Özgün Araştırma

Kuşadası, Aydın’da Doğadan Yakalanan Kum Sineklerinde (Phlebotomus tobbi) Saptanan Entomopatojen Nematod [EPN] ve Biyolojik Kontrol Ajanı Olarak Kullanımının Değerlendirilmesi
 • Mehmet Karakuş
 • Suha K. Arserim
 • Seray Özensoy Töz
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 36-39 DOI: 10.5152/tpd.2013.09
Şanlıurfa’da Okul Çocuklarında Uygulanan Bağırsak Solucanları Kontrol Programının 2001-2005 Sonuçları
 • Mustafa ULUKANLIGİL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 39-45
Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) ve Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae) Larvalarına Karşı Bazı Aromatik Tiyosemikarbazon ve Metal Komplekslerinin [Ni (II), Cu (II), Co (II)] Larvasidal Aktivitesi
 • Fatma Bursalı
 • İlke Demirkaya
 • İlknur Babahan Bircan
 • Fatih Mehmet Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 39-44 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.93063 PMID:38449366
Haemonchus contortus’un Kontrolünde Yeni Bir Yöntem: FAMACHA©
 • Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 46-49
Ankara-Gölbaşı’nda Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Kontrol Çalışmaları Hakkında Yöre Halkının Düşünce, Beklenti ve Önerileri
 • Adnan ALDEMİR
 • Ayşe BOŞGELMEZ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 50-55
Aspiculuris tetraptera ile Doğal Enfekte Farelerde Yerli ve Kontrolsuz Levamizol’un Karşılaştırmalı Etkisi
 • Erol AYAZ
 • İdris TÜREL
 • Nalan ÖZDAL
 • Hasan Altan AKKAN
 • Hanefi ÖZBEK
 • İhsan KELEŞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 112-114
Türkiye’de Yaygın ve Sokucu Olmayan Moth Flies (Insecta, Diptera, Psychodidae) Faunasında Yeni Türler
 • Jan JEZEK
 • Şükran YAĞCI
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 188-192
Ekinokokus granulosus Parazitinin İnsana Bulaşmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’de Olgu-kontrol Tipinde Bir Araştırma
 • Turgut Anuk
 • Hasan Çantay
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 201-206 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.73792 PMID:36094121
Mide Kanserli Hastalarda Blastocystosis ve Fırsatçı Parazitozların Önemi: Kontrol Gruplu Bir Çalışma
 • Anıl Gezici
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Selahattin Aydemir
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 220-223 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.33042 PMID:38149442
Doğum Kontrol Yöntemleri ile Trichomonasis Arasındaki İlişki
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Sema KEÇELİ ÖZCAN
 • Gülseren YÜCESOY
 • Gülçin GACAR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 266-269
Entomopoksvirüsler ve Biyolojik Kontrol
 • Kazım SEZEN
 • Zihni DEMİRBAĞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 280-286
Helmint Enfeksiyonlarında Alternatif Kontrol Yaklaşımları
 • Cenk Soner BÖLÜKBAŞ
 • Ahmet DOĞANAY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 322-326
Petek Güvesi Larvalarına Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağların ve Entomopatojenik Mantarın Laboratuvar Koşullarında Denenmesi
 • Ahmet Onur Girişgin
 • Nurgül Çimenlikaya
 • Levent Aydın
 • Suna Aslı Zengin
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 322-326 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.69077 PMID:36444408

Derleme

Kum Sinekleri (Yakarca, Tatarcık) ve Kontrol Yöntemleri
 • Hüseyin Çetin
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 102-113 DOI: 10.5152/tpd.2017.5296
Hastane İnfeksiyonlarının Önlenmesinde Vektör Mücadelesinin Önemi
 • Hüseyin Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 227-230 DOI: 10.5152/tpd.2015.4277
Araştırmalarda Melez Tasarımlar
 • Aliye MANDIRACIOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 227-231
Tek Sağlık Konseptinde Toxoplasmosis'e Genel Bir Bakış
 • Abdullah İnci
 • Mahmodul Hasan Sohel
 • Cahit Babür
 • Sadullah Uslu
 • Gupse Kübra Karademir
 • Merve Yürük
 • Önder Düzlü
 • Alina Denis Kızgın
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 256-274 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.38039 PMID:38149449
Paraziter Hastalıkların Kontrolünde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanakları ve Hayvan Sağlığı Ekonomisi Açısından Önemi
 • Hasan ÇİÇEK
 • Hatice ÇİÇEK
 • Çetin ŞENKUL
 • Murat TANDOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 288-294

Özgün Araştırma

İki Koyun Çiftliğinde Yaşayan İnsan ve Hayvanlarda Bulunan Pire Türleri ve Bunların Kontrolleri
 • Nursel AKSIN
 • Zerrin ERDOĞMUŞ
 • N. Eda AKSIN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 146-149
Sekresyonların Proteomiks Analizinde Leishmania Promastigotların Canlılıklarının Kontrol Edilmesinin Önemi
 • Sajad Rashidi
 • Kurosh Kalantar
 • Davood Rostamzadeh
 • Gholamreza Hatam
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 245-248 DOI: 10.5152/tpd.2018.5834

Dergi Arşivi

Makale Araçları