Özgün Araştırma

Bartın Yöresi Sığırlarında Dışkı Bakısı İle Tespit Edilen Helmintler
 • Esma Kozan
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 17-21 DOI: 10.5152/tpd.2014.3362
Doğal Enfekte Mongolian Gerbillerde (Meriones unguiculatus) Dentostomella translucida Tedavisinde Oral Olarak Uygulanan Antelmintik Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
 • Süleyman Aypak
 • Cavit Kum
 • Metin Pekağırbaş
 • Adnan Ayan
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 17-21 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6989 PMID:33685063
Çoban Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Helmint Enfeksiyonları ve Zoonoz Önemi
 • Hatice Öge
 • Semih Öge
 • Gökben Özbakış
 • İ.Safa Gürcan
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 22-27 DOI: 10.5152/tpd.2017.5123
Antihelmintik Ativite için Bir Model Organizma: Caenorhabditis elegans ve Nigella sativa
 • Necati Özpınar
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 31-35 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6759 PMID:32212587
Ağrı İli ve İlçelerinde Sokak Köpeklerinde Saptanan Gastrointestinal Helmintler ve Zoonotik Önemi
 • Milad Torkamanian Afshar
 • Rahmi Yıldız
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Selahattin Aydemir
 • Maksut Şahin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 34-38 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.63835 PMID:35232703
İvermektin ve Pirantele Karşı At Strongylidae’lerinde Antelmentik Direnç Araştırılması ve Parascaris equorum’da Makrosiklik Lakton Direnci
 • Veli Yılgör ÇIRAK
 • Sırrı KAR
 • Oya GİRİŞGİN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 35-39
Çiftlik Hayvanlarının Veterinerlik Açısından Önemli Olan Helmintleri ve Bazı Ekolojik ve Biyolojik Faktörlerle İlişkisi
 • Mohamed M. IBRAHIM
 • Manea Ahmad AL GHAMDI
 • Mesfer S. AL GAHMDI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 42-47
Aydın Yöresi Sokak Köpeklerinde Dışkı Bakısına Göre Saptanan Mide Bağırsak Helmintleri
 • Hakkı ÜNLÜ
 • Hasan EREN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 46-50
Samsun ve Yöresinde Evcil Kazların Sindirim ve Solunum Sisteminde Yerleşen Helmintler
 • Yılmaz Parlak
 • Ali Tümay Gürler
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 49-52 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.02411 PMID:36872486
Bursa ve Çevresinde Yaşayan Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Benekli Kaplumbağa)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ramazan ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 56-62
Bursa, Edirne ve Sakarya’dan Toplanan Hyla arborea (Linneaus, 1758) (Ağaç Kurbağası)’nın Helmint Parazitleri
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • F. Naci ALTUNEL
 • İsmail H. UĞURTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 56-59
Mustafakemalpaşa Deresi (Bursa)’ndeki İnci Balığının (Alburnus alburnus L.) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma
 • Ali AYDOĞDU
 • Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 69-72
Antalya Yöresinden Toplanan İki Dağ Kurbağasının, Rana camerani Boulenger, 1886 (Şeritli Kurbağa) ve Rana macrocnemis Boulenger, 1885 (Uludağ Kurbağası) (Anura: Ranidae)’in Helmintleri
 • Serdar DÜŞEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 84-88
Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler
 • Ali AYDOĞDU
 • Hüseyin EMENCE
 • Deniz İNNAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 86-90
Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Nekropsi ve Dışkı Bakısı ile Saptanan Helmintler
 • Yunus Emre BEYHAN
 • Ali Tümay GÜRLER
 • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
 • Mustafa AÇICI
 • Şinasi UMUR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 98-101
Van Yöresi Köpeklerinde Bulunan Endoparazitler ve Halk sağlığı Yönünden Önemi
 • Reyhan ORHUN
 • Erol AYAZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 103-107
Aspiculuris tetraptera ile Doğal Enfekte Farelerde Yerli ve Kontrolsuz Levamizol’un Karşılaştırmalı Etkisi
 • Erol AYAZ
 • İdris TÜREL
 • Nalan ÖZDAL
 • Hasan Altan AKKAN
 • Hanefi ÖZBEK
 • İhsan KELEŞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 112-114
Kunduzlar Baraj Gölü (Kırka, Eskişehir)’nde Yaşayan Bazı Balıkların Ligula intestinalis Plerocercoid L., 1758 Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar
 • Musa ÖZBEK
 • Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 112-117
Kocadere Deresi (Bursa)’ndeki Tahta Balıkları (Blicca bjoerkna L. 1758)’nın Helmint Parazitleri
 • Mevlüt Melih SELVER
 • Ali AYDOĞDU
 • Veli Yılgör ÇIRAK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 118-121
Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Helmintler
 • Bayram ŞENLİK
 • A. İhsan DİKER
 • Faruk KÜÇÜKYILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 123-125
