Özgün Araştırma

Iran Urmia Kan Bankası Kan Donorlerinde Toxoplasma gondii IgG ve IgM Antikor Prevalansı
 • Khosrow Hazrati Tappeh
 • Jalil Musavi
 • Mohammad Baradaran Safa
 • Hosein Galavani
 • Hamid Alizadeh
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 1-4 DOI: 10.5152/tpd.2017.5066
Van Belediye Mezbahasında Çalışan İşçilerde ve Kesimi Yapılan Hayvanlarda Cryptosporidium sp.’nin Araştırılması
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Hanifi KÖRKOCA
 • Abdurrahman GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 8-11
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Demodex sp.’nin Prevalansı
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Hatice Uce Özkol
 • Abdurrahman Ekici
 • Nuriz Ödemiş
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 9-11 DOI: 10.5152/tpd.2014.3407
Kayseri Kapalı Cezaevi Mahkumlarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı
 • Ozan YAMAN
 • Süleyman YAZAR
 • Ülfet ÇETİNKAYA
 • Hanife ÖZCAN TEMEL
 • Elçin BALCI
 • İsmail PEHLİVAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 15-19
Enterobius vermicularis Enfeksiyonu Olan Appendektomilerde Bulgular: Kıl Kurdu Apendisit Nedeni Değil
 • Burçin Pehlivanoğlu
 • Bilge Aydın Türk
 • Serap İşler
 • Sabri Özdaş
 • Musa Abeş
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 21-25 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6177 PMID:30938128
Van İli Koyunlarında Linguatula serrata (Fröhlich, 1789) Nimflerinin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
 • Serdar DEĞER
 • Vural DENİZHAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 25-27
Van İli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Pediculus humanus capitis’in Yayılışı
 • Selver Karaaslan
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 27-32 DOI: 10.5152/tpd.2015.3673
Trakya’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı
 • Meltem ULUTAŞ ESATGİL
 • Erkut TÜZER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 41-45
Çiftlik Hayvanlarının Veterinerlik Açısından Önemli Olan Helmintleri ve Bazı Ekolojik ve Biyolojik Faktörlerle İlişkisi
 • Mohamed M. IBRAHIM
 • Manea Ahmad AL GHAMDI
 • Mesfer S. AL GAHMDI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 42-47
Konya Hayvanat Bahçesi’ndeki Kanatlı Hayvanlarda Görülen Çiğneyici Bit (Phtihiraptera: Amblycera, Ischnocera) Türleri
 • Bilal DİK
 • Uğur USLU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 43-49
Van’ın Erciş İlçesinde Baş Bitinin Yayılışı
 • Nahit DURSUN
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 45-49
Amebiyaz Şüpheli Hastaların Dışkı Örneklerinde Nativ-Lugol ve ELISA ile Entamoeba spp. Yaygınlığının Araştırılması: Retrospektif Bir Çalışma
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 59-62 DOI: 10.5152/tpd.2016.4424
Van Yöresindeki Koyunlarda Enterocytozoon bieneusi’nin Moleküler Prevalansı ve Filogenetik Karakterizasyonu
 • Muhammet Hasan Apaydın
 • Gamze Yetişmiş
 • Faruk Karabulut
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 64-70 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.76476 PMID:37249107
Dışkı Örneklerinde Cryptosporidium spp. Antijen Varlığının ELISA Yöntemi ile Araştırılması: Dokuz Yıllık Değerlendirme
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 68-71 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6318 PMID:32482037
Geniş Kapsamlı Bir Retrospektif Çalışma: Van Yöresinde İnsanlarda İntestinal Parazitler
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Mutalip Çiçek
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 70-73 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5997 PMID:31204458
Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız (Argyrosomus regius Asso, 1801) Balıklarında Görülen Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea: Capsalidae) Enfestasyonu
 • Erol TOKŞEN
 • Kutsal GAMSIZ
 • Egemen NEMLİ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 75-78
Bağırsak Paraziti “Enterobius vermicularis” Akut Apandisit Sebebi midir?
 • Yavuz Pirhan
 • Fatma Zeynep Özen
 • Çetin Kılınç
 • Rıdvan Güçkan
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 76-79 DOI: 10.5152/tpd.2017.4605
Zingiber officinale Özütünün Leishmania major ve Leishmania tropica’nın Promastigotları ve Amastigotları Üzerindeki in vitro anti-Leishmania Etkisi
 • Jasem Saki
 • Elaheh Biranvand
 • Reza Arjmand
