Özgün Araştırma

Kist Hidatik Hastalığına Karşı Koruma İçin Aşı Adayı Olarak Isıl Şoklanmış Protoskoleks Ekstrakt İle Deneysel Çalışma
 • Husain Hassan
 • Tariq S. AL-Hadithi
 • Hadi M Al-Sakee
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 1-8 DOI: 10.5152/tpd.2016.3993
Endoparazitli (Fasciola spp., Dicrocoelium dendriticum, Kist Hidatik, Trichostrongylidae ve Protostrongylidae) Koyunlarda Bazı Biyokimyasal Parametreler
 • Erol AYAZ
 • Ali ERTEKİN
 • Nalan ÖZDAL
 • Zeynep TAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 57-61
Kist Hidatik Şüpheli Hastalarda Anti-Echinococcus IgG Seropozitifliğinin ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi
 • Merve Aydın
 • Gülcan Adıyaman
 • Funda Doğruman-Al
 • Semra Kuştimur
 • Seçil Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 61-64 DOI: 10.5152/tpd.2012.16
Kist Hidatik Hastalarıyla Aynı Yaşam Alanını Paylaşan Bireylerde Radyolojik ve Serolojik Tarama Sonuçları
 • Ufuk Çobanoğlu
 • Fuat Sayır
 • Duygu Mergan
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 65-70 DOI: 10.5152/tpd.2012.17
Hidatik Kistin Perkütan Tedavisinde Alternatif Metod: PAI Tekniği
 • Burhan Özdil
 • Can Keçe
 • Ömer Vedat Ünalp
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 77-81 DOI: 10.5152/tpd.2016.4264
Farklı Lokalizasyonları ile Kist Hidatik Olguları: Erzurum Bölgesi
 • Elif Demirci
 • Eren Altun
 • Muhammet Çalık
 • Irmak Durur Subaşı
 • Sare Şipal
 • Özge Beyza Gündoğdu
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 103-107 DOI: 10.5152/tpd.2015.3590
Muğla İlinde Kesilen Sığırlarda Kist Hidatiğin Ekonomik Önemi
 • Mehmet Acıöz
 • Faruk Bozkaya
 • Hazal Zorzoban
 • Ali İhsan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 117-120 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7246 PMID:34103288
Türkiye ve İran'da Çiftlik Hayvanlarına Bulaşan Echinococcus granulosus’un Karşılaştırmalı Genotiplenmesi
 • Afshin Barazesh
 • Bahador Sarkari
 • Galip Sarısu
 • Mehdi Hami
 • Fattaneh Mikaeili
 • Abdulalim Aydın
 • Abdurrahman Ekici
 • Sepideh Ebrahimi
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 123-129 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6117 PMID:31502802
Aydın İlinin Farklı Bölgelerinde Ultrason ve Serolojik Yöntemlerle Kistik Ekinokokkoz Araştırılması ve Eğitim Çalışmaları
 • Hatice Ertabaklar
 • Yelda Dayanır
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 142-146 DOI: 10.5152/tpd.2012.34
Primer Yumuşak Doku Yerleşimli Kist Hidatik
 • Mehmet Patmano
 • Durmuş Ali Çetin
 • Tufan Gümüş
 • Gülçin Patmano
 • Ali Erkan Yenigül
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 145-149 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.03511 PMID:35604194
