Özgün Araştırma

Erkek Hastalarda Trichomoniasis Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pzr) Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması
 • T. Mutlu Yar
 • Mehmet Karakuş
 • Seray Töz
 • Aysun Bay Karabulut
 • Yusuf Özbel
 • Metin Atambay
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 130-134 DOI: 10.5152/tpd.2017.5016
İmmun Sistemi Baskılanmış Sıçanlarda Cryptosporidium parvum’un Nested PZR Yöntemi ile Gösterilmesi
 • Hüseyin Can
 • Ayşe Caner
 • Mert Döşkaya
 • Aysu Değirmenci
 • Sabire Karaçalı
 • Yüksel Gürüz
 • Ahmet Üner
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 165-168 DOI: 10.5152/tpd.2013.37
Akciğer Kanserli Hastalarda Pneumocystis jirovecii’nin Nested PZR Yöntemi ile Araştırılması
 • Ahmed Galip Halidi
 • Merhamet Ölçen
 • Esra Gürbüz
 • Abdurrahman Ekici
 • Selahattin Aydemir
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 276-280 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.44153 PMID:36444401

Dergi Arşivi

Makale Araçları