Özgün Araştırma

Kayseri Kapalı Cezaevi Mahkumlarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı
 • Ozan YAMAN
 • Süleyman YAZAR
 • Ülfet ÇETİNKAYA
 • Hanife ÖZCAN TEMEL
 • Elçin BALCI
 • İsmail PEHLİVAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 15-19
Kayseri’de Periodontitis veya Gingivitisli Hastalarda Trichomonas tenax ve Entamoeba gingivalis’in Araştırılması
 • Süleyman Yazar
 • Ülfet Çetinkaya
 • Berna Hamamcı
 • Arzu Alkan
 • Yıldıray Şişman
 • Çağrı Esen
 • Melike Kolay
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 17-21 DOI: 10.5152/tpd.2016.4351
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Müracaat Edenlerde Anti‐Toxocara canis IgG Antikorlarının Araştırılması
 • Süleyman YAZAR
 • Ozan YAMAN
 • Ülfet ÇETİNKAYA
 • Berna HAMAMCI
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 24-26
Erciyes Üniversitesi Hastanesinde 1980-2010 Yılları Arasında Alveoler Ekinokokkozis Saptanan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
 • Kemal Deniz
 • Sinan Nazlım
 • Tahir Ercan Patıroğlu
 • Esma Deniz
 • Tarık Artış
 • Ahmet Karaman
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 33-36 DOI: 10.5152/tpd.2012.08
2001-2013 Yılları Arasında Kayseri'de Sıtma Epidemiyolojisi
 • Yunus Uyar
 • Tanju İnanç
 • Serkan Şahin
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 86-89 DOI: 10.5152/tpd.2015.3674
Kayseri Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum’un Seroprevalansı
 • Anıl İÇA
 • Alparslan YILDIRIM
 • Önder DÜZLÜ
 • Abdullah İNCİ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 92-94
Kayseri-Hacılar’da İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • Berna Hamamcı
 • Ülfet Çetinkaya
 • Safiye Delice
 • Barış Derya Erçal
 • Süheyla Gücüyetmez
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 96-99 DOI: 10.5152/tpd.2011.24
İlköğretim Çağı Çocuklarında Enterobius vermicularis (L.1758) Yaygınlığı ve Çeşitli Semptomlar ile İlişkisinin Araştırılması
 • Serkan Yazgan
 • Ülfet Çetinkaya
 • İzzet Şahin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 98-102 DOI: 10.5152/tpd.2015.3781
Kayseri İli Kırsalındaki Sekiz İlköğretim Okulunda Pediculus capitis Prevalansı
 • Müge OĞUZKAYA ARTAN
 • Zeynep BAYKAN
 • A. Nedret KOÇ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 112-114
Kayseri İlinde Scabies ve Pediculosis Epidemiyolojisi
 • Ülfet Çetinkaya
 • Serkan Şahin
 • Rabia Özlem Ulutabanca
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 134-137 DOI: 10.5152/tpd.2018.5602
16 Aylık Bir Bebekte Kala-Azar ve Salmonellozis Birlikteliği mi? Kala-Azar’da Yanlış Pozitif Widal Reaksiyonu mu?
 • Ertan KAYSERİLİ
 • Murat HIZARCIOĞLU
 • Pamir GÜLEZ
 • Hurşit APA
 • Sanem KESKİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 141-144
Kayseri-Hacılar Bölgesinde İki İlköğretim Okulunda Pediculus humanus capitis Yaygınlığı
 • Ülfet Çetinkaya
 • Berna Hamamcı
 • Safiye Delice
 • Barış Derya Ercal
 • Süheyla Gücüyetmez
 • Süleyman Yazar
 • İzzet Şahin
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 151-153 DOI: 10.5152/tpd.2011.38
Kayseri İlinin Kum Sineği Faunası Üzerine Entomolojik Çalışma: Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesi’nde Yeni Bir Kutanöz Leishmaniasis Odağı
 • Zeph Nelson Omondi
 • Samiye Demir
 • Suha Kenan Arserim
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 158-163 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6751 PMID:32928724
Yabancı Uyruklu Lise Öğrencilerinde İntestinal Parazitlerin Araştırılması
 • Ozan YAMAN
 • Berna HAMAMCI
 • Ülfet ÇETİNKAYA
 • Muhittin KAYA
 • Serpil ATEŞ
 • Niğmet GÖZKENÇ
 • Hanife ÖZCAN
 • Lale YAZAR
 • Süleyman YAZAR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 176-178
Kayseri-Karpuzsekisi Havzasında Yaşayanlarda Bağırsak Parazitlerinin Araştırılması
 • İzzet ŞAHİN
 • Süleyman YAZAR
 • Ozan YAMAN
 • Niğmet GÖZKENÇ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 178-180
Kayseri ve Civarında Köpeklerde Leishmaniosisin Nested-PCR ile Araştırılması
 • Anıl İÇA
 • Abdullah İNCİ
 • Alparslan YILDIRIM
 • Öznur ATALAY
 • Önder DÜZLÜ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 187-191
Kayseri’de Kadınlarda Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Araştırılması
 • Melek İNCİ
 • Gülhan YAĞMUR
 • Tülin AKSEBZECİ
 • Esma KAYA
 • Süleyman YAZAR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 191-194
Kayseri Yöresinden Toplanmış Culex pipiens Komplekse ait Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Örneklerinin Kan Beslenme İdentifikasyonu
 • Seval Korkmaz
 • Alparslan Yıldırım
 • Önder Düzlü
 • Arif Çiloğlu
 • Zuhal Önder
 • Abdullah İnci
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 199-204 DOI: 10.5152/tpd.2016.4882
Kayseri’nin Felahiye Yöresinde Dirofilaria immitis’in Vektör Sivrisineklerde Moleküler Biyolojik Tanısı
 • Zuhal BİŞKİN
 • Önder DÜZLÜ
 • Alparslan YILDIRIM
 • Abdullah İNCİ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 200-205
Kayseri’de Kistik Ekinokokkozisin Son Altı Yıldaki Durumu
 • Süleyman YAZAR
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 241-243
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Süleyman YAZAR
 • Ozan YAMAN
 • Niğmet GÖZKENÇ
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 261-263
2005-2008 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Ozan YAMAN
 • Süleyman YAZAR
 • Hanife ÖZCAN
 • Ülfet ÇETİNKAYA
 • Niğmet GÖZKENÇ
 • Serpil ATEŞ
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 266-270

Özgün Araştırma

Kayseri’de Dört İlköğretim Okulundaki Öğrencilerde Enterobius vermicularis Yaygınlığının Araştırılması
 • Servet ÖZCAN
 • Hanife ÖZCAN
 • Ebru SÖNMEZ
 • Süleyman YAZAR
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 24-26

Olgu Sunumu

Kayseri’de Cyclospora cayetanensis Kaynaklı Üç İshal Olgusu
 • Süleyman YAZAR
 • Selçuk MISTIK
 • Ozan YAMAN
 • Orhan YILDIZ
 • Hanife ÖZCAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 85-88
Kayseri’de Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtma Olgu Serisi ve Literatür Özeti
 • Necati Mumcu
 • Hayati Demiraslan
 • Ahmet Dündar
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
 • Mehmet Doğanay
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 119-122 DOI: 10.5152/tpd.2017.4760

Dergi Arşivi

Makale Araçları