Özgün Araştırma

Visseral Leishmaniasisli Hastalarda Western Blot Yöntemi ile Anti-Leishmania Antikorlarının Değerlendirilmesi
 • Nilüfer DAYANGAÇ
 • Sema ERTUĞ
 • Metin KORKMAZ
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 69-72
Olgu Sunumu: Kala-azar’ın Amphotericin B Lipid Komplex (Abelcet®) ile Tedavisi
 • Şükran KÖSE
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Ali OLUT
 • Metin KORKMAZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 126-128

Özgün Araştırma

Yerli Bir Kala-Azar Hastasından İzole Edilen Leishmania donovani/L. infantum Hibridinin Karakterizasyonu: In vivo Modele Ait Ön Bulgular
 • Özgür Kurt
 • Nesteren Mansur Özen
 • Elif Merve Aydın
 • Deniz Ece Kaya
 • Cavit Kerem Kayhan
 • Sinem Öktem Okullu
 • Ümit İnce
 • Fadile Yıldız Zeyrek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 95-100 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.14622 PMID:34103284
16 Aylık Bir Bebekte Kala-Azar ve Salmonellozis Birlikteliği mi? Kala-Azar’da Yanlış Pozitif Widal Reaksiyonu mu?
 • Ertan KAYSERİLİ
 • Murat HIZARCIOĞLU
 • Pamir GÜLEZ
 • Hurşit APA
 • Sanem KESKİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 141-144

Dergi Arşivi

Makale Araçları