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 91-96 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.53825 PMID:35604184
Balb/c Fare Modelinde Alum ve Naltrexone Adjuvan Karışımı Kullanılarak, Toxoplasma gondii Takizoitlerinin ekskratuvar/sekretuvar Antijenleriyle Hazırlanmış Aşının Humoral İmmun Yanıtı Uyarması
 • Khosrow Hazrati Tappeh
 • Zohre Khorshidvand
 • Shahram Shahabi
 • Habib Mohammadzadeh
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 92-96 DOI: 10.5152/tpd.2013.22
Yerli Bir Kala-Azar Hastasından İzole Edilen Leishmania donovani/L. infantum Hibridinin Karakterizasyonu: In vivo Modele Ait Ön Bulgular
 • Özgür Kurt
 • Nesteren Mansur Özen
 • Elif Merve Aydın
 • Deniz Ece Kaya
 • Cavit Kerem Kayhan
 • Sinem Öktem Okullu
 • Ümit İnce
 • Fadile Yıldız Zeyrek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 95-100 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.14622 PMID:34103284
Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Nekropsi ve Dışkı Bakısı ile Saptanan Helmintler
 • Yunus Emre BEYHAN
 • Ali Tümay GÜRLER
 • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
 • Mustafa AÇICI
 • Şinasi UMUR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 98-101
Iran’da Kasaplık Hayvanlarda Hidatidozun Yaygınlığı
 • Mehdi Azami
 • Mojtaba Anvarinejad
 • Behrouz Ezatpour
 • Masoud Alirezaei
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 102-106 DOI: 10.5152/tpd.2013.24
Van Yöresi Köpeklerinde Bulunan Endoparazitler ve Halk sağlığı Yönünden Önemi
 • Reyhan ORHUN
 • Erol AYAZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 103-107
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuarına 2009 Yılında Başvuran Kişilerde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş-Cengiz
 • Abdulkadir Ceylan
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 105-108 DOI: 10.5152/tpd.2012.25
Deneysel Çalışmalarda Çevresel Değişikliğe Maruz Kalan Fasciola hepatica’nın Salgıladığı Protein Miktarlarının Bir İleri Proteomik Yaklaşımla İncelenmesi
 • Orçun Haçarız
 • Ahmet Tarık Baykal
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 106-110 DOI: 10.5152/tpd.2014.3443
Türkiye’de Kapadokya Bölgesinde Simulium (Wilhelmia) Türlerinin (Diptera: Simuliidae) İstilasında Oluşan Ekonomik Kayıplar
 • Savaş Sarıözkan
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
 • Önder Düzlü
 • Elmer W. Gray
 • Peter H. Adler
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 116-119 DOI: 10.5152/tpd.2014.3446
İran’ın Güneybatısındaki Bushehr Eyaletindeki İmmün Yetmezliği Olan Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Prevalansının Araştırılması: Konvansiyonel ve Moleküler Bir Çalışma
 • Ali Heydari
 • Gholamreza Hatam
 • Moradali Fouladvand
 • Seyed Mahmoud Sadjjadi
 • Afshin Barazesh
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 121-127 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7145 PMID:34103289
Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Helmintler
 • Bayram ŞENLİK
 • A. İhsan DİKER
 • Faruk KÜÇÜKYILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 123-125
Türkiye ve İran'da Çiftlik Hayvanlarına Bulaşan Echinococcus granulosus’un Karşılaştırmalı Genotiplenmesi
 • Afshin Barazesh
 • Bahador Sarkari
 • Galip Sarısu
 • Mehdi Hami
 • Fattaneh Mikaeili
 • Abdulalim Aydın
 • Abdurrahman Ekici
 • Sepideh Ebrahimi
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 123-129 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6117 PMID:31502802
Erzurum İli Kırsalında Halkın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
 • Serhat Vançelik
 • Ümit Avşar
 • Zekeriya Aktürk
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 156-159 DOI: 10.5152/tpd.2012.37
Van Yöresi Tavuklarında Paraziter Fauna Tespiti
 • Özlem ORUNÇ
 • Kamile BİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 162-164
Van Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
 • Mehmet PARLAK
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Görkem YAMAN
 • Öznur ÖZTÜRK
 • Aytekin ÇIKMAN
 • Mustafa BERKTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 172-175
Leishmania major’un Rezervuar Hayvanlara Naklinde Rhipicephalus sanguineus’un Rolünün Belirlenmesi
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Serkan Bakırcı
 • Onur Köse
 • Ayça Aksulu
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 179-184 DOI: 10.5152/tpd.2016.4911
Van Belediye Mezbahasında Kesilen Sığır ve Koyunlarda Taenia hydatigena Sistiserkozusu ve Kistik ekinokokkozis
