Özgün Araştırma

İnsan Naso-pharyngeal Myiasis’ine Neden Olan Oestrus ovis Larvalarının CO1 Barkod Sekanslarına Göre Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi
 • Gupse Kübra Karademir
 • Sadullah Usluğ
 • Mübeccel Okur
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 43-47 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6852 PMID:32212593
Bir Koyunda Çok Sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) Larvasından Kaynaklanan Kavikol Myiasis Olgusu
 • Uğur USLU
 • Bilal DİK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 132-134

Olgu Sunumu

Şırnak’ta Eksternal Oftalmomiyaz Olguları
 • Kemal Gültekin
 • Sefer Özer Babat
 • Erdal Polat
 • Derya Dirim Erdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 163-165 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.03164 PMID:35604196
İstanbul'da Bir Hastada Gözlenen Oftalmomiyazis Eksterna Vakası
 • Aylin Ardagil Akçakaya
 • Fatma Sargın
 • Zeki İlke Aslan
 • Neslihan Sevimli
 • Fariz Sadigov
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 205-207 DOI: 10.5152/tpd.2014.3512
Oftalmomiyazis Eksterna: Olgu Sunumları
 • Kemal Yar
 • Altan Atakan Özcan
 • İ. Soner Koltaş
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 224-226 DOI: 10.5152/tpd.2011.57
Eksternal Oftalmomiyazis: Bir Olgu Sunumu
 • Merve Sena Kunduracı
 • Işıl Kutlutürk
 • Gamze Tanındı Duman
 • Erdal Polat
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 261-263 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6677 PMID:33269574

Dergi Arşivi

Makale Araçları