Kocadere deresi (Bursa)’ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758)’nda İlkbahar ve Sonbahar Aylarında Görülen Helmintler
 • Melih SELVER
 • Ali AYDOĞDU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 151-154
Şeritli Semender (Triturus vittatus (Jenyns, 1835)) ve Pürtüklü Semender (Triturus karelinii (Strauch, 1870))’lerin Helmint Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 158-160
Terkos Gölü’nde Yaşayan Kadife Balıklarının (Tinca tinca L. 1758) Helmint Parazitlerinin Mevsimsel Dağılımı ve Etkileri
 • Murat Demirtaş
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 159-163 DOI: 10.5152/tpd.2011.40
Kırıkkale’deki Petshoplarda Satışa Sunulan Akvaryum Balıklarında Parazitolojik İncelemeler
 • Sami Gökpınar
 • Gözde Nur Akkuş
 • Sinem Akdeniz
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 160-165 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.94840 PMID:37724365
Van Yöresi Tavuklarında Paraziter Fauna Tespiti
 • Özlem ORUNÇ
 • Kamile BİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 162-164
Türkiye’de Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri
 • Ali Tümay GÜRLER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 194-199
Afyonkarahisar’da Tarımsal Amaçlı Kullanılan Atık Suların Helmint Kontaminasyonu Yönünden İncelenmesi
 • Esma KOZAN
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Mustafa KÖSE
 • Mustafa ESER
 • Hatice ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 197-200
Hatay İlinde Bakısı Yapılan Kedi ve Köpeklerde Helmint Enfeksiyonları
 • Mehmet YAMAN
 • Erol AYAZ
 • Abdurrahman GÜL
 • Mustafa Necati MUZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 200-204
Bir Arap Bülbülünde (Pycnonotus xanthopygos) Diplotriaena monticolae Yamaguty, 1935 (Fam: Filariidae) Olgusu
 • Mehmet YAMAN
 • Erol AYAZ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 215-218
Samsun’da Sülünlerde (Phasianus colchicus) Nekropsi ve Dışkı Bakısında Saptanan Helmintler
 • Ali Tümay Gürler
 • Cenk Soner Bölükbaş
 • Gökmen Zafer Pekmezci
 • Şinasi Umur
 • Mustafa Açıcı
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 222-227 DOI: 10.5152/tpd.2012.54
Develerin Helmint Enfeksiyonları
 • Süleyman AYPAK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 225-228
Malatya ve Bitlis’ten Toplanan Neurergus strauchii (Steindachner, 1888) (Benekli Semender)’nin Helmint Faunası
 • Hikmet S. YILDIRIMHAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 229-231
Miks Helmint Enfeksiyonlu Keçilerde Haptoglobin, Serum Amiloid-A ve Seruloplazmin Konsantrasyonları
 • Pınar Alkım ULUTAŞ
 • Hüseyin VOYVODA
 • Bülent ULUTAŞ
 • Süleyman AYPAK
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 229-233
Kovada Gölü (Isparta)’ndeki Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758)’ın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma
 • İsmail KIR
 • Selda TEKİN ÖZAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 232-236
Mevsimsel Değişime ve Boy Büyüklüğüne Bağlı Olarak Leuciscus cephalus L.’un (Örenler Baraj Gölü, Afyonkarahisar) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma
 • Esra KURUPINAR
 • Mehmet Oğuz ÖZTÜRK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 248-253
Solunum Sistemi ile İlgili Klinik Belirtiler Gösteren Şami Keçilerinde (Shami Goat-Damascus) Dışkı Yoklaması Sonuçları
 • Mehmet YAMAN
 • Ahmet GÖKÇEN
 • Murat GÜZEL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 313-316
Bursa Yöresi Yabani Güvercin (Columba livia Gmelin, 1789 Columbiformes)’lerindeki Helmintlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırmalar
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Erol GÜRKAN
 • F. Naci ALTUNEL
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 321-326
Helmint Enfeksiyonlarında Alternatif Kontrol Yaklaşımları
 • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
 • Ahmet DOĞANAY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 322-326
Hatay’da Yayılış Gösteren Kör Kertenkele (Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) )’nın Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Nagihan YILMAZ
 • Sezen İNCEDOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 327-329
Irak’ın Bazı Reptillerinin Helmint Faunası
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Isam SAEED
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 330-336
Antalya’dan Toplanan Lycisalamandra billae (Franzen & Klewen) (Kara Semenderi)’nin Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Mehmet ÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 390-392
Hatay’dan Toplanan Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Geniş Parmaklı Keler)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Nurhan SÜMER
 • Nagihan YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 393-395

