Özgün Araştırma

Silopi’de Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Yaygınlığının İndirekt Floresans Antikor Testi (IFAT) ile Serolojik Olarak Belirlenmesi
 • Abdullah Leblebicier
 • Kader Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 1-4 DOI: 10.5152/tpd.2014.3329
Konya’da Özel Bir Mezbahada Kesilen Koyunlarda Karaciğer Hidatidozunun Yaygınlığı ve Ekonomik Önemi
 • Uğur Uslu
 • Abdullah Küçükyağlıoğlu
 • Bayram Şenlik
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 5-10 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6883 PMID:33685061
Yalova ili Koyunlarında Toxoplasmosis gondii Seropozitifliğinin Sabin Feldman Dye Testi ve Latex Aglütinasyon Testi ile Saptanması
 • Taraneh ÖNCEL
 • Gülay VURAL
 • Cahit BABÜR
 • Selçuk KILIÇ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 10-12
Radyofrekans Termal Ablasyon Yönteminin Karaciğer Hidatik Kistlerinin Tedavisinde Kullanımı: Ex vivo Koyun Çalışması
 • Bekir Sarıcık
 • Adil Kartal
 • Hasan Esen
 • Mehmet Emin Demircili
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 10-15 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5461 PMID:30938125
Elazığ Yöresinde Koyun ve Keçilerde Theileria ovis’in Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Araştırılması
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
 • Kürşat ALTAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 17-21
Bitlis Yöresinde Koyunlarda Eimeria Türlerinin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 20-24
Kars Yöresindeki Koyunlarda Babesia ve Theileria Türlerinin Moleküler Epidemiyolojisi
 • Nilgün Aydın
 • Zati Vatansever
 • Mükremin Özkan Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 20-27 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.09709 PMID:35232701
İran’da Koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansı
 • Jamal Gharekhani
 • Heidar Heidari
 • Mohammadreza Youssef
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 22-25 DOI: 10.5152/tpd.2014.3224
Distomatosis ile Doğal Enfekte Koyun Karaciğerinin Lipid Peroksidasyon ve Antioksidan Potansiyeli
 • Yeter DEĞER
 • Ali ERTEKİN
 • Serdar DEĞER
 • Handan MERT
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 23-26
Van İli Koyunlarında Linguatula serrata (Fröhlich, 1789) Nimflerinin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
 • Serdar DEĞER
 • Vural DENİZHAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 25-27
Trakya’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı
 • Meltem ULUTAŞ ESATGİL
 • Erkut TÜZER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 41-45
Haemonchus contortus’un Kontrolünde Yeni Bir Yöntem: FAMACHA©
 • Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 46-49
Endoparazitli (Fasciola spp., Dicrocoelium dendriticum, Kist Hidatik, Trichostrongylidae ve Protostrongylidae) Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler
 • Erol AYAZ
 • Ali ERTEKİN
 • Nalan ÖZDAL
 • Zeynep TAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 57-61
Van Yöresindeki Koyunlarda Enterocytozoon bieneusi’nin Moleküler Prevalansı ve Filogenetik Karakterizasyonu
 • Muhammet Hasan Apaydın
 • Gamze Yetişmiş
 • Faruk Karabulut
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 64-70 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.76476 PMID:37249107
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 25 Yıllık İntestinal Parazit Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma
 • Hayriye Kırkoyun Uysal
 • Özer Akgül
 • Sevim Purisa
 • Yaşar Ali Öner
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101 DOI: 10.5152/tpd.2014.3327
Kistik Echinococcosis’de Canlılık Tayininde Kullanılan Çeşitli Boyama Yöntemlerinin İstatistiksel Analizi
 • Alparslan YILDIRIM
 • Anıl İÇA
 • Önder DÜZLÜ
 • Abdullah İNCİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 105-108
Kütahya Yöresi’nde Yayılış Gösteren Kene Türlerinin Araştırılması
 • Anıl İça
 • Fatma Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 117-123 DOI: 10.5152/tpd.2015.3849
Bir Koyunda Çok Sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) Larvasından Kaynaklanan Kavikol Myiasis Olgusu
 • Uğur USLU
 • Bilal DİK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 132-134
Koyunlarda Mide-Bağırsak Nematodlarına Karşı Oxfendazole + Oxyclozanide’nin Tablet ve Pasta Formülasyonlarının Kısa Süreli Etkinliğinin Araştırılması
 • Alparslan YILDIRIM
 • Vehbi GÜNEŞ
 • Anıl İÇA
 • Savaş SARIÖZKAN
 • Önder DÜZLÜ
 • Abdullah İNCİ
 • Hasan ALBASAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 134-138
Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden Toplanan Ova Kurbağası (Rana ridibunda PALLAS, 1771; Anura)’nın Metazoon Parazitleri
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ersin KARADENİZ
 • Erol GÜRKAN
 • Mustafa KOYUN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 135-139
Afyonkarahisar İlinde Pırlak Irkı Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı
 • Hatice Çiçek
 • Cahit Babür
 • Mustafa Eser
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 137-139 DOI: 10.5152/tpd.2011.34
Nevşehir Yöresi Koyunlarında Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı
 • Dilek Özmutlu Çakmak
 • Bilge Karatepe
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 148-151 DOI: 10.5152/tpd.2017.5245
Enne Baraj Gölünden Alburnus alburnus Lin.,1758, İnci Balığında Paraergasilus longidigitus Yin, 1954 (Copepoda: Poecilostomatoida) İnfestasyonları
 • Mustafa KOYUN
 • Faik Naci ALTUNEL
 • Ahmet ÖKTENER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 158-161
Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis
 • Bekir Oğuz
 • Serdar Değer
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-189 DOI: 10.5152/tpd.2013.41
Erzurum İlinde Yetiştirilen Koyunlarda Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler
 • Muzaffer Akyüz
 • Rıdvan Kirman
 • Sali Yaya
 • Hatice Gülbeyen
 • Esin Güven
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 187-193 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6512 PMID:31865654
Kırıkkale Bölgesi’nde Koyun ve Sığırlarda Akciğer Kurtlarının Prevalansı
 • Kader YILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 190-193
Sivas-Zara Yöresindeki Sığır, Koyun ve Keçilerde Kene Türlerinin Belirlenmesi ve Sağaltımı
 • Nuri MAMAK
 • Lütfiye GENÇER
 • Yunus Emre ÖZKANLAR
 • Semra ÖZÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 209-212
Domuz Dışkılarında İnsan Sağlığı Bakımından Önem Taşıyan Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Hayriye KIRKOYUN UYSAL
 • Özden BORAL
 • Kemal METİNER
 • Atilla ILGAZ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 218-221
Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
 • M. Serdar DEĞER
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 222-226
Bingöl İlindeki Bazı Sulak Alanların Hirudinea (Annelida) Faunası
 • Tuba Elaltunkara
 • Mustafa Koyun
 • Nimetullah Korkut
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 228-234 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.86158 PMID:36094126
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Küçük Ruminantlarda Theileria Enfeksiyonları
 • Kürşat ALTAY
 • Münir AKTAŞ
 • Nazir DUMANLI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 268-271
Kırıkkale Belediye Mezbahası’nda Kesilen Koyunlarda Sarcocystis Türlerinin Yaygınlığı
 • Meral AYDENİZÖZ ÖZKAYHAN
 • Zafer KARAER
 • Aycan Nuriye İLKME
 • Hasan Tarık ATMACA
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 272-276
Libya’daki Keçi ve Koyunların İşkembe Siliyat Faunasının Karşılaştırmalı Çalışması
 • Gözde Gürelli
 • Asem Ramadan Amar Mohamed
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 274-279 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.39974 PMID:34889195
Bir Koyunda Coenurus cerebralis’in Neden Olduğu Bilateral Kemik Perforasyonu: Olgu Sunumu
 • Feyzullah GÜÇLÜ
 • Uğur USLU
 • Özgür ÖZDEMİR
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 282-284
Coenurus cerebralis Şüpheli Koyunlarda Karşılaştırmalı Sitopatolojik ve Histopatolojik Çalışmalar
 • Ertan ORUÇ
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 285-288
Sivas Koyun ve Keçilerinde Anaplasma phagocytophilum ve Suşlarının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması; Anaplasma phagocytophilum-like-1’in Yüksek Prevalansı
 • Ufuk Erol
 • Ömer Faruk Şahin
 • Kürşat Altay
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 293-300 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.47965 PMID:36444404
Şanlıurfa Yöresindeki Koyunlarda Sindirim Sistemi Nematodlarının Yaygınlığı
 • Mehtap ALTAŞ
 • Murat SEVGİLİ
 • Ahmet GÖKÇEN
 • H. Cahit BAYBURS
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 317-321

