Özgün Araştırma

Leishmania tropica Promastigotları Üzerine Moksifloksasin, Linezolid ve Kaspofunginin in vitro Antileishmanial Etkisinin Araştırılması
 • Mehmet Emin Limoncu
 • Bayrı Eraç
 • Tuğba Gürpınar
 • Ahmet Özbilgin
 • İ. Cüneyt Balcıoğlu
 • Mine Hoşgör-Limoncu
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 1-3 DOI: 10.5152/tpd.2013.01
Leishmania major ve Leishmania infantum Promastigot Formlarının Karşılaştırmalı Gen Ekspresyon Profilleri
 • Özlem Ulusan Bağcı
 • Aygül Sadıqova
 • Ayşe Caner
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 88-94 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.66375 PMID:34103283
Arbutus unedo Yaprak Ekstrelerinin Leishmania tropica Promastigotları Üzerine In vitro Etkisinin Araştırılması
 • Bijen KIVÇAK
 • Tuba MERT
 • Hatice ERTABAKLAR
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 114-115

Özgün Araştırma

Sekresyonların Proteomiks Analizinde Leishmania Promastigotların Canlılıklarının Kontrol Edilmesinin Önemi
 • Sajad Rashidi
 • Kurosh Kalantar
 • Davood Rostamzadeh
 • Gholamreza Hatam
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 245-248 DOI: 10.5152/tpd.2018.5834

Dergi Arşivi

Makale Araçları