Afganistan’da Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Olan Kist Hidatik Hastalarıyla Aynı Yaşam Alanını Paylaşan Bireylerde Radyolojik ve Serolojik Tarama Sonuçları
 • Mohammad Maroof Eilbigi
 • Kemal Macit Hisar
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 149-152 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6325 PMID:32928722
Histopatolojik Olarak Tanı Konulan Komplike Akciğer Kist Hidatik Olguları
 • Servet Kayhan
 • Alper Akgüneş
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 189-193 DOI: 10.5152/tpd.2011.49
Kistik Ekinokokkoz için Potansiyel Enflamatuvar Belirteçlerin Değerlendirilmesi: P-selektin ve Resistin
 • Serra Örsten
 • İpek Baysal
 • Türkmen Çiftçi
 • Emre Ünal
 • Samiye Yabanoğlu Çiftçi
 • Ahmet Bülent Doğrul
 • Devrim Akıncı
 • Yakut Akyön
 • Okan Akhan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 195-200 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.55265 PMID:36094120
Kist Hidatik Hastalığı Nedeniyle Takip ve Tedavi Edilen 170 Olgunun İrdelenmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma
 • Sinem Akkaya Işık
 • Derya Seyman
 • Esra Zerdali
 • Saliha Ayan
 • Deniz Kakaliçoğlu
 • Tunahan Ayaz
 • Esra Canbolat Ünlü
 • Rıza Aytaç Çetinkaya
 • Ercan Yenilmez
 • Levent Görenek
 • Şükran Köse
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 197-202 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6737 PMID:33269559
Ekinokokus granulosus Parazitinin İnsana Bulaşmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’de Olgu-kontrol Tipinde Bir Araştırma
 • Turgut Anuk
 • Hasan Çantay
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 201-206 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.73792 PMID:36094121
Sivas'ta Nisan-Mayıs 2005 tarihleri arasında Kesilen Sığırlarda Kist Hidatik Yaygınlığı
 • Mehmet ACIÖZ
 • Ali ÇELİKSÖZ
 • Semra ÖZÇELİK
 • Serpil DEĞERLİ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 205-207
Karaciger Kist Hidatigi Tedavisinde Albendazol Kullanan Hastalarda Kardes Kromatid Degisimi (KKD) Çalismasi
 • Nuray ALTINTAS
 • Seda ÖRENAY
 • Mustafa ASÇI
 • Enver REYHAN
 • Meral TÜRK
 • Aysegül YOLASIGMAZ
 • Nazmiye ALTINTAS
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 235-237
Kırıkkale’de Sığırlarda Kist Hidatik’in Yayılışı
 • Kader YILDIZ
 • Çetin TUNÇER
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 247-250
Çorum’da Histopatolojik Olarak Echinococcus Tanısı Almış, Formalinle Fikse Parafine Gömülü Doku Örneklerinin Değerlendirilmesi
 • Yılmaz Baş
 • Yunus Emre Beyhan
 • Havva Hande Keser Şahin
 • Tuğba Özçerezci
 • Dursun Karasartova
 • Ayşe Semra Güreser
 • Güven Güney
 • Ayşegül Taylan Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 262-267 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.22931 PMID:34889193