Özgün Araştırma

Bir Koyun Çiftliğindeki İshalli Kuzularda Cryptosporidiosis
 • Bülent ULUTAŞ
 • Hüseyin VOYVODA
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 15-17
Kars Yöresi Koç ve Koyunlarında Gongylonema pulchrum’un Yayılışı
 • Osman Selçuk ALDEMİR
 • Feyzullah GÜÇLÜ
 • Atilla AKÇA
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 96-99
Kars İlinde Kesilen Sığır ve Koyunlarda Kistik Ekinokokkozisin Yaygınlığı
 • Yunus GICIK
 • M. Özkan ARSLAN
 • Murat KARA
 • Mustafa KÖSE
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 136-139
İki Koyun Çiftliğinde Yaşayan İnsan ve Hayvanlarda Bulunan Pire Türleri ve Bunların Kontrolleri
 • Nursel AKSIN
 • Zerrin ERDOĞMUŞ
 • N. Eda AKSIN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 146-149
Dicrocoelium dendriticum’un Koyun Karaciğerinde Yaptığı Tahribatın Morfolojik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi
 • Sami ŞİMŞEK
 • Ali Osman ÇERİBAŞI
 • Armağan Erdem ÜTÜK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 189-191
Koyun Orijinli Polimorf Nükleer Lökositlerde Toxoplasma gondii’ye Karşı Şekillenen Hücre Dışı Tuzağın Kantitatif Analizinde Picogreen ve Sytox Orange Boyalarının Karşılaştırılması
 • Perçem Atan
 • Kader Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 240-244 DOI: 10.5152/tpd.2018.5952

Olgu Sunumu

Kardiyak Hidatik Kist Operasyonu Sonrası Gelişen Multiple Serebral Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • İmren Mutlu
 • Ömer Ruşen Koyuncu
 • Yasemin Çakır
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 62-65 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.18480 PMID:38449370
Nadir Bir Olgu Olarak Koyun Kalbinde Saptanan Non-serebral Coenurus Kisti
 • Vahid Noaman
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 92-95 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6116 PMID:31204464

Dergi Arşivi

Makale Araçları