 • Bekir Oğuz
 • Serdar Değer
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 186-189 DOI: 10.5152/tpd.2013.41
Erzurum İlinde Yetiştirilen Koyunlarda Dışkı Bakısı ile Tespit Edilen Parazitler
 • Muzaffer Akyüz
 • Rıdvan Kirman
 • Sali Yaya
 • Hatice Gülbeyen
 • Esin Güven
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 187-193 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6512 PMID:31865654
Çocuklarda Tanıdan Tedaviye Hidatik Hastalığı: On Yıllık Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşegül Elvan Tüz
 • Yıldız Ekemen Keleş
 • Aslıhan Şahin
 • Gülnihan Üstündağ
 • Selin Taşar
 • Eda Karadağ Öncel
 • Ahu Kara Aksay
 • Mustafa Onur Öztan
 • Gökhan Köylüoğlu
 • Ahmet Ergin Çapar
 • Dilek Yılmaz Çiftdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 189-194 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.69885 PMID:36094119
Culiseta longiareolata’daki Sitokrom Oksidaz I ve Internal Transcribed Spacer 2’nin Moleküler Karakterizasyonu
 • Shadiyeh Soltanbeiglu
 • Mozaffar Vahedi
 • Mulood Mohammadi Bavani
 • Ali Reza Chavshin
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 191-196 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6886 PMID:33269558
İran’da Geviş Getiren Hayvanlarda Fasciola Izolatlarının Morfometrik ve Moleküler Çalışması
 • Elham Akhlaghi
 • Mohammad Ali Mohammadi
 • Naser Ziaali
 • Mohammad Reza Baneshi
 • Saeid Nasibi
 • Hossein Kamyabi
 • Sima Rostami
 • Majid Fasihi Harandi
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 192-197 DOI: 10.5152/tpd.2017.5214
Türkiye’de Evcil Hayvanlarda Bulunan Solunum Sistemi Helmintleri
 • Ali Tümay GÜRLER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 194-199
Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Özlem KILINÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 202-204
Van İli Civarında Görülen Helix lucorum (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliidae (Digenea) Larval Dönemlerinin Yaygınlığı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Hasan Eren
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 204-207 DOI: 10.5152/tpd.2017.5444
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına 2005-2013 Yılları Arasında Gönderilen Kan Örneklerinde Kistik Ekinokokkozis Seropozitifliği: Retrospektif Değerlendirme
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Mehmet Çetin Kotan
 • Ufuk Çobanoğlu
 • Abdurrahman Ekici
 • Nuriz Ödemiş
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 209-211 DOI: 10.5152/tpd.2015.3995
Deney Hayvanı Olarak Gerbiller (Meriones unguiculatus): Leishmania major için İyi Bir Rol Model Olabilir mi?
 • Serkan Bakırcı
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Onur Köse
 • Ayça Aksulu
 • Selin Hacılarlıoğlu
 • Tülin Karagenç
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 212-217 DOI: 10.5152/tpd.2015.4300
Van Yöresinde Evde Beslenen Kafes Kuşlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 215-217
Van Yöresinde Koyunlarda Trichostrongylidosis
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
 • M. Serdar DEĞER
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 222-226
Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne Başvuran Hastaların Paraziter Hastalıklar Yönünden Değerlendirilmesi
 • Sıla Özgür Gündoğ
 • Figen Çelik
 • Sami Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 268-273 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.43534 PMID:34889194
Van’da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitozları
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
 • Sinan AKBAYRAM
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Hasan YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 289-293
Van’da Süphan İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Saptanan Bağırsak Parazitleri
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Sinan AKBAYRAM
 • Hasan YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 294-297
Van Yöresinde Gıda Sektörü Çalışanlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı
 • Muhammet Güzel KURTOĞLU
 • Hanifi KÖRKOCA
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 309-312
Ege Denizinde Levrekde (Dicentrarchus labrax L., 1758) Görülen Parazitik, Lernanthropus kroyeri’nin van Beneden, 1851 (Copepoda: Lernanthropidae) Morfolojisi
 • Erol TOKŞEN
 • Egemen NEMLİ
 • Uğur DEĞİRMENCİ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 386-389

