Özgün Araştırma

Bitlis Yöresinde Koyunlarda Eimeria Türlerinin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 20-24
Az Sayıdaki Eimeria Ookistlerinden Toplam Nükleik Asit Eldesi İçin Yeni Bir Metod
 • Galip KAYA
 • Colin DALE
 • Ian MAUDLIN
 • Kenton MORGAN
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 180-183
Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Özlem KILINÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 202-204
Van Yöresinde Evde Beslenen Kafes Kuşlarında Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığının Araştırılması
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 215-217

Özgün Araştırma

Gemlik Askeri Hara Atlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Parazitler
 • Serkan BAKIRCI
 • Veli Y. ÇIRAK
 • Ender GÜLEĞEN
 • Ali KARABACAK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 35-37

Olgu Sunumu

Türkiye’de Bir Kızıl Sincapta (Sciurus vulgaris L.) Eimeria lancasterensis Olgusu
 • Özlem ÖZMEN
 • Bayram Ali YUKARI
 • Mehmet HALIGÜR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 245-247

Dergi Arşivi

Makale Araçları