aykur
 • Muhammet Karakavuk
 • Ayşegül Ünver
 • Hande Dağcı
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 81-89 DOI: 10.5152/tpd.2018.5255
Seyahat Tıbbı Kavramı ve Seyahat ile ilişkili Hastalıkların Güncel Durumu
 • Varol Tunalı
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 114-118 DOI: 10.5152/tpd.2017.5213
Afrika Kıtasına Seyahat Edenlere Bulaşabilecek Paraziter Hastalıklar
 • Muhammet Karakavuk
 • Mehmet Aykur
 • Ayşegül Ünver
 • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 154-160 DOI: 10.5152/tpd.2018.5256
Küreselleşme ve Oküler Paraziter Hastalıklar: Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Nihal Doğan
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 239-257 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6710 PMID:33269567

Derleme

Seyahatten Dönen Kişinin Klinik Değerlendirmesi
 • Orçun Zorbozan
 • Ayşegül Ünver
 • Adnan Yüksel Gürüz
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 233-238 DOI: 10.5152/tpd.2017.5278
Güney-Doğu Asya ve Batı Pasifik Ülkelerine Seyahat Edenlerin Karşilaşabilecekleri Paraziter Enfeksiyonlar
 • Eylem Akdur Öztürk
 • Ayşegül Ünver
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 239-245 DOI: 10.5152/tpd.2017.5307

Dergi Arşivi

Makale Araçları