Özgün Araştırma

Eozinofilik Sığırlarda Hidatidosis Seropozitifliği
 • Sami ŞİMŞEK
 • Ergün KÖROĞLU
 • Armağan Erdem ÜTÜK
 • Kürşat ALTAY
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 93-96
Eozinofil Sayısı Yüksek Olanlarda Kistik Ekinokokkozis Araştırılmalı mı?
 • Senem YAMAN KARADAM
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Cavide SARI
 • Yelda DAYANIR
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 203-206

Olgu Sunumu

Nadir Bir Hipereozinofili Nedeni: Olgu Sunumu
 • Alparslan Merdin
 • Emine Ogur
 • Çiğdem Çiçek Kolak
 • Fatma Avcı Merdin
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 114-116 DOI: 10.5152/tpd.2016.4211
Sepsis gibi Prezente Olan Eozinofilisiz Fasciola hepatica Vakası
 • Aslı Öner Vatan
 • Bilgül Mete
 • Mücahit Yemişen
 • Abdurrahman Kaya
 • Fatih Kantarcı
 • Neşe Saltoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 131-134 DOI: 10.5152/tpd.2014.3176
Behçet Hastasında Strongyloides stercoralis Hiperenfeksiyon Sendromu
 • İnsu Yılmaz
 • Banu Çağlar
 • Bengü Nisa Akay
 • Gamze Alkız
 • Ayşe Boyvat
 • Aynur Akyol
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 139-142 DOI: 10.5152/tpd.2013.30
B12 Vitamin Eksikliği Olan Nadir Strongyloides stercoralis Vakası
 • Özlem Kadılar
 • Berna Bozkurt
 • Engin Karakeçe
 • Tezcan Kaya
 • İhsan Hakkı Çiftçi
 • Ali Tamer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 238-240 DOI: 10.5152/tpd.2015.3712
Erişkin Bir Hastada Toxocariasis’e Bağlı Eozinofilik Pnömoni Olgusu
 • Mustafa Demirci
 • Mehmet Ünlü
 • Fatma Fidan
 • Selçuk Kaya
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 258-259 DOI: 10.5152/tpd.2012.61
Hipereozinofili ve Lenfadenopati ile Seyreden Toksokariazis: Olgu Sunumu
 • Tuba Duman Karakuş
 • Merve Çelik
 • Hatun Öztürk Çerik
 • Aydın Deveci
 • Esra Tanyel
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 267-269 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6643 PMID:33269576

Derleme

Seyahatten Dönen Kişinin Klinik Değerlendirmesi
 • Orçun Zorbozan
 • Ayşegül Ünver
 • Adnan Yüksel Gürüz
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 233-238 DOI: 10.5152/tpd.2017.5278

Dergi Arşivi

Makale Araçları