Özgün Araştırma

Sıtma Şüpheli Hastalarda Hızlı Tanı Kitlerinin Duyarlılığının Araştırılması
 • Gülnaz Çulha
 • Yusuf Önlen
 • Mehmet Çabalak
 • Tuğba Kaya
 • Burcu Küçükeser
Turkiye Parazitol Derg 2024; 48: 1-7 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2024.38358 PMID:38449360
Hatay, Burdur ve Kuzey Kıbrıs Köpeklerinde Leishmaniasisin Seroprevalansı
 • Yunus Emre Beyhan
 • Bekir Çelebi
 • Osman Ergene
 • Mesut Mungan
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 9-12 DOI: 10.5152/tpd.2016.4036
Vaginal Akıntı ve Kaşıntı Şikâyeti Olan Kadınlarda Trichomonas vaginalis Yaygınlığının Araştırılması
 • Gülnaz ÇULHA
 • Ali Ulvi HAKVERDİ
 • Şahin ZETEROĞLU
 • Nizam DURAN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 16-18
Hatay’da Göç Öncesi ve Sonrası Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Genotiplendirilmesi
 • Gülnaz Çulha
 • Tuğba Kaya
 • Asena Çiğdem Doğramacı
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 48-51 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6650 PMID:32212594
Hatay İli Çocuk Esirgeme ve Yetiştirme Kurumlarında Kalan Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Ebru TURHAN
 • Tacettin İNANDI
 • Meryem ÇETİN
 • Sedat TAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 59-62
Hatay İlindeki İmporte Sıtma Olgularının Retrospektif Analizi: 10 Yıl İçerisinde 75 Olgu
 • Selma İlkay Şahin
 • Mehmet Çabalak
 • Tayibe Bal
 • Sabahattin Ocak
 • Yusuf Önlen
 • Gülnaz Çulha
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 60-64 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6123 PMID:31204456
Antakya’da Dört Farklı Özel Gündüz Bakım Evi ve Kreşteki Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülnaz ÇULHA
 • Asutay CANPOLAT
 • Gülay GÜLBOL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 120-122
Hatay İlinde Bakısı Yapılan Kedi ve Köpeklerde Helmint Enfeksiyonları
 • Mehmet YAMAN
 • Erol AYAZ
 • Abdurrahman GÜL
 • Mustafa Necati MUZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 200-204
Ürolojik Kanserli Hastalarda Demodex folliculorum Araştırılması
 • Mehmet İnci
 • Özlem Aycan Kaya
 • Melek İnci
 • Erkan Yula
 • Hasan Gökçe
 • M. Murat Rifaioğlu
 • Onur Demirtaş
 • Erhan Yengil
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2012.50
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran 0-14 Yaş Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülnaz ÇULHA
 • Özlem SANGÜN
 • Faruk İNCECİK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 255-257
Yurtdışı Kökenli Plasmodium falciparum Sıtması: Dört Olgu Sunumu
 • Yusuf ÖNLEN
 • Gülnaz ÇULHA
 • Sabahattin OCAK
 • Lütfü SAVAŞ
 • Murat GÜLLÜ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 256-259
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülnaz ÇULHA
 • Gülay GÜLBOL DURAN
 • Nizami DURAN
 • Asutay CANPOLAT
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 258-260
Hatay ve Çevresinde Saptanan Kutanöz Leishmaniasis Olguları
 • Gülnaz ÇULHA
 • Cenk AKÇALI
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 268-271
Kronik Diyare Yakınması Olan Bir Hastada Strongyloides stercoralis
 • Gülnaz ÇULHA
 • Lütfü SAVAŞ
 • Yusuf ÖNLEN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 293-295
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Gülnaz ÇULHA
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 302-304
Hatay’da Yayılış Gösteren Kör Kertenkele (Blanus strauchi (Bedriaga, 1884) )’nın Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Nagihan YILMAZ
 • Sezen İNCEDOĞAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 327-329
Hatay İli’nde Kistik Ekinokokkozis Sorunu
 • Sibel HAKVERDİ
 • Gülnaz ÇULHA
 • M. Şerefettin CANDA
 • Mehmet YALDIZ
 • Süleyman ALTINTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 340-342
Hatay’dan Toplanan Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) (Geniş Parmaklı Keler)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Nurhan SÜMER
 • Nagihan YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 393-395

Dergi Arşivi

Makale Araçları