Özgün Araştırma

Hastanemizdeki Farklı Hasta Gruplarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı
 • Fatma Esenkaya Taşbent
 • Duygu Beder
 • Mehmet Özdemir
 • Metin Doğan
 • Bahadır Feyzioğlu
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 1-6 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.25733 PMID:35232698
Bölgemizde Doğurganlık Çağındaki Kadınlarda Toxoplasma, Rubella ve Sitomegalovirüs Seroprevalansı
 • İlkay Bahçeci
 • Esra Karaca
 • Ömer Faruk Duran
 • Duygu Aksoy
 • Yunus Emre İbik
 • Umut Buğra Kırcı
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 11-15 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.07379 PMID:36872479
Gebelikte Toxoplasmosis Tanısında Anti-Toxoplasma gondii Ig M, IgG, IgA Antikor ve IgG Avidite Testlerinin Birlikteliği ve Önemi
 • İ. Hakkı BAHAR
 • Meral KARAMAN
 • Sevin KIRDAR
 • Özlem YILMAZ
 • Murat CELİLOĞLU
 • Derya MUTLU
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 76-79
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obstetri Polikliniğine Müracaat Eden Gebelerde Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
 • Meryem Gencer
 • Sibel Cevizci
 • Suzan Saçar
 • Ahmet Vural
 • Ayşe Nur Çakır Güngör
 • Ahmet Uysal
 • Servet Özden Hacıvelioğlu
 • Merve Çelik
 • Eda Duru
 • Emine Coşar
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 76-80 DOI: 10.5152/tpd.2014.3355
Kahramanmaraş Yöresindeki Yerleşik Türk Gebelerle Suriyeli Mülteci Gebeler Arasında Toxoplasma Seroprevalans Farklılıkları
 • Murat Bakacak
 • Salih Serin
 • Murat Aral
 • Önder Ercan
 • Bülent Köstü
 • Ahmet Kireçci
 • Mehmet Sühha Bostancı
 • Zeyneb Bakacak
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 94-97 DOI: 10.5152/tpd.2015.3668
Erzurum Nenehatun Doğum Hastanesine 2013-2017 Yılları Arasında Başvuran İlk Trimester Gebelerde, Anti-Toxoplasma gondii Antikor Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Esra Çınar Tanrıverdi
 • Berrin Göktuğ Kadıoğlu
 • Handan Alay
 • Zülal Özkurt
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 101-105 DOI: 10.5152/tpd.2018.5544
Türkiye’de 2012-2017 Yılları Arasında Üçüncü Basamak Sağlık Kurumuna Başvuran Gebe Kadınlarda Toksoplazmozis Seropozitiflik Oranının ve Klinik Sonuçların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Hüseyin Durukan
 • Mürşide Çevikoğlu Kıllı
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 106-110 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6373 PMID:31502771
Mersin’de Bir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerde Toxoplasma gondii Seroprevalansı, 2019
 • Serpil Gonca
 • Mehmet Sami Serin
 • Sultan Halepliler
 • Sema Erden Ertürk
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 176-180 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7273 PMID:34346872
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine Son Dört Yılda Başvuran Gebe Kadınların Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Yeşim Çekin
 • Filiz Kızılateş
 • Nilgün Gür
 • Yeşim Şenol
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 181-184 DOI: 10.5152/tpd.2011.47
Üçüncü Basamak Bir Eğitim Hastanesinde 2012-2014 Yılları Arasında Gebelerde ve Toksoplazmosis Şüpheli Hastalarda Toxoplasma gondii’nin Serolojik Olarak Araştırılması
 • Mehmet Burak Selek
 • Bayhan Bektöre
 • Orhan Baylan
 • Mustafa Özyurt
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 200-204 DOI: 10.5152/tpd.2015.3961
Toxoplasma gondii Seropozitif Gebelerde IgG-Avidite Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Süleyman YAZAR
 • Ozan YAMAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 221-223
Gebelerde Blastocystis Alt Tiplerinin Araştırılması ve Potansiyel Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
 • Erdoğan Malatyalı
 • Funda Sankur
 • Melike Nur Akın
 • Hatice Ertabaklar
 • Sema Ertuğ
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 221-225 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6624 PMID:33269564
Gebelerde Toxoplasma gondii, Rubella, Sitomegalovirus, Sifiliz ve Hepatit B Seropozitiflik Oranları
 • Keziban Doğan
 • Hakan Güraslan
 • Gül Özel
 • Zerrin Aydan
 • Levent Yaşar
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 228-233 DOI: 10.5152/tpd.2014.3435
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2017-2021 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda Toxoplasma Serolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Özlem Ulusan Bağcı
 • Fulya Bayındır Bilman
 • Nurten Baran
 • Bilal Olcay Peker
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Hüseyin Hakan Er
 • Selçuk Kaya
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 235-241 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.83007 PMID:36094127
Suriyeli Mülteci ve Türk Yerleşik Gebelerde Toksoplazma Seroprevalansının Karşılaştırılması
 • Kemal Hansu
 • Halis Özdemir
 • İnci Hansu
 • Gürkan Çıkım
 • Abdullah Tok
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 247-251 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.36855 PMID:34889190
Kastamonu İlindeki Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Enis Fuat Tüfekci
 • Melike Yaşar Duman
 • Büşra Çalışır
 • Çetin Kılınç
 • Ahmet Uzel
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 288-292 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.28247 PMID:36444403

Olgu Sunumu

Gebelikte Akut Toksoplazmoz: Zor Karar
 • Tonay İnceboz
 • Metin Korkmaz
 • Derya Dirim Erdoğan
 • Ümit İnceboz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 223-226 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.43043 PMID:34346881

Dergi Arşivi

Makale Araçları