Özgün Araştırma

Kırşehir Yöresi Sığırlarında Theileria annulata ve Theileria buffeli/ orientalis Varlığının Multiplex-PCR Yöntemiyle Araştırılması
 • Ömer Orkun
 • Ahmet Deniz
 • Esin Güven
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 9-11 DOI: 10.5152/tpd.20112.03
Sivas’ta Sığırlarda Babesiosis Seroprevalansı
 • Kadir KALKAN
 • Semra ÖZÇELİK
 • Erdoğan MALATYALI
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 11-16
Bartın Yöresi Sığırlarında Dışkı Bakısı İle Tespit Edilen Helmintler
 • Esma Kozan
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 17-21 DOI: 10.5152/tpd.2014.3362
Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı İllerinde Bulunan Sığırlarda Neospora caninum’un Araştırılması
 • Münir AKTAŞ
 • Cem Ecmel ŞAKİ
 • Kürşat ALTAY
 • Sami ŞİMŞEK
 • Armağan Erdem ÜTÜK
 • Ergün KÖROĞLU
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 22-25
Afyonkarahisar’da Kesilen Sığırlarda Kistik Ekinokokkozis’in Prevalansı
 • Mustafa KÖSE
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 27-30
Sağlıklı Sığırlarda Enterocytozoon bieneusi’nin Moleküler Prevalansı ve Filogenetik Karakterizasyonu
 • Tuğba Bilgin
 • Sadullah Usluğ
 • Gupse Kübra Karademir
 • Mübeccel Okur
 • Gamze Yetişmiş
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 36-42 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6851 PMID:32212592
Trakya’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı
 • Meltem ULUTAŞ ESATGİL
 • Erkut TÜZER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 41-45
Afyon İli Sığırlarında Paramphistomosis ve Distomatosisin Genel Durumu
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Mustafa KÖSE
 • Esma KOZAN
 • Nurhan DOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 43-46
Afyonkarahisar İl Merkezinde Yetiştirilen Sığırların Mide Bağırsak Nematodları ve Mevsimsel Dağılımları
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Esma KOZAN
 • Mustafa KÖSE
 • Mustafa ESER
 • Hatice ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 51-56
Derinkuyu Yöresindeki Sığırlarda Fasciolosisin Kopro-ELISA ve Dışkı Muayene Yöntemleriyle Araştırılması
 • Murat Şen
 • Alparslan Yıldırım
 • Zuhal Bişkin
 • Önder Düzlü
 • Abdullah İnci
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 81-85 DOI: 10.5152/tpd.2011.21
Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hypodermosisin Kronobiyolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu
 • Duygu Neval Sayın İpek
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 86-89 DOI: 10.5152/tpd.2016.4812
Ağrı Yöresi Sığırlarında Toxocara vitulorum’un Yayılışı
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
 • Rahmi Yıldız
 • Fethi Barlık
 • Muhammed Yasul
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 88-92 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.60783 PMID:37249111
Adana Yöresinde Sığırlarda Brusellozis, Listeriozis ve Toxoplasmozis Seroprevalansı
 • Şükran Yağcı Yücel
 • Mehmet Yaman
 • Cemal Kurt
 • Cahit Babür
 • Bekir Çelebi
 • Selçuk Kılıç
 • Doğukan Özen
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 91-96 DOI: 10.5152/tpd.2014.3454
Kayseri Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum’un Seroprevalansı
 • Anıl İÇA
 • Alparslan YILDIRIM
 • Önder DÜZLÜ
 • Abdullah İNCİ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 92-94
Eozinofilik Sığırlarda Hidatidosis Seropozitifliği
 • Sami ŞİMŞEK
 • Ergün KÖROĞLU
 • Armağan Erdem ÜTÜK
 • Kürşat ALTAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 93-96
