Özgün Araştırma

Beyaz Farelerde Karaciğer Yerleşimli Strobilocercosis Histopatolojisi
 • Nasuhi Engin AYDIN
 • Özlem MİMAN
 • Mehmet GÜL
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 32-34
Orta Kızılırmak Havzasının Nevşehir Bölümünde Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu
 • Hakan Yeşilöz
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 33-40 DOI: 10.5152/tpd.2015.3778
Ağrı İli Civarında Görülen Lymnaea stagnalis Türü Salyangozlarda Fasciola hepatica’nın Larval Dönemlerinin Moleküler Prevalansı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Rahmi Yıldız
 • Selahattin Aydemir
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 34-37 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.52714 PMID:36872483
Kastamonu Civarında Dağılış Gösteren Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliid (Trematoda: Digenea) Larval Safhalarının Yaygınlığı
 • Gözde Gürelli
 • Mehtap Alay
 • Sevilay Koymalı
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 37-40 DOI: 10.5152/tpd.2014.3346
İnsan Naso-pharyngeal Myiasis’ine Neden Olan Oestrus ovis Larvalarının CO1 Barkod Sekanslarına Göre Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi
 • Gupse Kübra Karademir
 • Sadullah Usluğ
 • Mübeccel Okur
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 43-47 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6852 PMID:32212593
Çeşitli Sıcaklık Derecelerinin Kedi Dışkısındaki Aelurostrongylus Abstrusus 1. Dönem Larvasının Canlılığına Etkisi
 • Sami GÖKPINAR
 • Kader YILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 102-105
Temephos Aktif Maddeli İki İnsektisitin Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Larvaları Üzerindeki Etkinlik ve Kalıcılığı
 • Adnan ALDEMİR
 • Mustafa EGE
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 126-130
Bir Koyunda Çok Sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae) Larvasından Kaynaklanan Kavikol Myiasis Olgusu
 • Uğur USLU
 • Bilal DİK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 132-134
Helix aspersa (Mollusca: Pulmonata)’nın Dicrocoeliidae Larval Safhalarıyla İzmir (Türkiye)’de Doğal Enfeksiyonu
 • Gözde GÜRELLİ
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 150-153
Kitin Sentez İnhibitörü Diflubenzuron’un Culex pipiens (L.) ve Culiseta longiareolata (Macquart)’nın (Diptera: Culicidae) Larvaları Üzerine Etkileri
 • Hakan Kavur
 • Önder Deveci
 • Hayal Boyacıoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 154-158 DOI: 10.5152/tpd.2011.39
Meglümin Antimoniat Tedavisine Dirençli Dört Kutanöz Leishmaniosis Olgusu
 • Erdal Polat
 • Zekayi Kutlubay
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 177-180 DOI: 10.5152/tpd.2014.3410
Sestod Paraziti Olan Taenia saginata Larvasından Kaynaklanan Enfeksiyonun Kuzeybatı İran’da Prevalansı
 • Mohammad Mirzaei
 • Ahmad Nematolahi
 • Javad Ashrafihelan
 • Hadi Rezaei
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 190-193 DOI: 10.5152/tpd.2016.4776
Protoskoleks Çengel Morfometrisi Kullanılarak Echinococcus granulosus Suşunun Tespiti
 • Kader YILDIZ
 • I. Safa GURCAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 199-202
Van İli Civarında Görülen Helix lucorum (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliidae (Digenea) Larval Dönemlerinin Yaygınlığı
 • Ahmet Hakan Ünlü
 • Hüseyin Bilgin Bilgiç
 • Hasan Eren
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 204-207 DOI: 10.5152/tpd.2017.5444
Karanfil (Syzygium aromaticum) ve Okaliptusun (Eucalyptus globulus) Culex pipiens Yetişkinleri ve Larvaları Üzerindeki insektisidal, Oksidatif ve Genotoksik Aktiviteleri
 • Elham Elzayyat
 • Noha Elleboudy
 • Azza Moustafa
 • Asmaa Ammar
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 213-222 DOI: 10.5152/tpd.2018.5626
Channa punctata Bloch’tan Larva Eustrongylides (Nematoda: Dioctophymatoidea) sp.’nin Morfolojik ve Moleküler Tekniklerle Tanımlanması, 1793
 • Ivy Kundu
 • Dipak Ranjan Mandal
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 213-218 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.41736 PMID:36094123
Larval Çengellerinin Uzunluğunun Ölçülmesi ile Echinococcus granulosus Sensu Lato G1 ve G6 Genotiplerinin Ayrılması
 • Majid Fasihi Harandi
 • Elham Hajialilo
 • Mostafa Shokouhi
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 215-218 DOI: 10.5152/tpd.2012.52
Petek Güvesi Larvalarına Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların ve Entomopatojenik Mantarın Laboratuvar Koşullarında Denenmesi
 • Ahmet Onur Girişgin
 • Nurgül Çimenlikaya
 • Levent Aydın
 • Suna Aslı Zengin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 322-326 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.69077 PMID:36444408

