Özgün Araştırma

Doğal Enfekte Mongolian Gerbillerde (Meriones unguiculatus) Dentostomella translucida Tedavisinde Oral Olarak Uygulanan Antelmintik Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
 • Süleyman Aypak
 • Cavit Kum
 • Metin Pekağırbaş
 • Adnan Ayan
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 17-21 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6989 PMID:33685063
Şanlıurfa Yöresi Kıl Keçilerinde Sindirim Sistemi Nematodlarının Yayılışı
 • Mehtap Gül ALTAŞ
 • Murat SEVGİLİ
 • Ahmet GÖKÇEN
 • Nursel AKSIN
 • Hüseyin Cahit BAYBURS
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 20-24
Kuzey İran’daki Trichostrongylus Türünden (Nematoda: Trichostrongylidae) Mitokondriyal Cytochrome c oxidase subunit 1 (Cox1) Geninin Moleküler Karakterizasyonu
 • Meysam Sharifdini
 • Elham Hajialilo
 • Hedayat Hosseinnezhad
 • Mohammad Ali Mohammadi
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 28-33 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.16878 PMID:36872482
Kuşadası, Aydın’da Doğadan Yakalanan Kum Sineklerinde (Phlebotomus tobbi) Saptanan Entomopatojen Nematod [EPN] ve Biyolojik Kontrol Ajanı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi
 • Mehmet Karakuş
 • Suha K. Arserim
 • Seray Özensoy Töz
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 36-39 DOI: 10.5152/tpd.2013.09
Hematoloji, Serum Biyokimyasal ve Histolojik Çalışmalarla Tatlısu Balığı, Channa punctatus Üzerine Nematod Parazit Eustrongylides sp.’nin Patofizyolojik Etkileri
 • Ivy Kundu
 • Probir Kumar Bandyopadhyay
 • Dipak Ranjan Mandal
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 42-47 DOI: 10.5152/tpd.2016.4551
Afyonkarahisar İl Merkezinde Yetiştirilen Sığırların Mide Bağırsak Nematodları ve Mevsimsel Dağılımları
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Esma KOZAN
 • Mustafa KÖSE
 • Mustafa ESER
 • Hatice ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 51-56
Bursa ve Çevresinde Yaşayan Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Benekli Kaplumbağa)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ramazan ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 56-62
Bursa, Edirne ve Sakarya’dan Toplanan Hyla arborea (Linneaus, 1758) (Ağaç Kurbağası)’nın Helmint Parazitleri
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • F. Naci ALTUNEL
 • İsmail H. UĞURTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 56-59
Balochistan’ın Kharan Bölgesi Garruk’tan Labeo gedrosicus Balığında Saptanan Rhabdochona kharani
 • Kakar ASMATULLAH
 • Fatima Mujib BILQEES
 • Juma Khan KAKAR
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 63-68
Mustafakemalpaşa Deresi (Bursa)’ndeki İnci Balığının (Alburnus alburnus L.) Helmint Faunası Üzerine Bir Araştırma
 • Ali AYDOĞDU
 • Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 69-72
Gölbaşı Baraj Gölü (Bursa)’ndeki Eğrez Balıkları (Vimba vimba L. 1758)’nda Görülen Helmint Parazitler
 • Ali AYDOĞDU
 • Hüseyin EMENCE
 • Deniz İNNAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 86-90
Pakistan’ın Karaçi (Sindh) Bölgesinde Lagomorf Bir Konaktan Elde Edilen Syphacia caudibandata sp. N (Nematoda: Oxyuridae)
 • Rafia Rehana GHAZI
 • Nasira KHATOON
 • Fatima Mujib BILQEES
 • Saima Mehmood RATHORE
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 131-134
Koyunlarda Mide-Bağırsak Nematodlarına Karşı Oxfendazole + Oxyclozanide’nin Tablet ve Pasta Formülasyonlarının Kısa Süreli Etkinliğinin Araştırılması
 • Alparslan YILDIRIM
 • Vehbi GÜNEŞ
 • Anıl İÇA
 • Savaş SARIÖZKAN
 • Önder DÜZLÜ
 • Abdullah İNCİ
 • Hasan ALBASAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 134-138
Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden Toplanan Ova Kurbağası (Rana ridibunda PALLAS, 1771; Anura)’nın Metazoon Parazitleri
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ersin KARADENİZ
 • Erol GÜRKAN
 • Mustafa KOYUN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 135-139
Gastrointestinal Nematodlar ile Doğal Enfekte Keçilerde Parazit Yükü ile Serum Mineral Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi
 • Serap Ünübol Aypak
 • Süleyman Aypak
 • Hüseyin Voyvoda
 • Gülşen Güven
 • Evrim Dereli Fidan
 • Gamze Tosun
 • Mehmet Gültekin
 • Emrah Şimşek
 • Asude Gülçe Güler
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 141-146 DOI: 10.5152/tpd.2016.4758
Kocadere deresi (Bursa)’ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758)’nda İlkbahar ve Sonbahar Aylarında Görülen Helmintler
 • Melih SELVER
 • Ali AYDOĞDU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 151-154
Şeritli Semender (Triturus vittatus (Jenyns, 1835)) ve Pürtüklü Semender (Triturus karelinii (Strauch, 1870))’lerin Helmint Faunası Üzerine Bir Ön Çalışma
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 158-160
Periparturient Dönemdeki İneklerde Trichostrongylid Nematod Yumurta Atılımı Üzerine Araştırmalar