Erzincan Yöresinde Sığırlarda Theileria annulata ve Theileria buffeli/orientalis’in Reverse Line Blotting Yöntemi ile Araştırılması
 • Kürşat ALTAY
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 94-97
Oğuzlar Yöresindeki Sığırlarda Neospora caninum ve Besnoitia besnoiti’nin Seroprevelansı
 • Dilek Kula
 • Sami Gökpınar
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 108-112 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7075 PMID:34103286
Kütahya Yöresi’nde Yayılış Gösteren Kene Türlerinin Araştırılması
 • Anıl İça
 • Fatma Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 117-123 DOI: 10.5152/tpd.2015.3849
Muğla İlinde Kesilen Sığırlarda Kist Hidatiğin Ekonomik Önemi
 • Mehmet Acıöz
 • Faruk Bozkaya
 • Hazal Zorzoban
 • Ali İhsan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 117-120 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7246 PMID:34103288
Ağrı Yöresindeki Sığırlarda Karaciğer Trematod Enfeksiyonlarının Yaygınlığı
 • Cuma Saltan
 • Gencay Taşkın Taşçı
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 132-138 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6803 PMID:32928719
Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi’nde Yetiştirilen Süt İneklerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı
 • Kader Yıldız
 • Sami Gökpınar
 • Neslihan Sürsal
 • Rukiye Değirmenci
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 135-138 DOI: 10.5152/tpd.2017.5218
Babesia bovis’in msa-2c Geninin Moleküler Karakterizasyonu
 • Ahmet Yavuz
 • Abdullah İnci
 • Önder Düzlü
 • Zuhal Bişkin
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 140-144 DOI: 10.5152/tpd.2011.35
Ağrı İlinde Kesilen Sığırlarda Fascioliasis Yaygınlığı
 • Maksut Şahin
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 156-159 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.39306 PMID:37724364
Zabol-İran’da Kesilen Sığırlarda Sarcocystis Türlerinin Yol Açtığı Enfeksiyonlar Üzerine Histopatolojik İnceleme
 • Ehsan Faghiri
 • Aida Davari
 • Reza Nabavi
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 182-186 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6480 PMID:31865653
Kars Belediye Mezbahasında Kesilen Sığırlarda Kistik Echinococcosis’in Yaygınlığı, Mevsimsel Dağılımı ve Ekonomik Önemi
 • Pınar Demir
 • Neriman Mor
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 185-188 DOI: 10.5152/tpd.2011.48
Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis
 • Bekir Oğuz
 • Serdar Değer
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-189 DOI: 10.5152/tpd.2013.41
Sestod Paraziti Olan Taenia saginata Larvasından Kaynaklanan Enfeksiyonun Kuzeybatı İran’da Prevalansı
 • Mohammad Mirzaei
 • Ahmad Nematolahi
 • Javad Ashrafihelan
 • Hadi Rezaei
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 190-193 DOI: 10.5152/tpd.2016.4776
Kırıkkale Bölgesi’nde Koyun ve Sığırlarda Akciğer Kurtlarının Prevalansı
 • Kader YILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 190-193
Sığırlarda Hypodermosise Sebep Olan Türlerin Sitokrom Oksidaz I Gen Dizilerinin PCR-RFLP Tekniği ile Araştırılması
 • Bekir Oğuz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 190-194 DOI: 10.5152/tpd.2013.42
Sığırlarda Karaciğer Parazit Enfeksiyonları ile Serum A Vitamin ve β-Karoten Seviyeleri Arasındaki İlişki
 • Ghader Jalilzadeh-Amin
 • Bijan Esmaeilnejad
 • Farhad Farhang-Pajuh
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 198-203 DOI: 10.5152/tpd.2017.5364
Sivas'ta Nisan-Mayıs 2005 tarihleri arasında Kesilen Sığırlarda Kist Hidatik Yaygınlığı
 • Mehmet ACIÖZ
 • Ali ÇELİKSÖZ
 • Semra ÖZÇELİK