Olgu Sunumu

Sekonder Yerleşimli Bir Perikardiyak Kist Hidatik Olgusu ve Kist Hidatik Skoleks ve Çengellerinin Bazı Boya Solüsyonları ile Boyanması
 • Ali RAHMAN
 • Ahmet YÜCEL
 • Mustafa YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 31-34
Nadir Bir Olgu; Memenin Kist Hidatik Hastalığı
 • Mehmet Patmano
 • Durmuş Ali Çetin
 • Tufan Gümüş
 • Yusuf Yavuz
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 47-49 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2018.5874 PMID:30938140
Eş Zamanlı Ciltaltı ve Akciğerin Kist Hidatik Hastalığı
 • Kerem Karaarslan
 • Sedat Koçal
 • Tülin Durgun Yetim
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 50-52 DOI: 10.5152/tpd.2017.4570
Kistik Ekinokokkoz; Bir Hastalık, İki Sıra Dışı Yerleşim
 • Yeşim Sağlıcan
 • Özben Yalçın
 • Ecmel Kaygusuz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 51-53 DOI: 10.5152/tpd.2016.4378
Gluteal Bölgede İzole Kist Hidatik
 • Bülent Gürbüz
 • Hakan Baysal
 • Begümhan Baysal
 • Haydar Yalman
 • Mehmet Rafet Yiğitbaşı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 51-54 DOI: 10.5152/tpd.2014.2682
Sol Lomber Bölgede Cilt Altı Yerleşimli Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • Adnan Haşlak
 • Erkan Uysal
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 55-57 DOI: 10.5152/tpd.2014.3113
Kardiyak Hidatik Kist Operasyonu Sonrası Gelişen Multiple Serebral Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • İmren Mutlu
 • Ömer Ruşen Koyuncu
 • Yasemin Çakır
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 62-65 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.18480 PMID:38449370
Spinal Kist Hidatik: Nadir Bir Olgu Sunumu
 • Sevil Alkan Çeviker
 • Cihan Yüksel
 • Alper Şener
 • Taylan Önder
 • Mehmet Hüseyin Metineren
 • Çisil Özel
 • Ömer Serdar Akgül
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 78-81 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.29392 PMID:35232711
Olgu Sunumu: Bir Erkek Çocukta İzole Böbrek Kist Hidatik
 • Levent Cankorkmaz
 • Esat Korğalı
 • Mehmet Haydar Atalar
 • Gökhan Köylüoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 89-91 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6033 PMID:31204463
Çocuk Hastada Beyinde Nadir Görülen Bir Kitle: Kist Hidatik
 • Tuğçe Tural Kara
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 99-101 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6262 PMID:31204466
Metastatik Akciğer Hastalığını Taklit Eden Hidatik Kist Hastalığı Olgusu
 • Nurettin Yiyit
 • Rauf Görür
 • Fatih Hikmet Candaş
 • Akın Yıldızhan
 • Vedat Turhan
 • Turgut Işıtmangil
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 120-124 DOI: 10.5152/tpd.2011.30
Böbrekte İzole Dev Kist Hidatik
 • Faruk Özgör
 • Akif Erbin
 • Ahmet Yalçın Berberoğlu
 • Murat Binbay
 • Ömer Sarılar
 • Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 124-126 DOI: 10.5152/tpd.2014.3081
Kist Hidatik ve Kolorektal Karaciğer Metastazının Eşzamanlı Varlığı
 • Jurica Zedelj
 • Igor Petrovic
 • Goran Pavlek
 • Trpimir Moric
 • Marijan Romic
 • Hrvoje Silovski
 • Renata Romic
 • Ivan Romic
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 146-148 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7001 PMID:34103293
Nadir Bir Sekonder Kist Hidatik Olgusu: Aynı Hastada Uterus ve Kolon Lokasyonu
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Recep Yıldızhan
 • Çetin Kotan
 • Abdussamet Batur
 • İrfan Bayram
 • Remzi Erten
 • Ahmed Galip Halidi
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 149-151 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6303 PMID:31502806
Karaciğer Kist Hidatiğinde Postoperatif Hipernatremi: Bir Olgu Sunumu
 • Ufuk ÇOBANOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 167-170
Olgu Sunumu: Adductor Brevis Kasını Tutan Primer Kist Hidatik
 • Ali ACAR
 • Osman RODOP
 • Ercan YENİLMEZ
 • Orhan BAYLAN
 • Oral ÖNCÜL
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 174-176
Olgu Sunumu: Sekonder Plevral Hidatidoz
 • Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN
 • Semih KOÇYİĞİT
 • Muharrem ÇAKMAK
 • İbrahim Ethem ÖZSOY
 • Akın Eraslan BALCI
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 177-178
Olgu Sunumu: Mediyastinal Kist Hidatik
 • Mehmet Oğuzhan ÖZYURTKAN
 • Semih KOÇYİĞİT
 • Muharrem ÇAKMAK
 • İbrahim Ethem ÖZSOY
 • Akın Eraslan BALCI
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 179-181