 • Gencay Taşkın Taşçı
 • Aysel İtik Ekinci
 • Mükremin Özkan Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 185-189 DOI: 10.5152/tpd.2016.4872
Gökçeada Kıyı Sularındaki Balıkların Parazitik Nematodları
 • Ahmet Akmırza
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 199-202 DOI: 10.5152/tpd.2013.44
Afyonkarahisar ve Eskişehir İllerindeki Sokak Köpeklerinde Görülen Gastrointestinal Cestod ve Nematod Enfeksiyonları
 • Esma KOZAN
 • Feride KIRCALI SEVİMLİ
 • Fatih Mehmet BİRDANE
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 208-211
Channa punctata Bloch’tan Larva Eustrongylides (Nematoda: Dioctophymatoidea) sp.’nin Morfolojik ve Moleküler Tekniklerle Tanımlanması, 1793
 • Ivy Kundu
 • Dipak Ranjan Mandal
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 213-218 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.41736 PMID:36094123
Malatya ve Bitlis’ten Toplanan Neurergus strauchii (Steindachner, 1888) (Benekli Semender)’nin Helmint Faunası
 • Hikmet S. YILDIRIMHAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 229-231
Allium sativum (Sarımsak) ve Tagetes erecta (Kadife Çiçeği) Özlerinin Haemonchus contortus'a Karşı in-vitro ve in-vivo Nematisidal Etkisi
 • Josefina Palacios-Landín
 • Pedro Mendoza-de Gives
 • David Osvaldo Salinas-Sánchez
 • María Eugenia López-Arellano
 • Enrique Liébano-Hernández
 • Victor Manuel Hernández-Velázquez
 • María Guadalupe Valladares-Cisneros
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 260-264 DOI: 10.5152/tpd.2015.4523
Jamshoro, Sindh, Pakistan’da Diplotriaena Railliet ve Henry, 1909 Cinsinin, Passer domesticus Linnaeus ve passer Pyrhonotus Blyth (Passeridae: Passeriformes) Yeni Türleri
 • Irshad Chandio
 • Ali Murtaza Dharejo
 • Saima Naz
 • Muhammad Munif Khan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 265-269 DOI: 10.5152/tpd.2015.4231
Karaçi Kıyısında Pomadasys olivaceus Balığından Elde Edilen Yeni Cins ve Yeni Tür olan Pseudomazzia macrolabiata, (Nematoda: Spiruridae: Mazziinae)
 • Fatima MUJIB BILQEES
 • Rafia REHANA GHAZI
 • Muhammad Farooq HASEEB
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 295-297
Solunum Sistemi ile İlgili Klinik Belirtiler Gösteren Şami Keçilerinde (Shami Goat-Damascus) Dışkı Yoklaması Sonuçları
 • Mehmet YAMAN
 • Ahmet GÖKÇEN
 • Murat GÜZEL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 313-316
Şanlıurfa Yöresindeki Koyunlarda Sindirim Sistemi Nematodlarının Yaygınlığı
 • Mehtap ALTAŞ
 • Murat SEVGİLİ
 • Ahmet GÖKÇEN
 • H. Cahit BAYBURS
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 317-321
Bursa Yöresi Yabani Güvercin (Columba livia Gmelin, 1789 Columbiformes)’lerindeki Helmintlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırmalar
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Erol GÜRKAN
 • F. Naci ALTUNEL
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 321-326
Hatay’da Yayılış Gösteren Kör Kertenkele (Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) )’nın Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Nagihan YILMAZ
 • Sezen İNCEDOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 327-329
Irak’ın Bazı Amfibilerinin Metazoan Parazitleri Üzerine Bir Çalışma
 • Isam SAEED
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Kawther I. AL-HARMNI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 337-345
Antalya’dan Toplanan Lycisalamandra billae (Franzen & Klewen) (Kara Semenderi)’nin Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Mehmet ÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 390-392
Hatay’dan Toplanan Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Geniş Parmaklı Keler)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Nurhan SÜMER
 • Nagihan YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 393-395

Olgu Sunumu

Bir Kaplumbağada (Testudo graeca) Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) Olgusu
 • Ceylan Ceylan
 • Bilal Dik
 • Onur Ceylan
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 64-67 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6598 PMID:32212598
Evcil Kedilerde Troglostrongylus brevior: Türkiye’deki İlk Olgu
 • Şinasi Umur
 • Öykü Barılı
 • E. Burcu Gencay Topçu
 • Ali Tümay Gürler
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 176-178 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6889 PMID:32928727
Bir Mongolian Gerbilde (Meriones Unguiculatus) Dentostomella translucida Schulz ve Krepkorgorskaja, 1932
 • Adnan Ayan
 • Metin Pekağırbaş
 • Süleyman Aypak
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 290-293 DOI: 10.5152/tpd.2018.6032

Derleme

Nadir Görülen Bir Nematod, Gongylonema pulchrum: Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Berke Kurumanastırlı
 • Yakut Akyön Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 311-316 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.77486 PMID:34889200

Dergi Arşivi

Makale Araçları