 • Serpil DEĞERLİ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 205-207
Konya’da Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hidatidosis’in Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
 • Abdullah Küçükyağlıoğlu
 • Uğur Uslu
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 207-212 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.74946 PMID:36094122
Sivas-Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı
 • Nuri MAMAK
 • Lütfiye GENÇER
 • Yunus Emre ÖZKANLAR
 • Semra ÖZÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 209-212
Kastamonu Civarındaki Evcil Sığırların (Bos taurus taurus) İşkembesinde Tespit Edilen İki Siliyat Türü Entodinium palmare ve E. okoppensis (Protista: Ciliophora: Ophryoscolecidae) Hakkında
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 228-231 DOI: 10.5152/tpd.2012.55
Kars İlindeki Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Bazı Ektoparazitlere İlişkin Bilgi Durumları
 • Pınar Demir
 • Neriman Mor
 • Reşat Tazegül
 • Gencey Taşkın Taşcı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 234-238 DOI: 10.5152/tpd.2014.3541
Dictyocaulus viviparus ile Enfekte Sığırlarda Lipit Peroksidasyon ve Antioksidan Durumunun Saptanması
 • Serdar DEĞER
 • Yeter DEĞER
 • Ali ERTEKİN
 • Abdurrahman GÜL
 • Kamile BİÇEK
 • Nalan ÖZDAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 234-237
Kırıkkale’de Sığırlarda Kist Hidatik’in Yayılışı
 • Kader YILDIZ
 • Çetin TUNÇER
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 247-250
Sığır Kesim Artıkları Üzerinde Gelişmelerini Sürdüren Myiasis Sinekleri
 • Mustafa KARATEPE
 • Şükran YAĞCI
 • Bilge KARATEPE
 • Zafer KARAER
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 271-274
Şanlıurfa Yöresindeki Sığırlarda Hypodermosis’in Seroprevalansı
 • Zeliha ÖZKUTLU
 • Murat SEVGİLİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 275-279
Aydın Yöresinde Sığırlarda ve Kenelerde Anaplasma / Ehrlichia Türlerinin Belirlenmesi
 • Murat Hoşgör
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Serkan Bakırcı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Tülin Karagenç
 • Hasan Eren
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 291-298 DOI: 10.5152/tpd.2015.4525
Türkiye’de Sığırcıklarda (Sturnus vulgaris, L.) Görülen Bit (Phthiraptera; Ischnocera Amblycera) Türleri
 • Bilal DİK
 • Uğur USLU
 • Özlem DERİNBAY EKİCİ
 • Nermin IŞIK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 316-320
Theileriosisli Sığırlarda Buparvaquone (Buparvon)’un Terapotik Etkinliği
 • Serdar PAŞA
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 317-321
Aydın İli Sığırlarında Tropikal Theileriosisin Yaygınlığı ve Theileria annulata Şizont Aşısının Sahada Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Nuran AYSUL
 • Tülin KARAGENÇ
 • Hasan EREN
 • Süleyman AYPAK
 • Serkan BAKIRCI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 322-327

Özgün Araştırma

Kars İlinde Kesilen Sığır ve Koyunlarda Kistik Ekinokokkozisin Yaygınlığı
 • Yunus GICIK
 • M. Özkan ARSLAN
 • Murat KARA
 • Mustafa KÖSE
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 136-139
Marrubium vulgare (karaderme) Yapraklarının Sulu ve Etanolik Ekstraktlarının Sığır Sindirim Strongilozuna Karşı in-vitro Antelmintik Etkileri
 • Lotfi Moussouni
 • Mokhtar Benhanifia
 • Abdelhanine Ayad
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 262-267 DOI: 10.5152/tpd.2018.5972

Olgu Sunumu

Ankara’da Şubat Ayında Babesiosis Olgusu
 • Sırrı KAR
 • Esin GÜVEN
 • Zafer KARAER
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 379-381

Dergi Arşivi

Makale Araçları