Özgün Araştırma

Kastamonu Civarında Dağılış Gösteren Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliid (Trematoda: Digenea) Larval Safhalarının Yaygınlığı
 • Gözde Gürelli
 • Mehtap Alay
 • Sevilay Koymalı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 37-40 DOI: 10.5152/tpd.2014.3346
Ege Denizi’nden Yakalanan Lophius piscatorius’ların (Fener Balığı) Trematod Parazitleri
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 42-47 DOI: 10.5152/tpd.2017.4806
Ağrı Yöresindeki Sığırlarda Karaciğer Trematod Enfeksiyonlarının Yaygınlığı
 • Cuma Saltan
 • Gencay Taşkın Taşçı
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 132-138 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6803 PMID:32928719
Türkiye’nin Farklı İllerindeki Tek Tırnaklılarda Karaciğer Trematodlarının Yaygınlığı
 • Emel Soykan
 • Hatice Öge
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 152-155 DOI: 10.5152/tpd.2012.36
Asi Nehri’nden Yakalanan Clarias gariepinus (Burchell, 1822) (Clariidae)’un Tek Trematod Paraziti: Orientocreadium batrachoides Tubangui, 1931 (Orientocreadiidae)
 • Yahya Tepe
 • Mehmet Cemal Oğuz
 • Mark Belk
 • Remzi Özgen
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 203-207 DOI: 10.5152/tpd.2013.45
Van İli Civarında Görülen Helix lucorum (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliidae (Digenea) Larval Dönemlerinin Yaygınlığı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Hasan Eren
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 204-207 DOI: 10.5152/tpd.2017.5444
Irak’ın Bazı Amfibilerinin Metazoan Parazitleri Üzerine Bir Çalışma
 • Isam SAEED
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Kawther I. AL-HARMNI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 337-345

Özgün Araştırma

 • Fatima MUJIB BILQEES
 • Nasira KHATOON
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 161-163

Dergi Arşivi

Makale Araçları