Özgün Araştırma

Gemlik Askeri Hara Atlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Parazitler
 • Serkan BAKIRCI
 • Veli Y. ÇIRAK
 • Ender GÜLEĞEN
 • Ali KARABACAK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 35-37
İki atta Anoplocephala magna (Abildgaard, 1789) Olgusu
 • Veli Y. ÇIRAK
 • Ender GÜLEĞEN
 • Oya GİRİŞGİN
 • Serkan BAKIRCI
 • Figen KÜTÜKOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 94-95

Özgün Araştırma

İvermektin ve Pirantele Karşı At Strongylidae’lerinde Antelmentik Direnç Araştırılması ve Parascaris equorum’da Makrosiklik Lakton Direnci
 • Veli Yılgör ÇIRAK
 • Sırrı KAR
 • Oya GİRİŞGİN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 35-39
Kocadere Deresi (Bursa)’ndeki Tahta Balıkları (Blicca bjoerkna L. 1758)’nın Helmint Parazitleri
 • Mevlüt Melih SELVER
 • Ali AYDOĞDU
 • Veli Yılgör ÇIRAK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 118-121
Kırmızı Bıyıklı Bülbül’de (Pycnonotus jocosus) Parazitlenen İki Phthirapteran Türünün Yumurtlama Paterni ve Yumurta Bırakma Bölgeleri
 • Arun Kumar Saxena
 • Gaurav Arya
 • Nayanci Bansal
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 166-168 DOI: 10.5152/tpd.2012.39
Bir At Çiftliğinde Bovicola (Damalinia) equi (Linnaeus, 1758) Enfestasyonu ve Tedavisi
 • Ender GÜLEĞEN
 • Veli Y. ÇIRAK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 183-184
Irak’ta Kaya Güvercini (Columba livia) Parazitleri: Türler ve Önemi
 • Shlemon Al-Barwari
 • Isam Saeed
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 232-239 DOI: 10.5152/tpd.2012.56
Kuzey Irak’ın Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Parazitleri
 • Shlemon Al-Barwari
 • Isam Saeed
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 240-246 DOI: 10.5152/tpd.2012.57
Olgu Sunumu: Yurtdışı Kaynaklı İki Plasmodium falciparum Olgusu
 • Şükran KÖSE
 • Cenk KIRAKLI
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • Lütfiye KUZUCU
 • Gülgün AKKOÇLU
 • Nihat ÇEVİKEL
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 280-282
Irak’ın Bazı Reptillerinin Helmint Faunası
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Isam SAEED
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 330-336
Irak’ın Bazı Amfibilerinin Metazoan Parazitleri Üzerine Bir Çalışma
 • Isam SAEED
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Kawther I. AL-HARMNI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 337-345

Derleme

Türkiye’de At, Eşek ve Katırlarda Saptanan Parazitler
 • Veli Yılgör Çırak
 • Ahmet Onur Girişgin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 56-75 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7193 PMID:33685070

Dergi Arşivi

Makale Araçları