Olgu Sunumu

Van Yöresinde Linguatula serrata Nimflerinin Neden Olduğu Bir Nazofarengeal İnsan İnfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Mutalip Çiçek
 • Ahmet Cumhur Dülger
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 47-49 DOI: 10.5152/tpd.2011.12
Pnömoni Ön Tanılı Bir Hastada Amebik Karaciğer Absesi: Olgu Sunumu ve İlgili Literatürün Değerlendirilmesi
 • Özgür Kurt
 • Neslihan Aktaş
 • Can Çalışkan
 • Onur Karatuna
 • Hande Aygün
 • Işın Akyar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 70-74 DOI: 10.5152/tpd.2015.3608
İmmünsuprese ve İmmünokompetan Çocuklarda Belirlenen Cystoisospora sp. Enfeksiyonu: Üç Olgu Sunumu
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Mutalip Çiçek
 • Yunus Emre Beyhan
 • Ahmet Cumhur Dülger
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 107-109 DOI: 10.5152/tpd.2016.3980
Kist Hidatik ve Kolorektal Karaciğer Metastazının Eşzamanlı Varlığı
 • Jurica Zedelj
 • Igor Petrovic
 • Goran Pavlek
 • Trpimir Moric
 • Marijan Romic
 • Hrvoje Silovski
 • Renata Romic
 • Ivan Romic
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 146-148 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7001 PMID:34103293
Van Yöresinde Fırsatçı Bir Protozoon Olan Cyclospora cayetanensis: Yedi Vaka Sunumu
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 166-168 DOI: 10.5152/tpd.2016.4572
Olgu Sunumu: Van İlinde İki Plasmodium vivax Sıtması
 • Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
 • Ali İrfan BARAN
 • Görkem YAMAN
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Adnan BİLİCİ
 • İrfan BİNİCİ
 • Hayrettin Akdeniz
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 172-173
Olgu Sunumu: Ağır Anemi Tablosu Olan Bir Hastada Çengelli Solucan İnfeksiyonu
 • Hasan YILMAZ
 • Zeynep TAŞ CENGİZ
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Ahmet Cumhur DÜLGER
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 182-184
Çöl Ceylanı (Gazella leptoceros), Tricholipeurus balanicus (Phthiraptera: Ischnocera: Trichodectidae) için Yeni Bir Konak
 • Bilal Dik
 • Faiza Marniche
 • Amel Milla
 • Houria Benbelcacem
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 211-214 DOI: 10.5152/tpd.2016.4910
Karaciğer ve Akciğer Kistik Ekinokokkoz Nedeni ile Tedavisi Tamamlanan Hastada Spinal Bölgede Görülen Nüks: Nadir Bir Pediyatrik Spinal Kistik Ekinokokkoz Olgusu
 • Fatma Kılınç
 • Ümmühan Çay
 • Özlem Özgür Gündeşlioğlu
 • Derya Alabaz
 • Kadir Oktay
 • Umur Anıl Pehlivan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 246-248 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.63634 PMID:36094129
Çoklu Hastane İçi Enfeksiyon İle Komplike Rüptüre Olmamış Karaciğer Hidatik Kisti Nedeniyle Anafilaktik Şok
 • Lidija Popovic-Dragonjic
 • Maja Jovanovic
 • Miodrag Vrbic
 • Velimir Kostic
 • Natasa Miladinovic-Tasic
 • Biljana Kocic
 • Aleksandar Rankovic
 • Ivan Dragonjic
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 261-263 DOI: 10.5152/tpd.2014.2728
Aynı Aileden Dört Kist Hidatik Olgusu: Aile Taraması Gerekli mi?
 • Eda Karadağlı
 • Dolunay Gürses
 • Funda Akpınar
 • Özkan Herek
 • Onur Birsen
 • Çağatay Aydın
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 319-322 DOI: 10.5152/tpd.2015.4318

Özgün Araştırma

Van İlinde 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Hümeyra DEMİRLİ
 • Filiz ARABACI
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 106-109
İki Koyun Çiftliğinde Yaşayan İnsan ve Hayvanlarda Bulunan Pire Türleri ve Bunların Kontrolleri
 • Nursel AKSIN
 • Zerrin ERDOĞMUŞ
 • N. Eda AKSIN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 146-149
Van ilinde sıtma: Epidemiyolojik bir çalışma
 • Yaşar GÖZ
 • Muhammet Güzel KURTOĞLU
 • Mehmet GÜRSOY
 • Abdülalim AYDIN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 175-177

Derleme

Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Yaklaşımlar ve Problemler
 • Adil ALLAHVERDIYEV
 • Melahat BAĞIROVA
 • Rabia ÇAKIR KOÇ
 • Olga Nehir ÖZTEL
 • Serhat ELÇİÇEK
 • Sezen Canım ATEŞ
 • Tuğçe Deniz KARACA
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 122-130
Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Açısından Önemi
 • Hasan ÇİÇEK
 • Hatice ÇİÇEK
 • Çetin ŞENKUL
 • Murat TANDOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 288-294

Olgu Sunumu

Sinistral Portal Hipertansiyona Neden Olan Pankreas Kist Hidatiği
 • Tolga Canbak
 • Aylin Acar
 • Ali Ediz Kıvanç
 • Fatih Başak
 • Fatma Kulalı
 • Gürhan Baş
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 226-228 DOI: 10.5152/tpd.2017.4899

Dergi Arşivi

Makale Araçları