Olgu Sunumu

Hipereosinofili ile Başvuran Bir Pediatrik Olgu: Viseral Larva Migrans
 • Çiğdem Ecevit
 • Özlem Bağ
 • Canan Vergin
 • Aysel Öztürk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 58-60 DOI: 10.5152/tpd.2013.15
Yeni Doğan Kedi Yavrularında Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) Larvalarının Neden Olduğu Aural, Anal ve Umbilikal Myiasis Olgusu
 • Didem Pekmezci
 • Gökmen Zafer Pekmezci
 • Mustafa Açıcı
 • Güvenç Gökalp
 • Mehmet Tütüncü
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 71-75 DOI: 10.5152/tpd..2014.3275
Entübe Hastada Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) Nedenli Nadir Bir Oral Miyazis Olgusu
 • Tuğçe Ünalan Altıntop
 • Nafiye Koç
 • Sıla Çetik
 • Serpil Nalbantoğlu
 • Yakut Akyön
 • Sibel Ergüven
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 75-77 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.81300 PMID:35232710
Oral Squamöz Hücreli Karsinom Zemininde Gelişen Miyaz Olgusu
 • Banuçiçek Yücesan
 • Cahit Babür
 • Nafiye Koç
 • Selçuk Kılıç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 160-163 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.7230 PMID:34103297
Sarcophaga’nın Neden Olduğu İki Orta Kulak Miyazı Olgusu
 • Erdal Polat
 • Serhat Sirekbasan
 • Hakkı Caner İnan
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 176-178 DOI: 10.5152/tpd.2016.4209
Dünyada İlk Kez Bir Kazda Sarcophaga spp. Larvaları Tarafından Oluşturulan Otomyiazis Olgusu
 • Osman Selçuk Aldemir
 • Emrah Şimşek
 • Adnan Ayan
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 211-213 DOI: 10.5152/tpd.2014.3591
Türkiye’de Diptera (Calliphoridae) Larvalarının Neden Olduğu Bir Oral Miyazis Olgusu
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Ümit Yakan
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 213-215 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6268 PMID:31865659
Larva Debridman Tedavisi İçin Gelen Bir Hastada Görülen Miyaz Olgusu
 • Erdal Polat
 • Hülya Ağgez
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2018.5846
Bir Kedide Genital Myiasis Olgusu
 • Şükran YÜCEL
 • Hatice ÇİÇEK
 • Sırrı KAR
 • Mustafa ESER
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 241-243
Kınkanatlı Larvalarına (Coleoptera: Cantharidae) Bağlı Sindirim Sistemi Enfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Ahmet Cumhur Dülger
 • Pınar Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 278-280 DOI: 10.5152/tpd.2014.3548

Derleme

Adli Entomoloji
 • Halide Nihal AÇIKGÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 216-221

Dergi Arşivi

Makale Araçları