Özgün Araştırma

Gemlik Askeri Hara Atlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Parazitler
 • Serkan BAKIRCI
 • Veli Y. ÇIRAK
 • Ender GÜLEĞEN
 • Ali KARABACAK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 35-37
Marrubium vulgare (karaderme) Yapraklarının Sulu ve Etanolik Ekstraktlarının Sığır Sindirim Strongilozuna Karşı in-vitro Antelmintik Etkileri
 • Lotfi Moussouni
 • Mokhtar Benhanifia
 • Abdelhanine Ayad
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 262-267 DOI: 10.5152/tpd.2018.5972

Derleme

Türkiye’de Tektırnaklılarda Bulunan Helmintler
 • Ali Tümay GÜRLER
 • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
 • Mustafa AÇICI
 • Şinasi UMUR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 40-44
Deve Parazitlerine Genel Bakış ve Türkiye’deki Durum
 • Abdalla Fadlalla Azrug
 • Ayşe Burgu
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 57-60 DOI: 10.5152/tpd.2011.15
Helmintlerde Tespit, Boyama ve Kalıcı Preparat Yapımı
 • Ahmet GÖKÇEN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 177-181
Türkiye’de Görülen Kedi Parazitleri
 • Öykü Barılı
 • Tuğçe Tuygun
 • Elif Burcu Gençay Topçu
 • Şinasi Umur
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 190-199 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.85698 PMID:37724370
Küreselleşme ve Oküler Paraziter Hastalıklar: Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Nihal Doğan
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 239-257 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6710 PMID:33269567

Olgu Sunumu

Bir İnsanın Kol Derisinde Yalancı Helmint Olarak Ascaridia galli Olgusu
 • Şinasi Umur
 • Özgür Günal
 • Ali Tümay Gürler
 • Cenk Soner Bölükbaş
 • Mustafa Açıcı
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 155-157 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6368 PMID:31502808
Bir Mongolian Gerbilde (Meriones Unguiculatus) Dentostomella translucida Schulz ve Krepkorgorskaja, 1932
 • Adnan Ayan
 • Metin Pekağırbaş
 • Süleyman Aypak
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 290-293 DOI: 10.5152/tpd.2018.6032

Dergi Arşivi

Makale Araçları