Özgün Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisinde Ayırıcı Tanıda Akılda Tutulması Gereken Hastalık: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Ayhan Akbulut
 • Kutbeddin Demirdağ
 • Şafak Özer Balin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 50-53 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.32042 PMID:35232706
COVID-19 Pandemisi Sürecinin Bağırsak Parazitlerinin Görülme Sıklığı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması; Aydın İli Örneği
 • İbrahim Yıldız
 • Evren Tileklioğlu
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 100-104 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.22438 PMID:37249113
Pandemi Sürecinde Yurt Dışı Seyahat Öyküsü Olup Türkiye’ye Dönen İnsanlarda İntestinal ve Kan Parazitlerinin Araştırılması
 • Abdurrahman Ekici
 • Esra Gürbüz
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Ahmed Galip Halidi
 • Nuriz Ödemiş
 • Sinan Karakuş
 • Şehriban Yürektürk
 • Mutalip Çiçek
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 108-113 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.02886 PMID:35604187
COVID-19 Pandemisinin Sağlık Hizmetlerine Erişime Etkisi: Ege Üniversitesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarı Deneyimi
 • Orçun Zorbozan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 124-128 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.57338 PMID:35604190
COVID-19 Pandemisinin Kistik Ekinokokkoz İndirekt Hemaglütinasyon Test Dinamikleri Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
 • Özlem Ulusan Bağcı
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 166-170 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.42104 PMID:37724366
Pandeminin Skabiyez Sıklığı Üzerindeki Etkisi: COVID-19 Sonrasında Olası Skabiyez Salgını Senaryosu
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 190-194 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7236 PMID:34346874

Olgu Sunumu

MIS-C ve Visseral Leishmaniasis Birlikteliği: Pandemide Diğer Hastalıkların Kliniği Maskelendi mi?
 • Merve Kılıç Çil
 • Metin Çil
 • Songül Uzgelir
 • Orkun Tolunay
 • Ümit Çelik
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 242-245 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.28290 PMID:36094128

Dergi Arşivi

Makale Araçları