Nadir Fakat Hayati Tehdit Eden Bir Kist Hidatik Komplikasyonu
 • Fatih Karakaya
 • Çağdaş Kalkan
 • Melek Karakaya
 • Necati Örmeci
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 180-182 DOI: 10.5152/tpd.2017.5078
Olgu Sunumu: Primer Dalak Kist Hidatiği
 • Gülçin HEPGÜL
 • Deniz TİHAN
 • Pınar KOCAEL
 • Yaşar DOĞAN
 • Tülin ÖZTÜRK
 • Alper CİHAN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 184-186
Renal Kist Hidatik
 • Alparslan Merdin
 • Emine Ögür
 • Çiğdem Çiçek Kolak
 • Fatma Avcı Merdin
 • Filiz Günseren
 • Dilara İnan
 • Özge Turhan
 • Gözde Ongut
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 190-193 DOI: 10.5152/tpd.2014.3566
Retroperitonu Tutan Dalak Kist Hidatiği
 • Bülent KAYA
 • Yalım UÇTUM
 • Rıza KUTANİŞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 193-195 DOI: 10.5152/tpd.2010.12
Mezenteriyumdan Kaynaklanan Dev Kist Hidatik Olgusu: Diğer Organlari Etkilemeyen
 • Murat Velioğlu
 • Hüsrev Diktaş
 • Bilal Kabalak
 • Hamdi Tüfekçi
 • Hakan Cermik
 • Ilker Akar
 • Barış Yalçın
 • Alparslan Coşar
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 194-196 DOI: 10.5152/tpd.2014.3481
Pulmoner Kist Hidatik Cerrahisi Sonrasında Gelişen Horner Sendromu Olgusu
 • Gülsüm İclal BAYHAN
 • Meryem KARACA
 • Ülkü YAZICI
 • Gönül TANIR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 196-199 DOI: 10.5152/tpd.2010.13
Boyunda Primer Kist Hidatik; Bir Olgu Sunumu
 • Uğur Kesici
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • Hülya Ulusoy
 • Aslıhan Duman
 • Gülen Burakgazi
 • Erkan Yavuz
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 217-219 DOI: 10.5152/tpd.2011.55
Primer Subkutan Kist Hidatik : İki Olgu Sunumu
 • Serden Ay
 • Ahmet Okuş
 • Recep Demirgül
 • Mehmet Ali Eryılmaz
 • Arif Atay
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 219-221 DOI: 10.5152/tpd.2013.49
Kalsifiye İntrakraniyal Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • Ender Köktekir
 • Yavuz Erdem
 • Cevdet Gökçek
 • Mete Karatay
 • Ali Yılmaz
 • Mehmet Akif Bayar
 • Sua Sümer
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 220-223 DOI: 10.5152/tpd.2011.56
Sağ Kalp Yetmezliği Bulguları ile Başvuran Primer Yaygın Tutulumlu Pulmoner Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • Özlem Çakın
 • Cemal Üstün
 • Selahattin Akçay
 • Mehmet Fatih İnci
 • Hasan Baki Altınsoy
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 230-233 DOI: 10.5152/tpd.2011.59
Primer Retroperitoneal Kist Hidatik
 • Servet Tali
 • Ali Aksu
 • Pınar Gündoğan Bozdağ
 • Ahmet Bozdağ
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 241-243 DOI: 10.5152/tpd.2015.3905
Mediastinal Lenfadenopati ile Prezente Olan Pulmoner Kist Hidatik Çocuk Olgu
 • Ümmühan Çay
 • Erdi Çağrı Dağdelen
 • Zerrin Özçelik
 • Orkun Tolunay
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 270-272 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7046 PMID:33269577
Olgu Sunumu: Rüptüre Kist Hidatiğe Bağlı Gelişen Bağırsak Duvarının Fokal Alerjik Reaksiyonu
 • Yakup YESILKAYA
 • Çiğdem ÖZER
 • Yusuf Alper KILIÇ
 • Erhan AKPINAR
 • Barış TÜRKBEY
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 286-288
Retrobulber Bölgede Kist Hidatik: Olgu Sunumu
 • Özben Yalçın
 • Tülay Başak
 • Rabia Yakar
 • Fatih Mert Doğukan
 • Erdem Ergen
 • Fevziye Kabukçuoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 310-312 DOI: 10.5152/tpd.2015.4125
Aynı Aileden Dört Kist Hidatik Olgusu: Aile Taraması Gerekli mi?
 • Eda Karadağlı
 • Dolunay Gürses
 • Funda Akpınar
 • Özkan Herek
 • Onur Birsen
 • Çağatay Aydın
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 319-322 DOI: 10.5152/tpd.2015.4318

Editöre Mektup

Kruris Bölgesine Lokalize Kitle İle Prezente Olan Kist Hidatik
 • Fatih Bağcıer
 • Osman Onaç
 • Meltem Alkan Melikoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 54-55 DOI: 10.5152/tpd.2016.4388

Editöre Mektup

Kist Hidatiğin Nadir Bir Prezentasyonu: Radyal Kemik Tutulumlu Bir Olgu
 • Fatih Bağcıer
 • Fatih Hakan Tufanoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 185-186 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6416 PMID:32928730

Olgu Sunumu

Sinistral Portal Hipertansiyona Neden Olan Pankreas Kist Hidatiği
 • Tolga Canbak
 • Aylin Acar
 • Ali Ediz Kıvanç
 • Fatih Başak
 • Fatma Kulalı
 • Gürhan Baş
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 226-228 DOI: 10.5152/tpd.2017.4899

Dergi Arşivi

Makale Araçları