Özgün Araştırma

Güney Afrika’nın Kırsal ve Kentsel Topluluklarında Cryptosporidium spp. ve Giardia lamblia’nın Yaygınlığı ve Dağılımı
 • Renay Ngobeni
 • Carol Gilchrist
 • Amidou Samie
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 14-19 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.37039 PMID:35232700
Giardia intestinalis’nin İshalli Hastalarda Mikroskopi ve DFA Yöntemiyle Araştırılması
 • Ahmet Yılmaz
 • Hakan Uslu
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 187-190 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6876 PMID:33269557
Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Özlem KILINÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 202-204
Denizli İl Merkezindeki İçme Sularında ve Çevresel Sularda Protozoon Parazitlerinin Varlığı
 • Tuğba Sağlam
 • Serdar Düşen
 • Ülkü Karaman
 • Ergun Mete
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 271-275 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.47966 PMID:36444400

Dergi Arşivi

Makale Araçları